Strategický rozvoj města

Projekt "Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou" s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864 pokračuje ve své realizaci.

Během ledna 2019 se podařilo finalizovat veškeré dokumenty, v únoru úspěšně proběhl schvalovací proces a dne 18. 2. 2019 byly oba strategické dokumenty oficiálně předány.
Finální verze strategického plánu a urbanistické studie jsou ke stažení níže.

Strategický plán rozvoje města Libčice nad Vltavou se skládá ze třech částí - analytické, návrhové a implementační. Významným dokumentem je Akční plán 2019 - 2020, který obsahuje plánované projekty včetně rámcového odhadu nákladů. Akční plán se bude pravidelně aktualizovat. Pro vybrané projekty je základním východiskem odhad nárůstu počtu obyvatel s ohledem na plánované bytové projekty. Z tohoto důvodu bylo do projektu zařazeno zpracování studie demografického vývoje.

Urbanistiskou studii také tvoří část analytická, návrhová a implementační. Tato studie je doplněním strategického plánu z hlediska územních možností katastru města. Implementační část navrhuje řešení hlavních křižovatek města (Chýnov, Libčice, Letky).

Děkujeme za spolupráci při plánování rozvoje města

Vedení města

Banner

Strategický plán rozvoje města Libčice nad Vltavou 2019

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu zip Strategický plán: Analytická část 6659 kB 13.2. 2019
Dokument typu zip Strategický plán: Návrhová část 2237 kB 13.2. 2019
Dokument typu zip Strategický plán: Implementační část 580 kB 13.2. 2019
Dokument typu zip Strategický plán: Přílohy 1397 kB 13.2. 2019
Dokument typu zip Urbanistická studie: Analytická část 10559 kB 12.2. 2019
Dokument typu zip Urbanistická studie: Návrhová část 9410 kB 12.2. 2019
Dokument typu zip Urbanistická studie: Implementační část 1057 kB 12.2. 2019

 

Pracovní dokumenty SP 2017 - 2018

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Demografická studie města Libčice nad Vltavou 1294 kB 21.3. 2019
Dokument typu pdf Urbanistická studie - prezentace v KDL 13.11.2018 10592 kB 16.11. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu - prezentace v KDL 13.11.2018 656 kB 16.11. 2018
Dokument typu ocx Dotazník - Cestovní ruch 183 kB 11.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D5 "Veřejná vybavenost" 2021 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D4 "Veřejná prostranství" 1922 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D3 "Doprava" 1886 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D2 "Urbanismus" 1941 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D1 "Širší vztahy" 133 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Mezioborová analýza města Libčice n/Vlt. 3503 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Návrhová část SP rozvoje města 580 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf SWOT analýza 381 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Vyhodnocení dotazníkového šetření 1430 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Analýza hospodaření města Libčice n/Vlt. 2013-2018 1573 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Kriteriální srovnání vybraných města a obcí 1086 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Strategické plánování města pokračuje 116 kB 17.9. 2018
Dokument typu pdf Úvodní setkání ke strategickému plánování 216 kB 13.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace urbanistické studie 4016 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace vize města 1422 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Náměty na vizi města 107 kB 30.4. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu rozvoje města 3445 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Urbanistická studie města Libčice nad Vltavou 6254 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Projekt strategické plánování 71 kB 20.2. 2018
Dokument typu pdf Zpráva o průběhu přípravy SP města - říjen 2017 108 kB 31.10. 2017

 

Pracovní dokumenty SP 2015 - 2016

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Analýza na téma školství - připomínky ZŠ 826 kB 13.7. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 13.6.2016 213 kB 27.6. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 9.5.2016 297 kB 18.5. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 11.4.2016 216 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 7.3.2016 207 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Strategický plán - verze ze 16.3.2016 k připomínkování 5245 kB 16.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 8.2.2016 196 kB 1.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 14.12.2015 165 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 7.12.2015 237 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Splněné úkoly - viz zápis ze dne 4.11.2015 203 kB 10.11. 2015
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 4.11.2015 91 kB 8.11. 2015
Dokument typu pdf Návrh strategického plánu 2015 13883 kB 5.10. 2015
Dokument typu pdf Zadání strategického plánu města 94 kB 6.3. 2015