Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Velkoobjemové kontejnery na objemný i dřevěný odpad budou přistaveny 14. 10. od 8 do 12 hodin v ulici U Krytu.

Jak likvidovat odpady

Správná likvidace odpadků začíná doma. Víme, jak na to?

Likvidace má svá jasná pravidla. 

plast

 • ALOBAL Kontejner na kovové obaly nebo sběrné místo
 • AKUMULÁTORY Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • AKVÁRIA Kontejner na barevné sklo » AUTOBATERIE Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů
 • AUTOSKLO Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • AZBEST Nebezpečný odpad - likvidovat prostřednictvím autorizované firmy
 • BAKELIT Směsný odpad
 • BALICÍ PAPÍR Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný nebo znečištěný do směsného odpadu
 • BARVY Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně). Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
 • BATERIE Sběrné boxy – například sběrné místo při vstupu do budovy úřadu
 • BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu a je možné kompostovat – individuální hnědé nádoby, nebo červené kontejnery rozmístěné po městě
 • BLISTRY (BOL) Od léků, bonbonů (plast slepený s hliníkem) směsný odpad
 • BRÝLE Sbírají vybrané charitativní organizace a dodávají do chudších částí světa nebo směsný odpad
 • CD Žlutý kontejner na plasty
 • CELOFÁN Směsný odpad
 • CEMENT Skládka (likvidace na vlastní náklady)
 • ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
 • ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • DEODORANTY Plastové obaly do žlutého kontejneru na plasty. Skleněné obaly do zeleného kontejneru na sklo. Aerosolové (pod tlakem) směsný odpad
 • DLAŽDICE A DLAŽBA Kóje na suť u sběrného místa
 • DRÁTĚNÉ SKLO Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • DRÁTY Sběrné místo. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad
 • DURAL Sběrné místo
 • ELEKTROSPOTŘEBIČE Sběrné místo.
 • ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Nebezpečný odpad – svozové auto 3x ročně
 • FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách nebo směsný odpad.
 • FOTOGRAFIE Směsný odpad. Staré, bez lesklého povrchu do kontejneru na papír.
 • GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do kontejneru na papír
 • GUMA Směsný odpad
 • HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrné místo
 • HLINÍK Kontejner na kovové obaly, popřípadě se někdy sbírá ve školách
 • HOBRA Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad
 • HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Kontejnery na kovové obaly, směsný odpad
 • CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrné místo nebo velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • IGELIT Žlutý kontejner na plast
 • INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě)
 • JUTA Směsný odpad
 • KABELY Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • KABELKY A TAŠKY Kontejner na použitý textil (pouze v dobrém stavu) jinak směsný odpad
 • KAMENINA Směsný odpad
 • KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty
 • KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (povoskované) Směsný odpad. PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plasty.
 • KERAMIKA, KERAMICKÉ DLAŽDICE Skládka (likvidace na vlastní náklady)
 • KLÍČE Kontejner na drobný kovový odpad
 • KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu
 • KOBERCE Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad
 • KOSMETIKA Zbytky nechat v nádobách a zbytečně nevypouštět do kanalizace. Dle obalu do plastu nebo skla. Tlakové kovové nádoby směsný odpad
 • KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad
 • KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla
 • KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Například luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře
 • KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Kontejner na textil pouze použitelné, jinak směsný odpad
 • KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Pokud nejsou z PVC tak kontejner na plast. Stejně tak truhlíky apod. Nejprve zbavit obsahu
 • LEDNICE A MRAZÁKY Sběrné místo nebo zpětný odběr u prodejce
 • LÉKY A LÉČIVA Výhradně do lékáren
 • LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír
 • LEPIDLA Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • LINOLEUM Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • MATRACE Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • MIKROTEN Žlutý kontejner na plast
