Instrukce pro příspěvky

Děje se v našem městě něco zajímavého? Chcete se podělit o své postřehy a zkušenosti a informovat ostatní občany? Napište o tom. Vítáme vaše zapojení do tvorby Libčických novin.

Své příspěvky zasílejte na email libcicke.noviny@libcice.cz do 15. dne v měsíci. Doporučený rozsah je ½ strany - cca 1500 znaků včetně mezer + foto formát JPEG, případně TIF, GIF, PNG, BMP, ideálně velikosti 1800 pixelů.

Redakce upřednostńuje články, které se vztahují k hlavnímu tématu aktuálního čísla.
Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, případně krátit. br/>Autor uvede požadavek na zařazení článku do rubriky:

  • Politická plocha
  • Školství
  • Sport
  • Kultura a společnost, například: Reportáž z akce, Krajina, Příroda, Historie, Zájmová činnost, Cestování, Kalendář, Spolková činnost, Názory občanů
  • Řádková inzerce
  • Bezplatná inzerce pro místní neziskové organizace a občanské spolky