Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou byla založena v roce 1950 a nabízí výuku v oboru hudebním, výtvarném, tanečním i literárně - dramatickém. Škola sídlí v secesní patrové vile v Letecké ulici č. 441 a nabízí výuku v osmi vybavených učebnách včetně sálu, kde se pořádají koncerty a výstavy.

Ke škole patří rovněž tři pobočky, ve kterých se vyučuje hudební obor. Naleznete je v Horoměřicích, Velkých Přílepech a v Hostivici.

Školu navštěvují žáci v I. a II. cyklu, probíhá rovněž studium pro dospělé.

Škola zajišťuje výuku hry na tyto hudební nástroje: housle, violu, violoncello, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, pozoun a bicí nástroje. Rovněž nabízí výuku jak klasického, tak i populárního zpěvu.

Nelze opomenout výuku základů pohybové výchovy a baletu v tanečním oddělení či výuku v literárně - dramatickém oddělení, kde je možno osvojit si jevištní pohyb, přednes nebo hlasovou a rytmickou průpravu.

Velmi úspěšně probíhá výuka výtvarného oboru.

Ve škole působí dětský sbor, komorní orchestr a žesťové kvarteto.

Škola pořádá pravidelné veřejné koncerty, výstavy i divadelní představení. Žáci i učitelé se zúčastňují i dalších kulturně - společenských akcí nejen v rámci našeho města, ale i v blízkém okolí.

Základní údaje:
Příspěvek na školné: 1.050,-- Kč až 1.500,-- Kč za jedno pololetí (dle oborů), škola poskytuje
50 % slevu přípravnému oboru, slevy sourozenecké i sociální.
Dopravní spojení: 5 minut chůze z vlakové zastávky Libčice nad Vltavou - Letky.


Adresa:
Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou
Letecká 441
252 66 Libčice nad Vltavou.
Ředitel: Vladimír Kliment (777 685 624)
Telefon i fax: 233 930 574
e-mail: info@zuslibcice.cz
webová stránka: http://www.zuslibcice.cz

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Výroční zpráva za rok 2016/2017 448 kB 8.1. 2019