Osobní doklady

Občanský průkaz

Žádosti o občanský průkaz přijímá kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V našem okolí se jedná například o Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Městský úřad Černošice, anebo kterýkoliv úřad pražské městské části.

Doporučená lhůta k podání žádosti je 30-60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.

Cestovní pas a řidičský průkaz

Cestovní doklad a řidičský průkaz vystaví příslušná obec s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště. V případě Libčic nad Vltavou se jedné o MÚ Černošíce se sídlem v Podskalské ulici na Praze 2. Pro objednání na konkrétní hodinu a čas můžete využít aplikaci na webových stránkách.