Historie a současnost

Archeologické výzkumy

Hrobové nálezy v letecké cihelně

Archeologové určili podle nálezů na území dnešního města tři velké sídelní skupiny tvořené lidskými obydlími i pohřebišti z pravěku. Jednalo se o osídlení přímo u řeky, kde bylo v nové době zřízeno sportovní hřiště v Letkách. Další nálezy se podařily poblíž dnešních silnic z Letek do centra Libčic a z Letek na Tursko. Největší sídelní komplex byl v Chýnově, kde bylo na dvou místech množství osad z pravěku a k nim pohřebiště s mohylami v Chýnovském háji, místě posledního odpočinku zdejších dávných obyvatel. Podle těchto nálezů lze konstatovat, že území města bylo osídleno již v období pravěku.

Liběhrad

Na skále nad řekou středověký hrádek Liběhrad resp. jeho zřícenina byla při stavbě Severní dráhy z Prahy do Podmokel spolu s kusem překážející skály v minulém století odstřelen. První zmínku o existenci tohoto hrádku najdeme v Hájkově kronice (1532), který vyvrací mýtus, že byl hrádek pojmenován po bájné kněžně Libuši, jež jej údajně postavila. Pravdou je, že Liběhrad je název odvozený od nedalekých Libčic a jeho vznik se odhaduje na 14. století, kdy jej údajně nechal vystavět majitel tehdejšího panství, kterým byl Zbraslavský klášter.

Liběhrad dnes

Důvody pro vznik této pevnůstky nad řekou nejsou známé, ale lze se domnívat, že se jednalo o správní objekt Zbraslavského kláštera, jehož poloha nabízí úvahy o kontrole říčního obchodu, což podporuje existence prastarého přívozu v těsném sousedství, který spojoval a dodnes spojuje město s pravým břehem Vltavy.


Vznik města

První zmínku o Libčicích resp. Libšicích najdeme s datem 993 v zakládací listině břevnovského kláštera, v níž daruje kníže Boleslav II. klášteru v Břevnově ves Libčice, pole, les a část řeky od místa řečeného Strabol až k Podhrodcům. V těsném sousedství Libšic byly Letky na východě, Chejnov na západě a Dolany na severu. Nejstarší záznam o Letkách pochází z roku 1052. Ve 14. století patřily Libšice a Letky zbraslavskému klášteru. Bývalo zvykem, že si kláštery směňovaly pozemky. Zbraslavští opatové si Libšice podrželi, kdežto Letky pronajímali.

Sloučením tří sousedících obcí Libšic, Letek a Chejnova vznikl 16. srpna 1924 výnosem ministerstva vnitra městys Libčice nad Vltavou, který byl v roce 1948 povýšen na město. Původně zemědělská oblast se začala v polovině 19. století průmyslově rozvíjet zásluhou existence železniční dráhy.

Znak města

Městský znak

Tento znak města byl schválen bývalým Městským národním výborem 23. února roku 1983.

Štít dělený šikmo položeným vlnitým pruhem stříbrné barvy vypovídá o historickém rozdělení území, které patřilo k Libčicím tj. od dnešního jezu včetně Dolu až po část Řeže, včetně Vltavy k prvním domku v Podmoráni a zpět k Letkám. Stříbrná barva v heraldice symbolizuje dávnou historii, ale současný znak má vše, co bylo původně stříbrné, v barvě bílé.

V levém horním modrém poli je dříve stříbrná ostrev se třemi suky (kmen s pahýly po osekaných větvích, který se kdysi používal jako jednoduchý žebřík při dobývání hradů) navazuje na historii spojenou se založením Břevnovského kláštera.

V pravé dolní červené části jsou tři obilné klasy symbolizující tři původní převážně zemědělské vesnice Libšice, Letky a Chýnov, které se v r. 1924 spojily v městys Libčice nad Vltavou. Klasy překrývá stříbrně lemované ozubené kolo, které naznačuje novou historii vzniklého městyse, kde se začal úspěšně rozvíjet i průmysl.


