Poplatek za odpady

Poplatek za odpady je splatný jednorázově do konce března nebo ve dvou rovnoměrných splátkách (do konce března a do konce září). Jeho výše je stanovena 500 Kč/osobu/rok.

Podle novely Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2018 následující zvýhodnění:

- občané nad 70 neplatí nic (odpadá prokazování důchodu jako jediného příjmu)

- děti do 6 let neplatí nic

- děti od 7 do 15 let platí 50%

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

V tomto roce došlo ke změně variabilních symbolů pro platby za komunální odpad. Proto vás žádáme, abyste si předem zjistili nové v.s. a poté platili na účet města. Každý občan má svůj v.s., tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť.

Informace vám poskytneme telefonicky, emailem či osobně na matrice. Markéta Janáčová 2 331 016 51 matrika@libcice.cz

Známky na popelnice

Známky na popelnice se vydávají do konce ledna v kanceláři v prvním patře (pokladna, matrika) nezávisle na úhradě výše uvedeného poplatku.