Významní lidé našeho města

Akademický malíř Josef Hanel Dolanský (1841-1918)

  • Tento, možná poněkud zapomenutý, ale ne bezvýznamný umělec se narodil v Dolanech v rodině hostinského Františka Hánla a matky Agátky rozené Warwařovské. Po skončení povinné docházky obecní školy v Libšicích a absolvování gymnázia v Praze začal v roce 1859 studovat na Akademii výtvarného umění u významného portrétisty Eduarda Engardta a krajináře Maxe Haushoffera. Na doporučení výše jmenovaných profesorů v roce 1863 přešel do Mnichova, kde dva roky pokračoval ve studiu malířství a kreslení. V zimním semestru 1865 se vrátil na pražskou ... ...
zobrazit článek

Vzpomínka na Karla Frantu

  • 19. července přišla do našeho města smutná zpráva, že se libčický rodák, akademický malíř a ilustrátor Karel Franta, jen o pár měsíců nedožil 90 let, ke kterým mu chtěla jeho dcera v Libčicích uspořádat výstavu. Všichni, kdo jej známe z jeho obrazů a ilustrací dětských knížek, nikdy nezapomeneme na laskavé a vtipné obrázky, které umí vyprávět i beze slov. Však také za své ... ...
zobrazit článek

Antonín Hálek (14.3.1903 - 20.7.1967)

  • Rád bych v tomto příspěvku připomenul účastníka zahraničního odboje Antonína Hálka, který se narodil v Smolárně na Volyni, byl později libčickým občanem a patřil mezi ty, kteří bojovali za svobodu naší země. V době jeho narození byla Volyň součástí carského Ruska a žila zde početná menšina českých krajanů. V období druhé světové války se osud těchto „volyňských Čechů“ opět protnul s ... ...
zobrazit článek