Ohlédnutí do historie

Dýchací přístroje Saturn z Libčic nad Vltavou

  • Snad si ještě někdo z libčických pamětníků vzpomene na slavnou výrobu potápěčských automatik a dýchacích přístrojů pro hasiče a záchranáře. V nenápadné libčické stodole v ulici Vltavská č. 8 byly vyráběny dýchací přístroje Saturn pro práci v nedýchatelném prostředí, které na dlouhou dobu ovlivnily vybavení všech požárních jednotek v tehdejším Československu.Celkem bylo ... ...
zobrazit článek

28. říjen 1918, skutečnost, sny a iluze

  • Novodobé obnovení naší státní samostatnosti patří mezi nejvýznamnější mezníky dějin našeho národa. Po třech staletích národnostního i náboženského útlaku tak byly tohoto dne naše emancipační snahy konečně korunovány úspěchem. Kdo si při tom vzpomněl na niternou práci našich buditelů, kteří se na počátku národního obrození snažili vzkřísit již takřka mrtvý ... ...
zobrazit článek