Školička Máváček

Hlídací centrum Máváček je coby soukromá školička rodinného typu pro děti od 2 do 6 let v provozu od roku 2010. Pět let jsme přebývali ve Vltavské ulici č. 11 v domě u vyřezávaného dřevěného panáčka, nazývaného Máváček, podle kterého jsme naši školičku pojmenovali. Školička zajišťuje stejně tak jako mateřská škola výchovně vzdělávací program pod vedením zkušených pedagogů.

Od prosince 2015 již sídlíme ve vlastních prostorách v Zahradní ulici č. 327, kde máme i vybavenou zahradu se vším komfortem, který dětem zpříjemňuje chvíle strávené se svými vrstevníky.

Za dobu trvání Máváčku se u nás vystřídalo na sedmdesát dětí. Je potěšující vidět, jak děti, které již Máváčku odrostly, doprovází k zápisu své mladší sourozence a seznamují je se školičkou z pozice staršího a zkušeného jedince.

Proč dávat své dítě právě do Máváčku?

Zde se děti naučí mnoha krásným českým písničkám a říkadlům, získají lásku ke všemu živému v přírodě. Vedeme je k vzájemné ohleduplnosti a učí se pomáhat jeden druhému.

Co je naší předností?

Při málo početné skupině - nejvýše šesti dětí - máme větší prostor pro individuální péči např. při různých výtvarných technikách a při opakování již získaných vědomostí.

Přijímáme děti od dvou let i s plenkami. Zpočátku, než se samy naučí jíst, jsme schopni zajistit jejich krmení.

Jak vypadá náš den?

 • Od dvou let učíme děti k samostatnosti, a tak se soustředíme na každodenní cvičení sebeobsluhy, aby se děti dovedly samy najíst, umýt a obléknout. Již po jednom roce jsou děti v Máváčku samostatné a dovedou se dobře vyjadřovat.
 • Kromě běžného hraní s hračkami v místnosti připravujeme pro děti hudebně pohybové hry, které děti milují a samy je vyžadují. Kromě toho trávíme čas na vlastní zahradě, kde je pískoviště, houpačka, dětský zahradní nábytek atd. Velkým dobrodružstvím jsou pro děti naše výpravy ven, při kterých poznávají okolí, učí se spořádaně chodit po chodníku, přecházet silnici atp.
 • Čteme knížky, což je pro děti příjemný pocit zpomalení času a otevírání pohádkových světů. Tím si prohlubují svou fantazii a slovní zásobu. Největší zážitek pak pro děti je dramatizace těchto pohádek.

Jaká ctíme pravidla?

 • respektujeme jeden druhého
 • pomáháme si
 • používáme „prosím“ a „děkuji“
 • mluvíme tiše a klidně
 • jíme a pijeme u stolu
 • s hračkami zacházíme opatrně
 • vždy po sobě uklidíme

Naším cílem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální, aby dokázalo zvládat nároky života.

Kontakt

 • Hlavní pedagog: Naďa Šindelářová
 • IČ: 76180417
 • Adresa: Zahradní 327, 252 66 Libčice nad Vltavou
 • Telefon: 776 559 377
 • E-mail: info@mavacek.cz
 • Web: www.mavacek.cz

 

Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu