Základní škola

Adresa:
Základní škola Libčice nad Vltavou
5. května 68
252 66 Libčice nad Vltavou
Tel.: 233 930 826 (škola), 233 930 817 (školní jídelna)
pověřený ředitel: PhDr. František Bahenský
e-mail: skola@skola.libcice.cz
webová stránka: http://skola.libcice.cz

Historická fotografie Současná podoba

Historie:
V Libčicích nad Vltavou existovala škola při farním kostele již ve 14. století. Učitelé byli místní faráři. Samostatná škola byla zřízena v roce 1779, byla umístěna v hospodě, řečené Panský sklípek. V roce 1799 byla učebna z hospody přemístěna na faru. Roku 1879 byla jednotřídní škola změněna na dvoutřídní, místní školní rada zakoupila dva domky, ve kterých byly umístěny obě třídy a zřízen byt pro učitele. 24. dubna 1891 byl položen základní kámen nové školní budovy a 7. září téhož roku se v ní začalo učit. Stavba byla nejprve přízemní, 1. patro přibylo v r. 1893. V r. 1919 byla v Libčicích zřízena měšťanská škola. O tři roky později bylo přistaveno 2. patro. Generální oprava školní budovy byla provedena r. 1967. Nová přístavba byla dokončena v r. 1983. V posledních letech byla budova školy zateplena, proběhla výměna oken a úprava fasády.

Současnost:
Školní vzdělávací plán školy je přizpůsoben současným trendům a požadavkům. Škola je postupně vybavována progresivními výukovými prvky. Ve školním roce 2013/2014 získala finanční prostředky na nákup interaktivních tabulí a vybavení pilotní třídy tablety. Tento projekt se podařil díky penězům z operačního programu EU OP VK. Pro další zlepšení kvality vzdělávání byly vybaveny odborné učebny moderními pomůckami a technikou k výuce jazyků, přírodopisu a chemie, zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Hlavní prioritou školy je nadále zkvalitňovat a modernizovat informační technologie pro práci žáků a pedagogů. Škola průběžně modernizuje PC v odborných učebnách. Kabinety pedagogů jsou vybaveny počítači s internetovým připojením. Škola má v plánu instalovat další interaktivní tabule postupně do všech tříd, vybavovat odborné učebny moderními pomůckami, zajišťovat pravidelná školení pedagogických pracovníků a průběžně sledovat moderní trendy ve vzdělávání.

Od 1. 9. 2013 škola umožňuje žákům zcela jinou úroveň výuky cizích jazyků. Anglický jazyk se vyučuje již od prvního ročníku, na 2. stupni mají žáci na výběr dokonce tři jazyky, kdy mohou kromě anglického jazyka volit mezi španělštinou a němčinou. Od školního roku 2015/2016 jsou žáci rozděleni do méně početných skupin, což výrazně umožňuje pedagogům udržet pozornost žáků. Škola se zapojila do projektu EU „Brána jazyků otevřená" a získala podporu na organizaci jazykových pobytů v zahraničí, což je ta nejlepší cesta k motivaci dětí k učení cizích řečí.

Od prvního ročníku byl zaveden nový vyučovací předmět - finanční gramotnost.

Rodičům, žákům i veřejnosti nabízí škola každoročně různé společenské a kulturní akce, kterými jednak podporuje občanské a sousedské soužití Libčic nad Vltavou a zároveň dětem ukazuje, že tradice našich předků nejsou nezajímavou ztrátou času v konzumní společnosti.

Pro volný čas dětí škola každoročně nabízí široký výběr kroužků. Pro relaxaci ve volném čase případně i o velkých přestávkách je k dispozici nově zrekonstruované hřiště v areálu školy, zahrada a ovocná zahrada. Děti zde mají k dispozici ohniště, v letních měsících malý bazén a společně se starají o ovocné stromy a keře.

V budově školy mají děti k dispozici Školní klub, kde mohou relaxovat v době mezi vyučováním a rodiče mají svou vlastní společenskou místnost - Rodičovnu, která má zvláštní vchod ze zahrady.

Od školního roku 2012/2013 došlo po letech k progresivnímu vzestupu počtu žáků, proto byla pro děti na prvním stupni otevřena tři oddělení školní družiny. Škola se snaží v rámci svých možností, aby děti od 1. do 5. třídy měly svou stálou paní učitelku. Děti i rodiče tak mohou s pedagogy navázat bližší vztah a vzdělávání může reflektovat více individuální odlišnosti, schopnosti i zájmy žáků.

Libčická základní škola má charakter rodinné školy v menším městě a jako taková plní optimálně svou funkci základního vzdělávání.

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 3439 kB 14.1. 2019
Dokument typu pdf Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 5735 kB 14.1. 2019
Dokument typu pdf Statistika ZŠ o pohybu žáků a pedagogů 296 kB 13.7. 2016
Dokument typu pdf Výroční zpráva za školní rok 2014-2015 1916 kB 28.1. 2016