Strategický rozvoj města

Projekt "Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou" s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864 pokračuje ve své realizaci.

V pátek 6. dubna 2018 byla ukončena kontrola dokumentace výběrového řízení na zhotovitele strategických dokumentů bez návrhu na finanční korekci.

V úterý 11. dubna 2018 byly podepsány smlouvy se zhotoviteli a následně byla odeslána výzva k zahájení plnění díla. Koncem dubna proběhne první koordinační schůzka.

V průběhu května a června 2018 bude probíhat zpracování analytické části strategického plánu a příprava pracovního návrhu urbanistické studie. Na začátek května je plánováno dotazníkové šetření mezi občany města.

Jedním z klíčových momentů je definování vize města. Zkuste si odpovědět na otázky:

  • Kde vidíte Libčice za 10 let? Co je zde unikátního?
  • Dobrá vize se vyznačuje pointou, staví na tradicích a historických základech, zlehka se opírá o současný stav a jasně vymezuje směr a cíl. Vize by měla být ambiciozní - nesmíme se bát vyjádřit svou odvahu posunout věci kupředu. Současně musí splňovat podmínku realizovatelnosti. Velkou chybou je neurčitá a obecná formulace. Vize města má obsahovat zcela jasné a hmatatelné sdělení. Vize by také měla vyjadřovat naši odlišnost, to v čem je naše město jiné a v čem se lišíme od ostatních.

Své náměty můžete zasílat emailem na adresu koordinatorsp@libcice.cz nebo přímo na členy Strategické komise. Seznam kontaktů je umístěn ve formě přílohy níže.

Banner

Související dokumenty SP 2017 - 2018

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Úvodní setkání ke strategickému plánování 216 kB 3.5. 2018
Dokument typu pdf Náměty na vizi města 107 kB 30.4. 2018
Dokument typu pdf Strategická komise - kontakt na členy 100 kB 31.3. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu rozvoje města 3445 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Urbanistická studie města Libčice nad Vltavou 6254 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Projekt strategické plánování 71 kB 20.2. 2018
Dokument typu pdf Zpráva o průběhu přípravy SP města - říjen 2017 108 kB 31.10. 2017

 

Související dokumenty SP 2015 - 2016

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Analýza na téma školství - připomínky ZŠ 826 kB 13.7. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 13.6.2016 213 kB 27.6. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 9.5.2016 297 kB 18.5. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 11.4.2016 216 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 7.3.2016 207 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Strategický plán - verze ze 16.3.2016 k připomínkování 5245 kB 16.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 8.2.2016 196 kB 1.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 14.12.2015 165 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 7.12.2015 237 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Splněné úkoly - viz zápis ze dne 4.11.2015 203 kB 10.11. 2015
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 4.11.2015 91 kB 8.11. 2015
Dokument typu pdf Návrh strategického plánu 2015 13883 kB 5.10. 2015
Dokument typu pdf Zadání strategického plánu města 94 kB 6.3. 2015