 • MÍČE Směsný odpad
 • MOBILNÍ TELEFON Sběrné místo nebo zpětný odběr u prodejce
 • MONITORY Sběrné místo nebo zpětný odběr u prodejce
 • NÁBYTEK Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPAK) Pouze čisté a vypláchnuté do kontejneru na tetrapak. Plastová víčka do plastu
 • NEREZ Sběrné místo, menší předměty kontejnery na drobný kovový odpad
 • NOVODUR Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • NOVOPLAST Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich nic odstraňovat
 • OBUV Kontejner na použitý textil, pouze použitelnou obuv, jinak směsný odpad
 • OLEJE MOTOROVÉ Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • OCEL Sběrné místo nebo výkup / sběr druhotných surovin
 • PAPÍR Modrý kontejner, výkup / sběr druhotných surovin
 • PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad
 • PILINY V malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad jinak směsný odpad
 • PLAST Žlutý kontejner na plast
 • PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Modrý kontejner na papír, směsný odpad
 • PLECHOVKY (alu) Kontejner na kovové obaly
 • PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu – směsný odpad. Nepálit!
 • PLEXISKLO Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrné místo
 • POČÍTAČE A POČÍTAČKY Sběrné místo
 • POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografie možno do kontejneru na papír
 • POLYSTYREN Žlutý kontejner na plast nebo velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • POLYURETAN Směsný odpad
 • PORCELÁN Směsný odpad
 • POZINKOVANÝ PLECH Sběrné místo nebo výkup / sběr druhotných surovin
 • PVC Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • ROUŠKY Směsný odpad, v případě nákazy zabalit do 2 vrstev mikrotenového sáčku.
 • ŘEDIDLA Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně). Nádoby dobře uzavřít!
 • SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Směsný odpad
 • SÁDROKARTON Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích
 • SAMOLEPKY (i podklad samolepky) Směsný odpad
 • SILIKONY Směsný odpad
 • SILON Směsný odpad
 • SKELNÁ VATA Velkoobjemový kontejner na určených stanovištích nebo skládka (likvidace na vlastní náklady)
 • SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu
 • SKLO Kontejner na směsné sklo. Pozor, ne všechno sklo je možné vhazovat do tohoto kontejneru
 • STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu, směsný odpad
 • SUŤ Skládka (likvidace na vlastní náklady)
 • ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti
 • TAMPONY Směsný odpad 
 • TAPETY Směsný odpad
 • TEFLON Směsný odpad
 • TELEVIZORY Sběrné místo, nebo zpětný odběr u prodejce
 • TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají, nutno se informovat předem. Se rtuťovými teploměry zacházet opatrně!
 • TÉROVÝ PAPÍR Nebezpečný odpad (svozové auto 3x ročně)
 • TEXTIL Kontejner na textil pouze použitelný, zašpiněný a poškozený textil do směsného odpadu
 • TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr u prodejce
 • TRÁVA POSEKANÁ Kompost, bioplynová stanice, individuální hnědé nádoby na bioodpad nebo červené kontejnery
 • TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, apod. Pouze zcela prázdné žlutý kontejner na plast, jinak směsný odpad
 • TUKY Z KUCHYNĚ Kontejner na jedlé oleje pečlivé uzavřené do PET lahve
 • UMAKART Směsný odpad nebo skládka (likvidace na vlastní náklady)
 • ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY Vždy do sběrných boxů nebo na sběrné místo
 • VARNÉ SKLO Směsný odpad
 • VATA Směsný odpad
 • VÍČKA OD PET LAHVÍ Nechat na lahvích a společně do kontejneru na plast
 • VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Kontejner na kovové obaly
 • VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. Žlutý kontejner na plast
 • VIDEOKAZETY Směsný odpad. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír
 • VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Stejně tak kelímky na nápoje (nejedná se o vosk, ale o plastovou izolaci)
 • ZÁCLONY A ZÁVĚSY Kontejner na textil
 • ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad nebo sběrné místo
 • ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery Ekolampu – sběrné místo
 • ZEMINA Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma
 • ZRCADLA Směsný odpad
 • ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace
 • ŽELEZO Sběrné místo nebo výkup / sběr druhotných surovin

noviny

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie