Strategické plánování rozvoje města

První veřejné projednávání

  • Poslední červnové pondělí se v našem kulturním domě konalo první veřejné projednávání. Oba zhotovitelé krátce představili výstupy analytické části. Následná diskuze byla velmi podnětná. Žhavým tématem byla plánovaná výstavba nových bytů. Nová výstavba Dotazníkové šetření mezi obyvateli potvrdilo celkovou spokojenost s životem v Libčicích. Lidé ... ...
zobrazit článek