Služby matriky

  • Vede matriční knihy narození, sňatků a úmrtí a provádí v nich zápisy, vystavuje prvopisy a duplikáty matričních dokladů.
  • Sepisuje zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
  • Vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení a vede o tom evidenci.
  • Vydává osvědčení o právní způsobilosti pro uzavření manželství.
  • Sepisuje žádosti o vystavení osvědčení o občanství ČR (žádosti pak vyřizuje Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5) a o vydání matričních dokladů vydaných Zvláštní matrikou v Brně pro události, ke kterým došlo v cizině, zajišťuje jejich předání.
  • Provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimaci) a pravosti podpisů (legalizaci).
  • Rozhoduje o povolení uzavřít manželství, organizuje svatební a jiné občanské obřady a vede o tom evidenci.
  • Vyměřuje a vybírá správní poplatky na úseku matriky, ověřování a změny jména a příjmení.
  • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím CzechPOINT.

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Termíny uzavírání manželství 88 kB 9.12. 2020
Dokument typu docx Žádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního 28 kB 9.12. 2020
Dokument typu pdf uzavření manželství 215 kB 4.2. 2020
Dokument typu doc Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 47 kB 30.8. 2015
Dokument typu doc Žádost o přidělení čísla popisného 25 kB 30.8. 2015
Dokument typu pdf Podnět k ustanovení zvláštního příjemce důchodu 34 kB 30.8. 2015