Různé

Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji

 • Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si nový, úsporný kotel. Provoz kotlů 1. A 2. Emisní třídy bude v r. 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě. A bude se i vám lépe dýchat. Na co je dotace určena a jaká je její výše Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na pevná paliva s ručním ... ...
zobrazit článek

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

 • Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit. Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla ... ...
zobrazit článek

Komunální volby 2018

 • Vážení občané, komunální volby 2018 v Libčicích nad Vltavou jsou již za námi a v zastupitelstvu se objevují nové tváře. Volební kampaň byla čistá, volby proběhly klidně a korektně. Rád bych poděkoval občanům, že přišli volit. Je jasné, že lidé mají zájem na rozkvětu města a aktivně dali najevo, jaký vývoj si přejí. Nyní je na zastupitelích, aby našli dostatek dobré vůle ke společné ... ...
zobrazit článek

Spolupráce s italským městem MORESCO

 • Na přelomu května června 2018 radní našeho města, delegace ZUŠ a ZŠ na pozvání italské strany odcestovali do regionu Marche na Adriatickém pobřeží, kde se zúčastnili nejenom bohatého kulturního programu pod taktovkou libčické základní umělecké školy, ale absolvovali i jednání s partnery v družebním regionu. Výsledkem této mise bylo navázání spolupráce s italskou stranou, která vyvrcholila podpisem smlouvy o spolupráci. Starosta města Moresco Massimiliano Splendiani a starosta našeho města Pavel Bartoš tento akt zpečetili svými podpisy dne 1. ... ...
zobrazit článek

Závazná stanoviska brzdí zahájení staveb

 • V posledních týdnech bylo možné zaslechnout v rádiu nebo přečíst si v novinách či na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj mnoho informací o tom, že úřad územního plánování v Černošicích se hroutí a nestíhá plnit zákonné lhůty. Protože se na mne s dotazem, jak to je se závaznými stanovisky a proč se kolem nich děje takový humbuk, obrátilo i několik libčických ... ...
zobrazit článek

Jak vznikly Libčické noviny

 • K napsání následujících řádků mě inspiroval článek v prosincových LN Jakvznikají Libčické noviny. Uvědomila jsem si, že od prvního čísla Libčických novin takových, jaké známe, už uplynulo víc než 28 let – v prosinci 2017 přesně. V prosinci 1990 vyšlo totiž první číslo porevolučních“ novin s tímto názvem. Krátce po listopadu 1989 začal mladý student Jiří Schmidt vydávat na svůj náklad občasník s názvem A.B.A. (autorský bulletin angažovaných). Když se na výtisk dnes dívám, vidím, že se snažil vlastně o totéž, co my ostatní o ... ...
zobrazit článek

Jak vznikají Libčické noviny

 • Každá obec, město či městská část větších měst, mají ze zákona povinnost vydávat vlastní tisk. Proto i v našem městě, kam paměť sahá, vydáváme Libčické noviny. Sama mám schované jedny vybledlé z dob dětství, kdy v nich – pamětníci si jistě vzpomenou – tehdejší redaktor pan Bukovský psal pochvalně o jednom školním divadelním představení, kde jsem hrála. Tajně doufám, že ... ...
zobrazit článek

Zápach z kalového pole Drasty

 • Vedení našeho města jménem pana tajemníka Ing. R. Dědiče poslalo v červnu t.r. stížnost na zápach z Ústřední čistírny odpadních vod Praha - kalová pole Drasty, který obtěžuje i obyvatele Libčic. 1.8.2017 jsme obdrželi obsáhlou odpověď od RNDr. Štěpána Kyjovského, ředitele odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy, jejíž plně znění si můžete přečíst zde:   ...
zobrazit článek

Bezpečná Praha-západ

 • Vážení občané, dovolujeme si vám představit nové webové stránky www.bezpecnaprahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolupráce mezi Policií ČR, městy a obcemi okresu Praha venkov – západ, městskou a obecní policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní bezpečnosti. - jsme připraveni sdílet s vámi úspěšné realizace bezpečnostních složek a složek IZS - jsme připraveni vás informovat o preventivních dopravně bezpečnostních akcích a opatřeních, včetně ... ...
zobrazit článek

17. listopad

 • 17. listopad – Mezinárodní den studentstva, který je zároveň Dnem boje za svobodu a demokracii, uctilo naše město přesně v den státního svátku uspořádáním vzpomínkového setkání u pamětní desky, která od loňského roku visí na budově městského úřadu. Proslovy, osobní vzpomínky, svíčky, květiny, úcta a respekt. Typické symboly všech pietních aktů. Přesto je každý ... ...
zobrazit článek

