Z radnice

Proč mít městského architekta? - vydáno v LN 9/2019

 • Někdo by mohl namítnout, že naše město není natolik velké, aby potřebovalo mít městského architekta. Hlavní argument pro nejlépe vystihují slova kolegyně architektky, jedné z kandidátek: „Nezáleží na velikosti města, protože všechna města se víceméně potýkají se stejnými tématy k řešení, jiný je pouze rozsah.” Veřejný prostor je všude kolem nás. I v Libčicích musíme ... ...
zobrazit článek

Proč jsou trávníky neposečené?

 • Mnohé plochy zeleně nejsou v letošním roce pravidelně sekané. Místo přesně střiženého anglického trávníku se mezi ulicí a chodníkem můžeme setkat se střapatým porostem směsi trávy a kvetoucích rostlin, které bychom často označili jako plevel. Dvě sucha Důvodem neposekaných trávníků není snaha města ušetřit za ošetřování ploch zeleně, ale naopak snaha se tímto způsobem o zeleň co nejlépe postarat. ... ...
zobrazit článek

Nové prostory pro kulturu, sport a spolky

 • Každá ze tří původně samostatných obcí Letky, Libčice a Chýnov se může pochlubit prastarou historií a bohatým kulturním životem. Když se v roce 1924 zmíněné obce staly městysem, jejich kulturní potenciál se znásobil. Tehdy byly položeny základy dnešního kulturního a sportovního života v našem městě, a dodnes čerpáme z odkazu TJ Sokol, AFK, hasičů a dalších spolků. Kultura a sport se v letech 1948 až 1989 rozvíjely ... ...
zobrazit článek

Rád chodím po městě a bilancuji

 • Od komunálních voleb v roce 2014 uběhlo již jeden a půl roku, a tak mě napadlo požádat leadera volebního sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Liběhrad a člena koalice, aby veřejnost informoval o tom, jak se sdružení, které ve volbách získalo nejvíce preferenčních hlasů, daří plnit svůj volební program.  Naposledy jsme spolu vedli rozhovor pro Libčické noviny těsně po volbách v listopadu 2014, kdy jste se již ... ...
zobrazit článek

Starost města o vlakový jízdní řád je dlouhodobá

 • Všechna zastupitelstva v letech minulých, i to současné, se vždy starala o prosazování zájmů veřejnosti ve věci jízdního řádu Českých drah (ČD). Prosazení určitých změn v jízdním řádu drah je kompromisem mezi zájmy obcí a různými organizacemi na jedné straně a možnostmi ČD na straně druhé. Jde obrazně o složitou rovnici s mnoha proměnnými. Není tedy v silách jednotlivce či jedné obce jízdní ... ...
zobrazit článek

A je po plese

 • 11. Městský ples v dnešních brzkých ranních hodinách skončil, a přestože není asi úplně správné, abych jej zrovna já hodnotila, nedá se nic dělat, musíte to se mnou vydržet. Pokusím se o co největší objektivitu a začnu hned tím, co je pro organizátora tou nejděsivější noční můrou. Hlavní host onemocněl. Jitka Zelenková den před plesem utrpěla totální ztrátu hlasu, takže momentálně ... ...
zobrazit článek

Novoroční slovo starosty

 • Na prahu nového roku si vzájemně přejeme mnohé. Záleží to na stavu naší duše a našeho těla. Prostě hledáme to, co často sami nemáme, a tak si v novoročních přáních přejeme štěstí, lásku, klid, Boží požehnání, zdraví a jiné. Často v prvních dnech nového roku vznikají více či méně reálná předsevzetí. Některá nám vydrží ... ...
zobrazit článek

Komunální odpad, aneb kam s ním?

 • Kam s ním, je otázka, kterou si položil už Jan Neruda ve svém známém fejetonu o slamníku, který neměl kam vyhodit. Téma, jak se něčeho nepotřebného zbavit, bylo a je čím dál více aktuální i dnes. Ti, kteří bydlí, nebo často projíždí kolem skládky Regios v katastru obcí Úholičky a Tursko, už asi tuší, o čem bude řeč, neboť právě oni často poukazují na zápach, stěžují si na ... ...
zobrazit článek

Problém toulavých koček

 • Rada města Libčice nad Vltavou se dne 30.9.2015 na podkladě podnětu občanů ze sídliště Sahara, zabývala problémem toulavých koček shromažďujících se kolem kontejnerů s odpadky. Městský úřad v Libčicích nad Vltavou má jakožto "příslušný státní orgán" dle § 135 občanského zákoníku povinnost se o opuštěná zvířata starat. Tato toulavá zvířata jsou zanedbaná a shromažďují se kolem ... ...
zobrazit článek

Toulavá, opuštěná a ztracená zvířata

 • Toulavá, opuštěná a ztracená zvířata Problematikou toulavých, opuštěných a ztracených zvířat se zabývá zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je toulavým ... ...
zobrazit článek

Příběh letiště Vodochody

 •  1. Představení letiště Internetová encyklopedie Wikipedie o Letišti Vodochody uvádí, že se jedná o mezinárodní neveřejné civilní letiště nacházející se po obou stranách hranice okresů Mělník a Praha-východ, přibližně 7 km severně od okraje Prahy, především v katastrálních územích Vodochody u Prahy a Hoštice u Vodochod obce Vodochody,  svými okraji zasahující též do katastrálních území Máslovice, Zlončice, Postřižín a Klíčany. Nachází se severně od vesnic Máslovice, Vodochody a Hoštice, jižně od vesnic ... ...
zobrazit článek

Jak je to s rozbitými okny?

