Spolupráce s italským městem Moresco

Na přelomu května a června 2018 zástupci našeho města, delegace ZUŠ a ZŠ odcestovali na pozvání italské strany do italského regionu Marche na Adriatickém pobřeží, kde se zúčastnili bohatého kulturního programu místní umělecké školy v Porto San Giorgio a libčické základní umělecké školy. Kromě toho absolvovali i jednání s partnery v družebním regionu. Výsledkem této mise bylo navázání spolupráce s italskou stranou, která vyvrcholila podpisem smlouvy o spolupráci.Starosta italského města Moresco Massimiliano Splendiani a starosta našeho města Pavel Bartoš tento akt zpečetili svými podpisy 1. června 2018. Ze smlouvy vyplývá možnost rozmanité spolupráce obou stran zejména v oblasti kultury, sportu, školství a turistiky. Nejenom našim školám a sportovcům, ale i seniorům, bude umožněno využít kapacity italské strany na pobřeží Jaderského moře. Možnost široké spolupráce je otevřena a je pouze na nás, jak této možnosti využijeme. Je potřeba zmínit, že v loňském roce hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová podepsala smlouvu o spolupráci taktéž s italským regionem Marche.

 

Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu