Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Kouzelný adventní čas

Volba prezidenta České republiky

DOKUMENT ORIGINÁL (1.38 MB)


Volba prezidenta České republiky
konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

Počet okrsků: 3

 • Sídlo volebního okrsku č. 1: obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou
 • Sídlo volebního okrsku č. 2: Základní umělecká škola, Letecká 441, Libčice nad Vltavou
 • Sídlo volebního okrsku č. 3: Mateřská škola, Chýnovská 367, Libčice nad Vltavou.

Starostka města Libčice nad Vltavou podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 •  
  v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 •  
  v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

5. května (42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)
Bratrská (126, 127, 128, 150, 170)
Bratří Fischerů (798, 804, 836,871)
Dělnická (161, 274)
Fügnerova (135, 156, 157, 158, 159, 169, 186, 187, 197, 198, 220, 221, 223, 224, 225, 235, 241,
242, 243, 272, 276, 293, 296, 297, 298, 299, 308, 323, 328, 358, 755, *5)
Hašlerova (25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206, 268, 325, 334, 340, 344, 820, 824, 833, 834, 840,  844, 861, 863, 866, 867, 879, 882, 883, *10)
Holubická (41, 78, 278, 292, 350, 733, 758, 761, 762, 838, *38, *41)
Hřbitovní (1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97, 205, 288, 342, 735, 789, 881)
Chýnovská (73, 80, 83, 84, 85, 86, 93, 122, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 175, 179, 180, 182, 196, 202, 207, 209, 237, 240, 252, 291, 301, 333, 367, 578, 579, 580, 586, 587, 730, 777, 799, 839, 864)
K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)
K. H. Borovského (110, 200, 219, 262, 267, 283, 347, 379, 720, 727, 729, *25)
Kralupská (4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 176, 266, 753, *35, *36, *39,*40, *44,*46,
*47)
Křivá (352, 577, 743, 749)
Letecká (87, 88, 91, 98, 111, 112, 113,120,213)
Libušina (34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738, 750, 760)
Lidická (234, 238, 248, 250, 251, 264, 270, 280, 281, 285, 303, 310, 312, 313, 314, 315, 329, 338,
343, 348, 355, 359, 724, 736, 748, 782, 818)
Na Růžku (153, 316, 773, 776)
Na Spojce (115, 118, 119)
náměstí Svobody (81, 90, 130, 152, 177, 218, 227, 244, 247, 249, 254, 255, 305, 346, 356, 377,
765, 817, 841)
Nerudova (124, 144, 149, 172, 178, 190, 290, 320, 725, 797)
Pod Hrádkem (12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294, 780, 781)
Pod Kameníčkem (603, 604, 606, 679, 680, 682)
Pod Kostelem (21, 30)
Pod Nádražím (74, 341) 
Proti Škole (279, 326, 770, 783)
Tyršova (168, 171, 181, 183, 184, 185, 189, 192, 194, 195, 199, 201, 203, 204, 210, 228, 229,
231, 239, 246, 256, 261, 277, 324, 769, 794, 805, 825, 845,848)
U Černé hory (62, 71)
U Krytu (123, 217, 284, 345, 368, 759, 784)
U Staré školy (107)
V Pražce (317, 318, 319, 321, 339, 363, 369, 375, 740, 741, 775, 785, 807, 852)
Ve Staré cihelně (16, 330, 332, 351, 357, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 372, 378, 719, 721, 731,
734, 754, 763, 767, *6, *7)
Vltavská (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)
Zahradní (114, 125, 214, 215, 232, 258, 259, 260, 263, 269, 271, 273, 275, 282, 300, 304, 307,
309, 311, 327, 331, 335, 337, 349, 353, 373, 732, 771, 778, 786, 787, 830)
Za Kovárnou (376, 826)
* evidenční číslo

 • ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Bratrská (230, 253, 306)
Dělnická (422, 442, 472, 517, 728, 822)
Drážní domek (407)
Družstevní (193, 216, 245, 257, 265, 289, 374, 802, *3)
Hřiště (527)
Kolonie (411)
Letecká (116, 117,121,148, 174, 191, 286, 302, 336, 354, 362, 410, 416, 426, 429, 430, 431, 432,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 491, 497, 508, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
547, 548, 549, 739, 742, 747, 757, 790, 810)
Letecké náměstí (380, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 461, 464, 494, 505, 509, 552)
Na Radosti (447, 448, 452, 453, 454, 457, 458, 462, 463, 466, 801)
Na Výsluní (400, 418, 467, 475, 476, 492)
Palackého (208, 211, 212, 222, 226, 233, 236, 295, 322, 746)
Pod Strání (446, 501, 504, 516, 803, 880)
Pod Viničkou (490, 495, 496, 498, 499, 500, 503, 507, 511, 513, 546, 752, 774, 788, 791, 792,
793, 796, 806, 808, 827, 828, 829, 832, 886,*15, *17, *27)
Pod Zastávkou (387)
Tržní (449, 451, 468, 470, 842)
Turská (381, 384, 406, 417, 419, 425, 427, 488, 506, 514, 515, 532, 533, 551, 850, 887, *19, *37)
U Přívozu (420, 493, 537, 779, 887)
U Zastávky (382, 383, 385, 388, 391, 392, 479)
V Zahrádkách (386, 398, 399, 402, 403, 415, 421, 423, 424, 428, 443, 444, 455, 456, 459, 460,
465, 469, 471, 474, 477, 478, 486, 487, 502, 512, 554, 756, 766, 768, 800, 858, *23, *28, *34)
* evidenční číslo

 • ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou, Chýnovská 367,
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Chýnovská (556, 563, 581, 582, 583, 588, 596, 602, 605, 608, 610, 611, 618, 683, 684)
K Sídlišti (555, 744)
Ke Křižovatce (560, 561, 570, 576, 835)
Ke Studánkám (717, 809, 811, 812, 814, 815, 819, 821, 823, 831, 837, 843, 846, 849, 853, 854,
855, 862, 869, 875, 876, 877)
Křivá (621, 639)
Lesní (557, 558, 559, 564, 565, 566, 573, 642, 772)
Luční (851, 857, 874, 879,870,884)
Na Vrchách (584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
764, 813, 856, *20)
Na Vršku (567, 568, 569, 571, 572)
Pod Hájem (630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648,649, 650, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 697, 699,
700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 718)
Pod Kameníčkem (619, 620, 636, 637, 638, 670, 681, 698, 726, 847)
Pod Saharou (534, 535, 536, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 705, 712,
713, 714, 715, 722, 723, 795, 868)
Saharská (737)
V Akátech (574, 575, 622, 816, 865)
* evidenční číslo


3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6. V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto
žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Městském úřadu v Libčicích nad
Vltavou na tel. číslech 607 040 036, 233 101 654, 233 101 655 a 233 101 656.

Ing. Petra Pelešková
starostka

Datum sejmutí: 28. 1. 2023 Zodpovídá: správa webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie