Vítání občánků

Vítání občánků se koná v obřadní síni městského úřadu 2x ročně. Pokud mají rodiče zájem o účast na této akci, je nutné se přihlásit e-mailem, telefonem nebo osobně na matrice městského úřadu (viz. kontakty) po zveřejnění výzvy na webových stránkách města nebo v Libčických novinách.

Podmínkou slavnostního obřadu je trvalý pobyt dítěte v našem městě k datu narození.

 

Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu