Český svaz chovatelů: ZO Libčice n. Vlt.

V současné době má naše ZO ČSCH Libčice nad Vltavou 20 členů. Členové jsou nejen místní, ale i z okolí – Turska, Svrkyně, Roztok, Holubic, Dolan a Kralup nad Vltavou. Výbor organizace má 6 členů a 3 členové tvoří revizní komisi.

Z chovatelských odborností je nejvíce zastoupen chov holubů a králíků, dále potom chov drůbeže, okrasného ptactva a ovcí.

Každoročně pořádáme 2 výstavy a to v srpnu u příležitosti libčického posvícení a v listopadu. Každou první sobotu v měsíci probíhají pravidelné trhy zvířat. Naši členové se zúčastňují výstav v blízkém okolí (Chlumín, Kralupy, Velvary, Kladno, Olovnice, Kněževes), ale i okresních, krajských a národních výstav, stejně tak i speciálních klubových.

Tuto činnost v rámci finančních možností naše základní organizace podporuje, jakož i zdravotní prevenci a povinné očkování zvířat.

ZO ČSCH Libčice nad Vltavou je otevřenou dobrovolnou organizací pro začínající i zkušené chovatele drobných čistokrevných zvířat. Rádi uvítáme ve svých řadách všechny zájemce o členství.

Kontakty

  • Předseda: Stanislav Hyka tel. 602 951 827
  • Jednatel: Ing. Vladimír Kliment tel. 702 059 090
  • E-mail: cschlibcice@seznam.cz
  • http://cschlibcice.webnode.cz/

 

Ukázka stříhání ovcí Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu