Ověření podpisu a listiny

Ověření podpisu

Ověření podpisu je možné zajistit na matrice městského úřadu. K ověření je nutné prokázat se platným osobním dokladem (občanským průkazem či cestovním pasem). Cena ověření jednoho podpisu je 30 Kč

Ověření listiny (Vidimace)

Vidimací se ověřuje, že kopie nebo opis se doslova shoduje s originálem. Ověření kopie dokumentu stojí 30 Kč za každou stranu. Žadatel může přeložit již hotovou vlastní kopii, anebo si nechat originál okopírovat za cenu 2 Kč/stranu.

Výjimkami z ověření listiny jsou: OP, vojenský průkaz, cestovní pas a jiní průkazy, vkladní knížka, šeky, losy, sázenky, geometrické plány, rysy a technické kresby

Vidimace nebude provedena, jestliže se opis/kopie neshoduje s originálem a jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce.