Poplatek za odpady

Poplatek za odpady je splatný jednorázově do konce března nebo ve dvou rovnoměrných splátkách (do konce března a do konce září). Jeho výše je stanovena 700 Kč/osobu/rok.

Podle nové Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2020 následující zvýhodnění:

  • občané nad 70 neplatí nic (odpadá prokazování důchodu jako jediného příjmu)
  • děti do 6 let neplatí nic
  • děti od 7 do 15 let platí 50%

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

V tomto roce došlo ke změně variabilních symbolů pro platby za komunální odpad. Proto vás žádáme, abyste si předem zjistili nové v.s. a poté platili na účet města. Každý občan má svůj v.s., tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť.

Informace vám poskytneme telefonicky, e-mailem či osobně na matrice.
Martina Žitná
2 331 016 51
matrika@libcice.cz

Známky na popelnice

Známky na popelnice se vydávají do konce ledna v kanceláři v prvním patře (pokladna, matrika) nezávisle na úhradě výše uvedeného poplatku.