 • Libčice nad Vltavou trápí řada negativních jevů jako vandalismus, sprejerství, automobilní vraky a podobně.  Je otázkou, jak se s těmi doprovodnými jevy civilizace můžeme vyrovnat. Ideálním řešením by byla součinnost města, občanů, policie, školy a hlavně rodičů. Tomu tak bohužel není a městu nezbývá než trpělivě uklízet převržené popelnice, sbírat odpadky po ulicích, čistit po sprejerech nádraží, a to i přesto že městu nepatří. Velmi často uklízí zaměstnanci úřadu hromádky domovního odpadu kolem Libčic, které ... ...
zobrazit článek

Jak dál s městským koupalištěm?

 • Koupaliště, nebo též plovárna v Libčicích nad Vltavou bylo vybudováno svépomocí a slavnostně otevřeno v sobotu 21. srpna 1965. Na webu našeho města je na adrese: http://www.libcice.cz/galerie/videa-z-mesta.html k této záležitosti umístěno video. Vřele jej doporučuji zhlédnout, aby občané, viděli, s jakým úsilím bylo městské koupaliště tehdy vybudováno. Bez nadsázky lze konstatovat, že koupaliště v Libčicích včetně rekonstruované restaurace dnes představuje významnou hodnotu v majetku města. Libčická plovárna tvoří městské ... ...
zobrazit článek

Jsou Libčice opravdu sociálně vyloučená lokalita?

 • V letošním roce Ministerstvo práce a sociálních věcí ( MPSV) vyhodnotilo kromě jiných míst v ČR (Most, Litvínov, ústí nad Labem, Ostrava, Kladno atp.) i naše město jako sociálně vyloučenou romskou lokalitu. Je to pravda? Pokud ano, co to znamená? Vymezení pojmů Sociální vyloučení Jedná se o proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní ... ...
zobrazit článek

Rozvoj města

 • Radniční reprezentace tvořená v minulých dvou volebních období nezávislými kandidáty OS Liběhrad a v tomto nově v koalici s ANO 2011 a TOP 09 je na radnici našeho města již devátý rok. Racionálně uvažující občan sleduje rozvoj města. Pokud hmatatelný rozvoj města nevidí náš politický oponent, pak je to asi v pořádku, protože ten má přímo v popisu práce a v duchu dlouholeté opoziční doktríny ... ...
zobrazit článek

Baby boom a nová školka

 • V posledních letech se v celém státě i v Libčicích nad Vltavou potýkáme s problémem umísťování dětí do školky. Dětí se rodí hodně a je málo míst. Jak je to opravdu s baby boomem v našem městě? Zkoumáním demografických údajů v Libčicích nad Vltavou se lze dopracovat k jasnému závěru. Nechme mluvit tabulku počtu narozených dětí v závislosti na letech. Dle matriky: ... ...
zobrazit článek

Revitalizace náplavky

 • Druhou červencovou středu odpoledne se uskutečnila veřejná debata na téma oživení libčické náplavky. Jde o projekt města, který byl vypracován již v roce 2010 a nyní nastává příležitost se k projektu vrátit a uvést jej v život. Veřejnost, zástupci města, architekt a dotační management se sešli v salonku resp. ve Filmovém klubu Libčické plovárny a přes dvě hodiny se nad projektem živě diskutovalo. Setkání zahájil ... ...
zobrazit článek

Ohlédnutí za rokem 2013

 • Jedno staré rčení říká: Díky za každé ráno, kdy se probudím, jsem zdráv a dokáži rozlišit podstatné od nepodstatného. Na pravdivosti této věty se asi většina z nás shodne. Otázkou je, co kdo považuje za podstatné. V životě města je mnoho témat, která lze považovat za podstatná. Jedním z nich je zdraví obecní ekonomiky. Ke konci roku 2013 je většina investičních akcí města hotova ... ...
zobrazit článek

Jak jsme volili do parlamentu

 • V Libčicích nad Vltavou byly zřízeny již tradičně tři volební okrsky. Voličů zapsaných v seznamu bylo 2637, vydáno bylo celkem 1532 obálek a odevzdáno jich bylo taktéž 1532. Z toho platných hlasů bylo celkem 1510. Volební účast v našem městě byla se svými 58,1 %, jen o něco málo nižší, než celorepublikových 59,48%. Občané v našem městě dali svou účastí ve volbách ... ...
zobrazit článek

Zprávy z radnice

 • Zprávy z radnice   Letní dny přinášejí dlouho očekávané uvolnění pracovního vypětí a poskytují prostor pro zamyšlení nad některými problémy týkajícími se města, městského úřadu, škol a dalších organizací. Uvedená témata jsem občanům na mítincích slíbil vysvětlit. Kromě libčických novin je tento text uveřejněn i na webových na ... ...
zobrazit článek

Jak to bude s konkursy

 • Koncem loňského roku vyšla novela školského zákona. Novela zavedla možnost konání konkursů na ředitele školských zařízení každých 6 let. V mnoha diskusích jsme se shodli na názoru, že se jedná o správné opatření, že by se konkursy skutečně každých 6 let měly konat. Doposud bylo v podstatě na rozhodnutí ředitele, v jakém rozsahu a jak bude se zřizovatelem spolupracovat a komunikovat, odvolat ředitele bylo téměř ... ...
zobrazit článek

Zavážení dobývacího prostoru Na Zabitém

 • Zavážení dobývacího prostoru „Na Zabitém“ je problém který znepříjemňuje život občanům našeho města. Je otázkou, kdo je za tento neutěšený stav krajiny odpovědný. Je faktem, že zmíněný prostor patří soukromé společnosti a zavážku povolil Krajský úřad Středočeského kraje v roce 2004. Město Libčice nad Vltavou od počátku, (tj. 3 reprezentace na radnici),  činí a činily velké množství ... ...
zobrazit článek