Inzerce v Libčických novinách

Libčické noviny vycházejí k 5. den v měsíci. Uzávěrka Libčických novin je 15. den předcházejícího měsíce.

Ceník inzerce

rozměr cena
Celá zadní strana 2 000 Kč
Celá vnitřní strana 1 300 Kč
1/2  strany 700 Kč
1/4 strany 400 Kč
Jiný formát (1 cm2) 6 Kč
Řádková inzerce na 1/2 strany textu (1 řádek) 30 Kč
Grafické zpracování inzerátu 120 Kč

Příjem inzerce je vždy do 15. v měsíci osobně na podatelně  Měú každou středu v úředních hodinách nebo elektronicky na adrese podatelna@libcice.cz

  • Občanská inzerce (významná výročí, úmrtí apod.): zdarma.
  • Přijímáme podklady s koncovkou doc, jpg, pdf.
  • Splatnost je vždy po otištění.
  • Stálí inzerenti mohou zaplatit na celý rok.