Volby do krajských zastupitelstev

 • 7. a 8. října 2016 se konaly volby do 13 krajských zastupitelstev spolu s doplňujícími volbami do Senátu. Máme sice krajů 14, ale Praze byl uznán statut kraje i obce zároveň, a tak členy jejího zastupitelstva se volí v době obecních voleb, které se budou konat v r. 2018. V našem městě jsme letos nevolili senátory, ale pouze nové složení zastupitelstva Středočeského kraje, což se odehrálo ve třech obvyklých volebních okrscích ... ...
zobrazit článek

Spoluobčan vás okrade a poctivý "kolotočář" zachrání

 • Ráda bych se podělila o zážitek z letošního libčického posvícení. Na pouti byl ve večerních hodinách můj přítel okraden neznámým spoluobčanem. Ano, i to se může přihodit. Zloděj odpradávna také patří na tento svět... Bohužel pro onoho hříšníka byl v peněžence zanedbatelný obnos, ale vidina vyřizování nových dokladů, které v peněžence též byly, zkazila celé naší rodině ... ...
zobrazit článek

Lodě na vodě

 • Letos jsem se 15. 7. 2016 závodu  různých plavidel po Vltavě, který každoročně organizuje Obecný úřad Máslovice, bohužel nezúčastnila, ale obdržela jsem následující autentickou zprávu, kterou ráda posílám dál. Věděli jste, že v Libčicích žijí potomci Apačů, kteří dorazili do Máslovic jako druzí? "Jako  každoročně nemohli  jsme ani letos chybět u „pohodového“ závodu ... ...
zobrazit článek

Návštěvnost městského webu

 • Přiznám se, že si statistiku návštěvnosti tohoto webu moc neprohlížím, protože se jej mnohem raději snažím udržet maximálně aktuální a přitom doufám, že plní svůj účel. Uznávám, že doufat není moc profesionální, a tak jsem se ponořila do podrobné statistiky návštěvnosti a zjistila jsem docela zajímavá čísla. Sečetla jsem návštěvnost za posledních 6 měsíců a dospěla jsem k ... ...
zobrazit článek

Andrea a Mariane ve Fénixu

 • Domov seniorů Fénix, který sídlí v klidném prostředí na okraji Horoměřic, se specializuje na péči o seniory, kteří trpí různými fázemi stařecké demence. Funguje úspěšně od r. 2014 a na 60 lůžkách poskytuje svým klientům nový domov s tou nejlepší odbornou péčí, jakou si vyžaduje jejich zdravotní stav. Protože jednou z ošetřovatelek je naše Andrea Formánková, která kromě svých ... ...
zobrazit článek

Šikovné ruce našich seniorů

 • Libčický Klub seniorů se opět zúčastnil  XVII. ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení, která se coby součást celorepublikové akce Senior-Handicap: aktivní život 2016 konala společně s výstavou růží „Růžová zahrada“ a Lázeňským veletrhem v Lysé nad Labem ve dnech 16. – 19. 6. 2016. Výstava 1 200 vystavovatelů z nejrůznějších koutů naší ... ...
zobrazit článek

Co se děje na pozemku nad koupalištěm?

 • Tuto otázku si snad položí každý, kdo si vyšel v poslední době na procházku nad libčické koupaliště. Neudržovaný pozemek, kde se v minulosti těžila cihlářská hlína a který byl ještě v nedávné minulosti zarostlý neproniknutelnou houštinou povětšinou náletových akátových výhonků a znečištěn odpadky, je v současnosti opět odlesněn a probíhají na něm úklidové a zemní ... ...
zobrazit článek

Křest ve šroubárně

 • Posledního března tohoto roku se v areálu firmy Screws and Wire konal slavnostní křest dvou publikací o továrních komínech s vodojemy, kterými autoři z ČVUT a Vodohospodářského ústavu T. G. Masaryka uzavřeli tříletý výzkumný projekt Ministerstva kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI, jenž proběhl v letech 2013 - 2015. Je potěšující, že se zachovalý libčický „bambulák“, jak se ... ...
zobrazit článek

Vzácná návštěva

 • Již počtvrté navštívil náš masopust senátor a ministr pro legislativu a lidská práva pan Jiří Dienstbier. Senátora za náš region jistě není třeba nijak zvlášť představovat. Možná vám ale přátelský rozhovor, který jsme spolu vedli uprostřed masopustního reje, prozradí o tomto představiteli nejvyšší politiky něco víc, než co se můžeme dovědět z politických debat v televizi nebo v tisku. ... ...
zobrazit článek

