Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Z technických důvodů svozové firmy FCC Regios bude svoz tříděného papíru z popelnic s modrým víkem umístěných u rodinných domů vyvezen v náhradním termínu, a to ve středu 6.12. Prosíme nechte popelnice dostupné, děkujeme. 

 

POZOR, z důvodu uzavírky silnice Tursko-Libčice dochází ke změně jízdního řádu linky 456 - více ZDE.

Komunální volby 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Libčice nad Vltavou

Starosta města Libčice nad Vltavou podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Libčice nad Vltavou se konají:

  • v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

* evidenční číslo

Areál Šroubáren (*40)
5. května (42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)
Bratrská (126, 127, 128, 150, 170)
Bratří Fischerů (798, 804, 836)
Dělnická (161, 274)
Fügnerova (135, 156, 157, 158, 159, 169, 186, 187, 197, 198, 220, 221, 223, 224, 225, 235, 241, 242, 243, 272, 276, 293, 296, 297, 298, 299, 308, 323, 328, 358, 755, *5)
Hašlerova (25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206, 268, 325, 334, 340, 344, 820, 824, 833, 834, 840, 844, 861, 863, 866, 867, 879, 882, 883, *10)
Holubická (41, 78, 278, 292, 350, 733, 758, 761, 762, 838, *38, *41)
Hřbitovní (1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97, 205, 288, 342, 735, 789, 881)
Chýnovská (73, 80, 83, 84, 85, 86, 93, 122, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 175, 179, 180, 182, 196, 202, 207, 209, 237, 240, 252, 291, 301, 333, 367, 578, 579, 580, 586, 587, 730, 777, 799, 839, 864)
K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)
K. H. Borovského (110, 200, 219, 262, 267, 283, 347, 379, 720, 727, 729, *25)
Kralupská (4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 176, 266, 753, *35, *36, *39,*40, *44, *47)
Křivá (352, 577, 743, 749)
Letecká (87, 88, 91, 98, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 213)
Libušina (34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738, 750, 760)
Lidická (234, 238, 248, 250, 251, 264, 270, 280, 281, 285, 303, 310, 312, 313, 314, 315, 329, 338, 343, 348, 355, 359, 724, 736, 748, 782, 818)
Na Růžku (153, 316, 773, 776)
Na Spojce (115, 118, 119)
náměstí Svobody (81, 90, 130, 152, 177, 218, 227, 244, 247, 249, 254, 255, 305, 346, 356, 377,
765, 817, 841)
Nerudova (124, 144, 149, 172, 178, 190, 290, 320, 725, 797)
Pod Hrádkem (12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294, 780, 781)
Pod Kameníčkem (603, 604, 606, 679, 680, 682)
Pod Kostelem (21, 30)
Pod Nádražím (74, 341)
Proti Škole (279, 326, 770, 783)
Tyršova (168, 171, 181, 183, 184, 185, 189, 192, 194, 195, 199, 201, 203, 204, 210, 228, 229, 231, 239, 246, 256, 261, 277, 324, 769, 794, 805, 825, 845,848)
U Černé hory (62, 71)
U Krytu (123, 217, 284, 345, 368, 759, 784)
U Staré školy (107)
V Pražce (317, 318, 319, 321, 339, 363, 369, 375, 740, 741, 775, 785, 807, 852)
Ve Staré cihelně (16, 330, 332, 351, 357, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 372, 378, 719, 721, 731, 734, 754, 763, 767, *6, *7)
Vltavská (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)
Zahradní (114, 125, 214, 215, 232, 258, 259, 260, 263, 269, 271, 273, 275, 282, 300, 304, 307,
309, 311, 327, 331, 335, 337, 349, 353, 373, 732, 771, 778, 786, 787, 830)
Za Kovárnou (376, 826)


ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Areál Šroubáren (859, 860, *40, *43)
Bratrská (230, 253, 306)
Dělnická (422, 442, 472, 517, 728, 822)
Drážní domek (407)
Družstevní (193, 216, 245, 257, 265, 289, 374, 802, *3)
Hřiště (527)
Kolonie (411)
Letecká (148, 174, 191, 286, 302, 336, 354, 362, 410, 416, 426, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 491, 497, 508, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 739, 742, 747, 757, 790, 810)
Letecké náměstí (380, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 461, 464, 494, 505, 509, 552, *1)
Na Radosti (447, 448, 452, 453, 454, 457, 458, 462, 463, 466, 801)
Na Výsluní (400, 418, 467, 475, 476, 492)
Palackého (208, 211, 212, 222, 226, 233, 236, 295, 322, 746)
Pod Strání (446, 501, 504, 516, 803, 880)
Pod Viničkou (490, 495, 496, 498, 499, 500, 503, 507, 511, 513, 546, 752, 774, 788, 791, 792, 793, 796, 806, 808, 827, 828, 829, 832, *15, *17, *27)
Pod Zastávkou (387)
Tržní (449, 451, 468, 470, 842)
Turská (381, 384, 406, 417, 419, 425, 427, 488, 506, 514, 515, 532, 533, 551, 850, *19, *37)
U Přívozu (420, 493, 537, 779, 878)
U Zastávky (382, 383, 385, 388, 391, 392, 479)
V Zahrádkách (386, 398, 399, 402, 403, 415, 421, 423, 424, 428, 443, 444, 455, 456, 459, 460, 465, 469, 471, 474, 477, 478, 486, 487, 502, 512, 554, 756, 766, 768, 800, 858, *23, *28, *34)


ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou, Chýnovská 367, pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Chýnovská (556, 563, 581, 582, 583, 588, 596, 602, 605, 608, 610, 611, 618, 683, 684)
K Sídlišti (555, 744)
Ke Křižovatce (560, 561, 570, 576, 835)
Ke Studánkám (717, 809, 811, 812, 814, 815, 819, 821, 823, 831, 837, 843, 846, 849, 853, 854,
855, 862, 869, 875, 876, 877)
Křivá (621, 639)
Lesní (557, 558, 559, 564, 565, 566, 573, 642, 772)
Luční (851, 857, 874, 879)
Na Vrchách (584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
764, 813, 856, *20)
Na Vršku (567, 568, 569, 571, 572)
Pod Hájem (630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648,649, 650, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 697, 699,
700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 718)
Pod Kameníčkem (619, 620, 636, 637, 638, 670, 681, 698, 726, 847)
Pod Saharou (534, 535, 536, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 705, 712,
713, 714, 715, 722, 723, 795, 868)
Saharská (737)
V Akátech (574, 575, 622, 816, 865)

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jeho občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jeho občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
6. V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Městském úřadu v Libčicích nad Vltavou na tel. číslech 233 101 651, 233 101 654, 233 101 655 a 233 101 656.

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Komunální volby 2022

Volby zasedání ok. komise.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 282,95 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,52 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Oznámení o době konání voleb ÚD

Oznámení o době konání voleb ÚD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,78 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Rozhodnutí o registraci KL LIBĚHRAD 2022

Rozhodnutí o registraci KL LIBĚHRAD 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 619,76 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Rozhodnutí o registraci KL Libčický občanský spolek LOS

Rozhodnutí o registraci KL Libčický občanský spolek LOS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 624,32 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Rozhodnutí o registraci KL SNK a TOP 09 Libčice nad Vltavou

Rozhodnutí o registraci KL SNK a TOP 09 Libčice nad Vltavou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 665,69 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Rozhodnutí o registraci KL Společně pro Libčice

Rozhodnutí o registraci KL Společně pro Libčice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 636,8 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Rozhodnutí o registraci KL Triangl Libčice, z.s.

Rozhodnutí o registraci KL Triangl Libčice, z.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 618,99 kB
Vloženo: 2. 9. 2022

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Důležitá sdělení


Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie