Poplatek za odpady

Poplatek za odpady je splatný jednorázově do konce května 2021 nebo ve dvou rovnoměrných splátkách (do konce května a do konce září). Jeho výše je stanovena 700 Kč/osobu/rok.

Podle nové Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2020 následující zvýhodnění:

 • občané nad 70 úleva 100%
 • děti do 6 let úleva 100 %
 • děti od 7 do 15 let úleva 50 %

Poplatek je možné uhradit následujícím způsobem:

 • převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s použitím přiděleného variabilního symbolu. Variabilní symboly získané od roku 2019 začínající na 102, 101, 110 jsou platné do odvolání. (Každý občan má svůj variabilní symbol, tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť.

 • hotově na pokladně MěÚ v hodinách pro veřejnost, zde je možné poplatek uhradit i za více osob současně.

  Vzhledem k epidemiologické situaci zvažte, zda je nutné hradit poplatek osobně na pokladně MěÚ.
  Martina Žitná
  2 331 016 51
  matrika@libcice.cz

  Známky na popelnice

  Známky na nádoby BIO a komunální odpad se vydávají v kanceláři správy majetku do konce ledna 2021. Výdej známek není závislý na placení ročního poplatku za odpady.