Mateřská škola

Adresa:

Chýnovská 367

Kontakt:

Zdeňka Frantová - ředitelka

Telefon: 727 813 875

E-mail: skolka@libcice.eu

E-mail do jídelny: jidelna.skolka@email.cz

Mateřská škola Libčice nad Vltavou je šestitřídní, s celkovou kapacitou 145 dětí. Ve třech odděleních je skupina dětí stejného věku, v dalších třech odděleních je věkově smíšená skupina dětí, do které jsou zpravidla umisťováni sourozenci.
Provoz školy je od 6:30 do 17:00 hodin. Školné je 600 Kč měsíčně, stravné činí 32 Kč za den (oběd + 2 svačiny).
Pro výchovně vzdělávací práci má škola vlastní vzdělávací program. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti, s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem dětí. Výuka probíhá na základě praktické zkušenosti a výhradně hrou. Děti se učí orientovat mezi svými vrstevníky, přizpůsobovat se jiným, ale i prosadit své vlastní zájmy.

Součástí vzdělávacího programu je i řada nadstandardních aktivit jako např. pravidelné návštěvy divadelních představení v pražských divadlech a v divadle Lampion v Kladně, kurs předplavecké výchovy, angličtina, školka v přírodě, různé výlety a návštěvy výstav. Škola také aktivně spolupracuje se Základní uměleckou školou Libčice nad Vltavou.
V odpoledních hodinách probíhá ve škole přípravka hudební nauky a taneční výchova.
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni a plně odpovídá současným trendům předškolního vzdělávání.
Za prvořadý úkol škola považuje vytváření klidné a radostné atmosféry, kde se dítě cítí dobře a bezpečně.

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu doc Výroční zpráva za rok 2017/2018 49 kB 8.1. 2019