Prapor města

Vznik slavnostního praporu města a venkovní vlajky se datuje rokem 1999, kdy jeho výrobu odsouhlasilo tehdejší zastupitelstvo města. Poté byl prapor schválen na slavnostním shromáždění tehdejším předsedou Poslanecké sněmovny ČR Václavem Klausem.

Prapor města

Slavnostní prapor je proveden ve stejné barevnosti a se zachováním stejných symbolů jako má znak města. Je zhotoven z vyšívaného sametu a je upevněn na dřevěné žerdi zasazené ve stojanu. Žerď má hlavici, jejíž tvar vychází z prvků a symbolů na praporu. Slavnostní prapor je určen k použití při výjimečných městských akcích, konajících se v interiéru, kdežto pro venkovní použití slouží vlajka, která spolu se znakem města a slavnostním praporem tvoří významné symboly města.

Katolický kostel sv. Bartoloměje

Na místě původního románského, později goticky přestavěného kostelíku, byl v letech 1763 až 1766 postaven barokní kostel sv. Bartoloměje. Interiér zdobí malby připomínají mučení sv. Bartoloměje, sv. Josefa a dalších světců. Zvon sv. Bartoloměj, který ulil roku 1696 zvonař Jan Priquei, přečkal všechna válečná období v minulosti, kdy se zvony zabavovaly. Kostel je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.

Libčické posvícení

Na počest zasvěcení katolického kostela sv. Bartoloměji (24. srpna) se tradičně na konci léta pořádá posvícení, které má ve městě dlouhou tradici. Kromě bohoslužeb se návštěvníkům nabízí bohatý doprovodný program jako jsou sportovní turnaje, koncerty, taneční zábavy a nechybí ani lunapark a ohňostroj.

Katolický hřbitov

Socha Krista na katolickém hřbitově

Původní katolický hřbitov se nacházel vedle kostela sv. Bartoloměje, ale roku 1854 byl zřízen hřbitov nový. Jeho zajímavostí a zároveň kulturní památkou je socha Krista v nadživotní velikosti, která zdobí jeden z hrobů. Autorem sochy je známý sochař František Bílek (1872 – 1941).

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Výstavba českobratrského evangelického chrámu byla zahájena roku 1863 a roku 1867 byl dokončen. Kostel je postaven v pseudorománském stylu. Jedná se o obdélníkovou stavbu zakončenou polokruhovým presbytářem a věží v průčelí, na němž je umístěna deska s reliéfem Mistra Jana Husa. V kostele se kromě bohoslužeb církve evangelické pořádají příležitostně výstavy výtvarných děl i fotografií a koncerty duchovní nebo komorní hudby. K libčickému kostelu bylo přiděleno mnoho dalších obcí, neboť je jediným českobratrským evangelickým chrámem v okolí.

Evangelický hřbitov

Evangelický hřbitov byl již před vznikem kostela vybudován mimo obydlené území města.

Libčická plovárna

Libčická plovárna

K aktivnímu využití volného času slouží areál místního koupaliště, kde kromě plaveckého a dětského bazénu mohou návštěvníci využít rozsáhlé travnaté plochy, nově upravený park, několik sportovišť a celoročně otevřenou restauraci.

Vodní elektrárna

Na levém břehu Vltavy lze za technickou zajímavost považovat vodní elektrárnu, která byla zprovozněna roku 1998. Technologické zařízení tvoří dvě soustrojí s horizontálními přímoproudými Kaplanovými turbínami. Okolí elektrárny je parkově upraveno a slouží veřejnosti jako odpočinkové místo.

Turistika

Přívoz

Romantické cesty po pravém i levém břehu Vltavy lákají k pěším i cyklistickým výletům. Oba břehy Vltavy spojuje přívoz pro pěší i cyklisty, který je v provozu podle pravidelného jízdního řádu včetně sobot, nedělí a svátků.

 

Hrobové nálezy v letecké cihelně Kristus Plovárna Erb města Evangelický kostel Liběhrad dnes Prapor města Přívoz