Bydlení na Leteckém náměstí

 • Všichni jistě znáte areál na Leteckém náměstí, který je v tuto chvíli opuštěný a chátrá. Areál byl používán v 70. - 80. letech pro účely SOU strojní a probíhala zde teoretická i praktická výuka učňů, proto se dodnes říká tomuto místu „Učňák“. Na přelomu tohoto století přešel areál do vlastnictví společnosti 1. mechanicko-chemická. Tato ... ...
zobrazit článek

Dementi aneb ta ondatra je nutrie

 • Netušila jsem, jakou debatu vyvolám tím, že označím onoho, nedávno řadou občanů na náplavce viděného,  vodního hlodavce  za „ondatru libčickou“. Nechtěně jsem tím rozdělila naše město na dva nesmiřitelné tábory. Jeden tvrdí, že je to jasná ondatra, s kterou se prý dokonce přátelí a nosí jí něco na její oranžový zub a druhý, že to v žádném případě není ondatra, ... ...
zobrazit článek

Ondatra "libčická"

 • Pohotový občan, P. Miňovský,  mi poslal unikátní fotografii ondatry, jak se na náplavce vynořila na břeh a vydala se pěšky neznámo kam. Nevím, jak často jste kdo u nás potkal ondatru, já  nikdy. A tak jsem se rozhodla zalistovat v zoologii a zjistit, zda je její výskyt u nás vzácný, nebo naopak a s kým vlastně máme tu čest. Že by to bylo zrovna krásné zvířátko se říci nedá, ale ... ...
zobrazit článek

Díky, pane Santayano!

 • „Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování“ – tak zní citát, který je zlatým písmem vryt do mramoru pamětní desky k uctění památky 17. listopadu 1939 a 1989, která byla na naší radnici slavnostně odhalena 17. 11. 2015 a stala se tak součástí našeho města. Budeme tak možná roky denně míjet tato moudrá slova, a tak jsem se rozhodla podívat blíže na jejich autora. George Santayana, americký ... ...
zobrazit článek

Máte slovo

 • 12. listopadu 2015 byl na programu ČT1 vysílán pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma armáda. Speciálně na tento díl jsem vás upozorňovala před jeho vysíláním zejména proto, že mezi pozvanými hosty byl náš spoluobčan pplk. v záloze JUDr. Petr Miňovský a také proto, že otázka lepšího vyzbrojení naší armády a její akceschopnost je v současné době velmi diskutovanou. Mluvila jsem s ... ...
zobrazit článek

Distanční smlouva v rukou šmejdů

 • Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavřené „na distanc“, tedy na dálku, jak už sám název napovídá. Co si ale máme pod tím představit? Podle §53 občanského zákoníku jsou to smlouvy, které lze uzavřít, aniž by smluvní strany seděly u jednoho stolu, tzn., že není nutné, aby byla smlouva stvrzena vlastnoručními podpisy účastníků, tedy prodávajícího a kupujícího. Takovéto ... ...
zobrazit článek

Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné

 • Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti. ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové ... ...
zobrazit článek

Memoriál Josefa Pospíšila

 • XIX. ročník Memoriálu Josefa Pospíšila V sobotu 15. září Sbor dobrovolných hasičů Libčice II – Letky uspořádal již XIX. ročník soutěže v požárním sportu Memoriál Josefa Pospíšila, spojený s oslavou 130 let od založení sboru. Soutěž v požárním útoku na plechovkové terče se konala na břehu Vltavy, vedle libčického přívozu. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu – na dvě ... ...
zobrazit článek

Dotazy ke konkurzu na ředitele ZŠ

 • Odpověď na dotazy Dotazy: 1. Kdo byl pověřen vedením školy, když zdroj na webových stránkách školy uvádí, že ředitelka školy odchází k 1.8. na jiné pracovní místo a s ní rezignovala na funkci i její dosavadní zástupkyně? 2. Jak je řešena personální otázka, neboť opět zdroje uvádějí odchody učitelů a v UN jsem našel pouze inzerát na pracovní místo ... ...
zobrazit článek

No pasaran!

 •    Dubnové měsíční historické připomenutí bych rád věnoval událostem, které se přihodily před více než sedmdesáti lety a poměrně daleko od nás, až na Iberijském poloostrově ve španělsku, a přeci mají přímou souvislost s naší zemí. Mám na mysli občanskou válku ve španělsku v letech 1936-1939. V této krvavé předehře 2. světové války,  tvořící již ... ...
zobrazit článek

Únor 1948, příčiny a důsledky

 •    Během uplynulých let jsme byli svědky pokusů o opětovné zjednodušování pohledů na historické události let minulých. Ve své podstatě se tento proces vyznačuje ve vztahu k dějinám nemístnou relativizací na jedné straně  a na druhé straně naopak nekritickým vyzdvihováním. Vrací se tak to, co bylo po právu vyčítáno generacím historiků minulého režimu. Pro obyčejného člověka ... ...
zobrazit článek

Balkánské připomenutí, 17. únor 2008 v českých souvislostech

 •    Tentokrát jsem se rozhodl v rámci pravidelných měsíčních historických připomenutí mezníků z dob nedávno minulých i vzdálených zmínit událost, která se může zdát na první pohled jako poněkud nedůležitá, možná i nezajímavá, a navíc ani nikterak související s měsícem lednem, neboť v předchozích exkursech do historie jsem se snažil z důvodů určitého řádu dodržovat měsíční linii.    Řekne-li se 17. únor 2008, asi málokoho napadne, co ... ...
zobrazit článek

Svatováclavská tradice

 • 28. září připomínáme výročí smrti knížete Václava. Václav byl zákeřně zavražděn svým vlastním bratrem Boleslavem v roce 929 (nebo podle novějších výzkumů v roce 935) ve Staré Boleslavi přibližně v místech, kde se v současné době nachází románská bazilika sv. Václava. Smrt a následná kanonizace  tohoto význačného přemyslovského knížete dala vzniknout svatováclavskému kultu. Legenda vladaře, který bdí nad českými zbraněmi, vítězí v bitvách a ochraňuje český národ, tak ... ...
zobrazit článek

Srpen 1968 vyvolává vzpomínky

 • Připomenutí 21. srpna 1968 i po více než čtyřiceti letech stále vyvolává v myslích mnoha našich občanů vzpomínky na pocity zmaru a beznaděje. Vstup jednotek států Varšavské smlouvy na území tehdejší republiky znamenal definitivní konec započatých reforem systému uskutečňovaných zhruba od poloviny šedesátých let a vrcholících během tzv. Pražského jara. Na pásech tanků spřátelených států zůstaly tehdy naděje milionů lidí, kteří uvěřili ... ...
zobrazit článek

Dětská a sportovní hřiště dostala nový písek

 • Písek, na kterém se v rámci pražského turnaje Světové série v plážovém volejbale proháněli nejlepší hráči světa, dělá radost i nadále. Ze štvanice byl totiž navezen přímo na dětská a sportovní hřiště podporovaná Nadací ČEZ, kde došlo k výměně písku nebo jeho doplnění. Tenisový areál na pražské štvanici se v polovině června díky 1 638 tunám písku proměnil v ráj plážových volejbalistů. 100 tun písku, který byl na přípravách ... ...
zobrazit článek

Žetonek odměňoval

 • Tři měsíce snahy se dětem opravdu vyplatily. Slavnostní vyhodnocení motivační hry Žetonek, kterou realizovala organizace Člověk v tísni, proběhlo v libčické obřadní síni 15. června 2010. Děti se společně s dobrovolníky pilně doučovaly a připravovaly do školy během celého školního roku. Od března do června byla jejich snaha podpořena hrou Žetonek, děti byly odměňovány za svou práci nálepkami. Kdo se snažil, nasbíral mnoho nálepek a mohl získat zajímavé ceny.Karolína Fojtová DiS.koordinátorka doučování a ... ...
zobrazit článek

Květen 1945

 • V těchto květnových dnech si opět připomínáme výročí roku 1945. Na samém sklonku druhé světové války vypuklo na území našich zemí povstání proti hroutící se moci okupačních nacistických jednotek. Povstání, které začalo 1. května lokálními střety v Přerově a Nymburce, se posléze živelně rozšířilo na celé území tzv. Protektorátu. 5. května se jeho těžiště přesunulo do Prahy, kde vrcholilo 9. května příjezdem jednotek Rudé armády, konkrétně 1. ... ...
zobrazit článek

1. ročník festivalu Otevřená zahrada

 • Sobota 15. května 2010, Kostel Českobratrské církve evangelické a přilehlá farní zahrada, ul. 5. května 66Po loňském pilotním ročníku sborového festivalu je tu oficiální první ročník, na kterém čeká návštěvníky řada hudebních zážitků. Budou si moci poslechnout sbory z různých koutů Středočeského kraje, ale také si sami zazpívat. Festival zahájí světová premiéra skladby Miroslava ... ...
zobrazit článek