Katolický kostel sv. Bartoloměje

První písemná zmínka o vsi Libčice je v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993. V místech původního románského kostelíka, který byl přestavěn goticky, byl v letech 1763 až 1769 vystavěn barokní kostel sv. Bartoloměje, což je jednolodní obdélníková stavba s obdélným polokruhově ukončeným presbytářem. Ten byl přestaven roku 1903, kdy byla zároveň přistavena i nová sakristie. Průčelí kostela se středním rizalitem je ukončeno trojúhelníkovým štítem a nad ním je vztyčena věž s cibulovou bání.

V interiéru kostela je hlavní oltář novodobý, mřížka před oltářem a lavice v presbytáři i chrámové lodi jsou ze začátku 18. století. Kazatelna je rokoková. Na klenbě lodi je freska z roku 1776 představující mučení sv. Bartoloměje, což je kopie fresky V. V. Reinera v kostele sv. Bartoloměje v Praze. Na kostelní věži je zvon sv. Bartoloměj z doby barokní výstavby kostela a je dílem zvonaře Jana Priqueie z roku 1696. Zvon je původní. Jako zázrakem přečkal všechna válečná období, kdy se zvony zabavovaly.

Kostel, jež prošel velkou přestavbou roku 1903, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a je spravován Římskokatolickou farností v Roztokách.

Libčické posvícení:

Na počest zasvěcení kostela sv. Bartolomějovi (24. srpna) se koná tradiční Poutní slavnost sv. Bartoloměje zároveň s řadou doprovodných programů ve městě - sportovní a kulturní akce, výstavy, koncert, taneční zábava a lunapark s ohňostrojem.

Tichý hlas pro Svatou zemi:

je festival, který pořádá katolická a evangelická farnost ve spolupráci s městem Libčice a Společností křesťanů a židů.

Na festivalu se setkávají zpěváci, hudebníci, křesťanští i židovští duchovní, věřící i nevěřící, kterým záleží na tom, aby v Izraeli a v celé Svaté zemi zavládl pokoj.

Festival se zahajuje ekumenickou bohoslužbou v kostele svatého Bartoloměje, kterou vedou zástupci katolické i evangelické církve a židovských obcí. Poté následuje hudební program na farní zahradě kostela sv. Bartoloměje a zároveň v evangelickém kostele.

Nedílnou součástí festivalu jsou i besedy a malé přednášky na židovsko-křesťanská témata.

Bohoslužby

 • Neděle 17:30
 • O bohuslužbách v době svátků se aktuálně dočtete na www.peplum.cz

Duchovní správce

 • P. Petr M. Bubeníček
 • E-mail: bubenicek(zavinac)peplum.cz

Spolupracovníci

 • sr. Zdislava Janoušková (výuka náboženství)
 • Tel.: 605 281 713
 • E-mail: zdislava(zavinac)peplum.cz
 • Prokop Šatava
 • Tel.: 731 625 994
 • ICQ: 163-944-405
 • E-mail: satava(zavinac)peplum.cz
 • www.peplum.cz

 

Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu