Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Velkoobjemové kontejnery na objemný i dřevěný odpad budou přistaveny 14. 10. od 8 do 12 hodin v ulici U Krytu.

Volba prezidenta ČR 2023

Výsledky II. kola volby prezidenta ČR

Jak jsme hlasovali v Libčicích:

Výsledky - jak jsme hlasovali v Libčicích

 


TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE V IZOLACI / KARANTÉNĚ Z DŮVODU NEMOCI COVID-19 O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU

Telefonní číslo:

257 280 862

Příjem telefonických žádostí:

 • Čt 19.1.2023 8:00 – 16:00
 • Pá 20.1.2023 8:00 – 14:00
 • Po 23.1.2023 8:00 – 17:00
 • Út 24.1.2023 8:00 – 16:00
 • St 25.1.2023 8:00 – 17:00
 • Čt 26.1.2023 8:00 – 16:00 (Čt 26.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
KDY:    pátek 27.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 28. 1. 2023 (8:00 – 14:00)
KDE:     tam, kde volič pobývá
KDO     může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky: volič, který

 • má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovatv místním referendu),
 • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid-19,
 • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a
 • pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci, v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá;
 • komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování.

 


Oznámení

o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

Starostka města Libčice nad Vltavou podle  §  34  odst. 1 písm. b) zákona  č. 275/2012  Sb.,

o volbě prezidenta republiky  a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

ve znění pozdějších předpisů,

                                                             oznamuje:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

 •   27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin    a
 •  28. ledna 2023 od  8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

5. května  (42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)

Bratrská  (126, 127, 128, 150, 170)

Bratří Fischerů  (798, 804, 836,871)

Dělnická  (161, 274)

Fügnerova  (135, 156, 157, 158, 159, 169, 186, 187, 197, 198, 220, 221, 223, 224, 225, 235, 241, 242, 243, 272, 276, 293, 296, 297, 298, 299, 308, 323, 328, 358, 755, *5)

Hašlerova  (25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206, 268, 325, 334, 340, 344, 820, 824, 833, 834, 840, 844, 861, 863, 866, 867, 879, 882, 883, *10)

Holubická  (41, 78, 278, 292, 350, 733, 758, 761, 762, 838, *38, *41)

Hřbitovní   (1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97, 205, 288, 342, 735, 789, 881)

Chýnovská  (73, 80,  83, 84, 85, 86, 93, 122, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 175, 179, 180, 182, 196, 202, 207, 209, 237, 240, 252, 291, 301, 333, 367, 578, 579, 580, 586, 587, 730, 777, 799, 839, 864)

K Nádraží  (22, 33, 37, 38, 75)

K. H. Borovského  (110, 200, 219, 262, 267, 283, 347, 379, 720, 727, 729, *25)

Kralupská  (4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 176, 266, 753, *35, *36, *39,*40, *44,*46, *47)

Křivá  (352, 577, 743, 749)

Letecká  (87, 88, 91, 98, 111, 112, 113,120,213)

Libušina  (34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738, 750, 760)

Lidická  (234, 238, 248, 250, 251, 264, 270, 280, 281, 285, 303, 310, 312, 313, 314, 315, 329, 338, 343, 348, 355, 359, 724, 736, 748, 782, 818)

Na Růžku  (153, 316, 773, 776)

Na Spojce  (115, 118, 119)

náměstí Svobody  (81, 90, 130, 152, 177, 218, 227, 244, 247, 249, 254, 255, 305, 346, 356, 377, 765, 817, 841)

Nerudova  (124, 144, 149, 172, 178, 190, 290, 320, 725, 797)

Pod Hrádkem  (12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294,  780, 781)

Pod Kameníčkem  (603, 604, 606, 679, 680, 682)

Pod Kostelem   (21, 30)

Pod Nádražím  (74, 341)

Proti Škole   (279, 326, 770, 783)

Tyršova   (168, 171, 181, 183, 184, 185, 189, 192, 194, 195, 199, 201, 203, 204, 210, 228, 229, 231, 239, 246, 256, 261, 277, 324, 769, 794, 805, 825, 845,848)

U Černé hory   (62, 71)

U Krytu   (123, 217, 284, 345, 368, 759, 784)

U Staré školy   (107)

V Pražce   (317, 318, 319, 321, 339, 363, 369, 375, 740, 741, 775, 785, 807, 852)

Ve Staré cihelně   (16, 330, 332, 351, 357, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 372, 378, 719, 721, 731, 734, 754, 763, 767, *6, *7)

Vltavská   (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)

Zahradní   (114, 125, 214, 215, 232, 258, 259, 260, 263, 269, 271, 273, 275, 282, 300, 304, 307, 309, 311, 327, 331, 335, 337, 349, 353, 373, 732, 771, 778, 786, 787, 830)

Za Kovárnou  (376, 826)

* evidenční číslo

 • ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441,pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Bratrská  (230, 253, 306)

Dělnická  (422, 442, 472, 517, 728, 822)

Drážní domek  (407)

Družstevní  (193, 216, 245, 257, 265, 289, 374, 802, *3)

Hřiště  (527)

Kolonie  (411)

Letecká  (116, 117,121,148, 174, 191, 286, 302, 336, 354, 362, 410, 416, 426, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 491, 497, 508, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 739, 742, 747, 757, 790, 810)

Letecké náměstí  (380, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 461, 464, 494, 505, 509, 552)

Na Radosti  (447, 448, 452, 453, 454, 457, 458, 462, 463, 466, 801)

Na Výsluní  (400, 418, 467, 475, 476, 492)

Palackého  (208, 211, 212, 222, 226, 233, 236, 295, 322, 746)

Pod Strání  (446, 501, 504, 516, 803, 880)

Pod Viničkou  (490, 495, 496, 498, 499, 500, 503, 507, 511, 513, 546, 752, 774, 788, 791, 792, 793, 796, 806, 808, 827, 828, 829, 832, 886,*15, *17, *27)

Pod Zastávkou  (387)

Tržní  (449, 451, 468, 470, 842)

Turská   (381, 384, 406, 417, 419, 425, 427, 488, 506, 514, 515, 532, 533, 551, 850, 887, *19, *37)

U Přívozu  (420, 493, 537, 779, 887)

U Zastávky  (382, 383, 385, 388, 391, 392, 479)

V Zahrádkách  (386, 398, 399, 402, 403, 415, 421, 423, 424, 428, 443, 444, 455, 456, 459, 460, 465, 469, 471, 474, 477, 478, 486, 487, 502, 512, 554, 756, 766, 768, 800,  858, *23, *28, *34)

* evidenční číslo

 • ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská školaLibčice nad Vltavou, Chýnovská 367, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Chýnovská  (556, 563, 581, 582, 583, 588, 596, 602, 605, 608, 610, 611, 618, 683, 684)

K Sídlišti  (555, 744)

Ke Křižovatce  (560, 561, 570, 576, 835)

Ke Studánkám  (717, 809, 811, 812, 814, 815, 819, 821, 823, 831, 837, 843, 846, 849, 853, 854, 855, 862, 869, 875, 876, 877)

Křivá (621, 639)

Lesní  (557, 558, 559, 564, 565, 566, 573, 642, 772)

Luční (851, 857, 874, 879,870,884)

Na Vrchách  (584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 764, 813, 856, *20)

Na Vršku  (567, 568, 569, 571, 572)

Pod Hájem  (630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648,649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 718)

Pod Kameníčkem  (619, 620, 636, 637, 638, 670, 681, 698, 726, 847)

Pod Saharou  (534, 535, 536, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 705, 712, 713, 714, 715, 722, 723, 795, 868)

Saharská  (737)

V Akátech  (574, 575, 622, 816, 865)

* evidenční číslo

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

5. V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Městském úřadu v Libčicích nad Vltavou na tel. číslech 607 040 036, 233 101 654, 233 101 655 a 233 101 656.

Dokument oznámení (209.19 kB)

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE V IZOLACI / KARANTÉNĚ Z DŮVODU NEMOCI
COVID-19
O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU JE

257 280 862

Příjem telefonických žádostí:

 • PO a St  8:00 – 17:00
 • Út a Čt   8:00 – 16:00 (Čt 12.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)
 • Pá          8:00 – 14:00
Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

KDY:    pátek 13.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00) V sobotu může krajský úřad dobu hlasování podle potřeby prodloužit až o 3 hodiny, tj. do 17:00 hodin
KDE:   tam, kde volič pobývá
KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky:    

 • volič, který má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat v místním referendu),
 • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid-19,
 • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a
 • pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci, v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje.

Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud voliči byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19.

Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 • před příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,
 • komise vyrozumí voliče, že je na místě a domluví s voličem, kde hlasování proběhne, pokud volič nereaguje na zazvonění, komise znovu telefonuje, čeká na voliče max. 10 minut
 • volič by měl mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu (vlastní) a použít dezinfekci na ruce (má k dispozici komise),
 • komise ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (případně cestovního dokladu), komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování
 • po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 komise voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky,
 • pokud se volič nachází a má trvalý pobyt na území obce, kde je vyhlášeno místní referendum, vydá komise voliči i úřední obálku a hlasovací lístek pro místní referendum,
 • pokud byl voliči vydán voličský průkaz, má povinnost jej odevzdat komisi pro hlasování,
 • volič si vybere hlasovací lístek a vloží do úřední obálky,
 • voliči, který nemůže ze zdravotních důvodů sám vložit lístek do úřední obálky a následně do volební schránky, může asistovat jiná osoba, nikoli člen komise pro hlasování,
 • poté, co volič vložil hlasovací lístek do úřední obálky, vhodí ho do volební schránky
 • nepoužité hlasovací lístky si volič ponechá.

DOKUMENT (75.41 kB)


Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023)

Na základě zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023,  bude voličům nacházejícím se v izolaci nebo karanténě v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 umožněno hlasovat ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště.

U volebního stanoviště může dne 11. 01. 2023 (a v případě konání druhého kola též dne 25.01.2023) v době od 08:00 do 17:00 hodin hlasovat oprávněný volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě, a který má zároveň v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, nebo hlasuje na voličský průkaz.

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM VOLEBNÍM KRAJI  PRO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023 - tabulka

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM VOLEBNÍM KRAJI  PRO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023 - přehled + foto 

aktualizováno 2.1. 2023


Volba prezidenta České republiky

konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),  ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že 

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. První zasedání  se uskuteční  dne 21. prosince 2022 v 17.30 hodin   v obřadní síni Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

Ing. Petra Pelešková, starostka města

ORIGINÁL DOKUMENTU (364.5 kB)

 


Volba prezidenta České republiky
konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

Počet okrsků: 3

 • Sídlo volebního okrsku č. 1: obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou
 • Sídlo volebního okrsku č. 2: Základní umělecká škola, Letecká 441, Libčice nad Vltavou
 • Sídlo volebního okrsku č. 3: Mateřská škola, Chýnovská 367, Libčice nad Vltavou.

Starostka města Libčice nad Vltavou podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 • v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

5. května (42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)
Bratrská (126, 127, 128, 150, 170)
Bratří Fischerů (798, 804, 836,871)
Dělnická (161, 274)
Fügnerova (135, 156, 157, 158, 159, 169, 186, 187, 197, 198, 220, 221, 223, 224, 225, 235, 241,
242, 243, 272, 276, 293, 296, 297, 298, 299, 308, 323, 328, 358, 755, *5)
Hašlerova (25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206, 268, 325, 334, 340, 344, 820, 824, 833, 834, 840,  844, 861, 863, 866, 867, 879, 882, 883, *10)
Holubická (41, 78, 278, 292, 350, 733, 758, 761, 762, 838, *38, *41)
Hřbitovní (1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97, 205, 288, 342, 735, 789, 881)
Chýnovská (73, 80, 83, 84, 85, 86, 93, 122, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 175, 179, 180, 182, 196, 202, 207, 209, 237, 240, 252, 291, 301, 333, 367, 578, 579, 580, 586, 587, 730, 777, 799, 839, 864)
K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)
K. H. Borovského (110, 200, 219, 262, 267, 283, 347, 379, 720, 727, 729, *25)
Kralupská (4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 176, 266, 753, *35, *36, *39,*40, *44,*46,
*47)
Křivá (352, 577, 743, 749)
Letecká (87, 88, 91, 98, 111, 112, 113,120,213)
Libušina (34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738, 750, 760)
Lidická (234, 238, 248, 250, 251, 264, 270, 280, 281, 285, 303, 310, 312, 313, 314, 315, 329, 338,
343, 348, 355, 359, 724, 736, 748, 782, 818)
Na Růžku (153, 316, 773, 776)
Na Spojce (115, 118, 119)
náměstí Svobody (81, 90, 130, 152, 177, 218, 227, 244, 247, 249, 254, 255, 305, 346, 356, 377,
765, 817, 841)
Nerudova (124, 144, 149, 172, 178, 190, 290, 320, 725, 797)
Pod Hrádkem (12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294, 780, 781)
Pod Kameníčkem (603, 604, 606, 679, 680, 682)
Pod Kostelem (21, 30)
Pod Nádražím (74, 341) 
Proti Škole (279, 326, 770, 783)
Tyršova (168, 171, 181, 183, 184, 185, 189, 192, 194, 195, 199, 201, 203, 204, 210, 228, 229,
231, 239, 246, 256, 261, 277, 324, 769, 794, 805, 825, 845,848)
U Černé hory (62, 71)
U Krytu (123, 217, 284, 345, 368, 759, 784)
U Staré školy (107)
V Pražce (317, 318, 319, 321, 339, 363, 369, 375, 740, 741, 775, 785, 807, 852)
Ve Staré cihelně (16, 330, 332, 351, 357, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 372, 378, 719, 721, 731,
734, 754, 763, 767, *6, *7)
Vltavská (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)
Zahradní (114, 125, 214, 215, 232, 258, 259, 260, 263, 269, 271, 273, 275, 282, 300, 304, 307,
309, 311, 327, 331, 335, 337, 349, 353, 373, 732, 771, 778, 786, 787, 830)
Za Kovárnou (376, 826)
* evidenční číslo

 • ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Bratrská (230, 253, 306)
Dělnická (422, 442, 472, 517, 728, 822)
Drážní domek (407)
Družstevní (193, 216, 245, 257, 265, 289, 374, 802, *3)
Hřiště (527)
Kolonie (411)
Letecká (116, 117,121,148, 174, 191, 286, 302, 336, 354, 362, 410, 416, 426, 429, 430, 431, 432,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 491, 497, 508, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
547, 548, 549, 739, 742, 747, 757, 790, 810)
Letecké náměstí (380, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 461, 464, 494, 505, 509, 552)
Na Radosti (447, 448, 452, 453, 454, 457, 458, 462, 463, 466, 801)
Na Výsluní (400, 418, 467, 475, 476, 492)
Palackého (208, 211, 212, 222, 226, 233, 236, 295, 322, 746)
Pod Strání (446, 501, 504, 516, 803, 880)
Pod Viničkou (490, 495, 496, 498, 499, 500, 503, 507, 511, 513, 546, 752, 774, 788, 791, 792,
793, 796, 806, 808, 827, 828, 829, 832, 886,*15, *17, *27)
Pod Zastávkou (387)
Tržní (449, 451, 468, 470, 842)
Turská (381, 384, 406, 417, 419, 425, 427, 488, 506, 514, 515, 532, 533, 551, 850, 887, *19, *37)
U Přívozu (420, 493, 537, 779, 887)
U Zastávky (382, 383, 385, 388, 391, 392, 479)
V Zahrádkách (386, 398, 399, 402, 403, 415, 421, 423, 424, 428, 443, 444, 455, 456, 459, 460,
465, 469, 471, 474, 477, 478, 486, 487, 502, 512, 554, 756, 766, 768, 800, 858, *23, *28, *34)
* evidenční číslo

 • ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou, Chýnovská 367,
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Chýnovská (556, 563, 581, 582, 583, 588, 596, 602, 605, 608, 610, 611, 618, 683, 684)
K Sídlišti (555, 744)
Ke Křižovatce (560, 561, 570, 576, 835)
Ke Studánkám (717, 809, 811, 812, 814, 815, 819, 821, 823, 831, 837, 843, 846, 849, 853, 854,
855, 862, 869, 875, 876, 877)
Křivá (621, 639)
Lesní (557, 558, 559, 564, 565, 566, 573, 642, 772)
Luční (851, 857, 874, 879,870,884)
Na Vrchách (584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
764, 813, 856, *20)
Na Vršku (567, 568, 569, 571, 572)
Pod Hájem (630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648,649, 650, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 697, 699,
700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 718)
Pod Kameníčkem (619, 620, 636, 637, 638, 670, 681, 698, 726, 847)
Pod Saharou (534, 535, 536, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 705, 712,
713, 714, 715, 722, 723, 795, 868)
Saharská (737)
V Akátech (574, 575, 622, 816, 865)
* evidenční číslo


3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6. V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto
žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Městském úřadu v Libčicích nad
Vltavou na tel. číslech 607 040 036, 233 101 654, 233 101 655 a 233 101 656.

Ing. Petra Pelešková
starostka

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie