Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný jednorázově do konce května 2021. Základní sazba poplatku je 400 Kč/pes/rok. Sazba za psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let, je snížena na 200 Kč/pes/rok.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

Variabilní symboly získané od roku 2019 začínající na 102, 101, 110 jsou platné do odvolání. Každý občan má svůj v.s., tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť.

Informace vám poskytneme telefonicky, emailem či osobně na matrice. Martina Žitná 2 331 016 51 matrika@libcice.cz