Z naší historie

Vše, co jsi nás naučil, předáme dál

  • Jaroslav Novák st. se narodil v Libčicích v domě, kde prožil celý svůj život až do posledního okamžiku svého života. Byl věrným rodákem našeho města a měl Libčice velmi rád. Byl sportovcem tělem i duší. K pravidelnému cvičení jej přivedli jako devítiletého kluka jeho rodiče, kteří pracovali v Sokole již před 2.světovou válkou a byli též u jeho obnovení po r. 1945. Jak J. Novák rád vzpomínal, tehdejší cvičitelé se mládeži věnovali velmi pečlivě a předávali jim nejen sportovní dovednosti, ale i morální hodnoty, což si rychle osvojil i on ... ...
zobrazit článek

Sovětští vojáci v Libčicích v r. 1945

  • Z pozice délky lidského života je to už dávno, kdy skončila 2. světová válka, která je dosud považována za historicky nejrozsáhlejší válečné střetnutí v dějinách lidstva, kde zahynulo více než 30 milionů lidí. Bylo mezi nimi hodně mladých mužů z našeho města, na které pravidelně začátkem května vzpomínáme a pokládáme k jejich pomníku u sokolovny květinový věnec. Kromě toho ... ...
zobrazit článek

Bouřlivé podzimní události roku 1939

  • Atmosféra v Protektorátu Čechy a Morava byla v pozdních měsících roku 1939 velice mrazivá. Bleskové vítězství německé armády v sousedním Polsku a nechuť západních velmocí se do vlastní války aktivně zapojit daly zapomenout naději na brzký konec okupace. Přitom obyvatelé Protektorátu přesvědčivě projevili v předchozím údobí svůj zásadní nesouhlas s vnuceným režimem a to nehovoříme jen o ... ...
zobrazit článek

Libčické polistopadové události roku 1989

  • 17. listopadu to bude přesně 26 let, kdy v r. 1989 došlo na Národní třídě ke střetu studentů s ozbrojenými složkami veřejné bezpečnosti, o čemž toho bylo už hodně řečeno i napsáno. Proto si neosobuji právo zde podrobně popisovat události toho dne a okolnosti konání pietního aktu k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty a uctění památky Jana Opletala na Albertově, který organizovalo nezávislé ... ...
zobrazit článek

První světová válka (28.7.1914 – 11.11.1918)

  • Hodně se na toto téma řeklo, filmovalo a psalo, dokonce i v Libčických novinách či na tomto webu. Protože si myslím, že bychom neměli na významné historické události naší země zapomínat, dovoluji si připomenout, že letos uplynulo již 97 let od konce války, která do vzniku té druhé nesla přívlastek Velká či Světová. Odstartoval ji atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, kterého ... ...
zobrazit článek

1914 - 1918 Očima kronikáře z Letek

  • U příležitosti oslav státního svátku 28. října jsem se začetla do první  Pamětní knihy obce Letky, jejíž zapisovatelem byl v letech 1905 – 1924 letecký obecní strážník a tajemník Václav Mára. Z jeho krasopisných zápisů si dovoluji uvést část, kde ze svého pohledu popisuje nelehkou dobu první světové války. I když jsem toho na toto téma od renomovaných historiků slyšela a četla či ... ...
zobrazit článek