Klub seniorů

V r. 1999 se skupina aktivních lidí v seniorském věku rozhodla založit svůj vlastní klub, který se postupem času stal neodmyslitelnou součástí jejich života, ale i života našeho města. Není žádné překvapení, že členskou základnu tvoří povětšinou ženy, čemuž je přizpůsobena i činnost klubu. Členky se schází každou středu a o svém setkání pravidelně informují v Libčických novinách.

Kromě různých společenských stolních her se věnují i paměťovým testům, a protože jsou to dámy velmi zručné, každoročně se se svými rukodělnými výrobky zúčastňují výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, na kterou se vždy několik měsíců před jejím konáním pilně připravují.

Rády se zúčastňují různých kulturních akcí, obzvláště pořádají-li je naše tři školy, protože setkání generací je vždy příjemnou a dojemnou záležitostí pro všechny zúčastněné.

V r. 2014 se připojili členové a členky místní organizace SPCCH, která zrušila svůj statut a rozhodla se stát součástí Klubu seniorů. Tím se členská základna klubu významně zvýšila a čítá dnes více než 100 lidí, kteří nesedí jen v klubovně, ale pořádají výlety po zajímavých místech naší země a výpravy za kulturou do pražských divadel.

Do konce roku 2015 byla mnohaletou předsedkyní klubu paní Alena Kvapilová, která díky svým organizátorským schopnostem a kultivovaným jednáním byla ve své funkci velmi oblíbenou. Navzdory tomu se rozhodla složit svou funkci, neboť aktivně spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností, pro kterou díky svému osobnímu poznání pořádá přednášky na téma Zkušenosti rodinného pečujícího, a tak už jí na vedení klubu nezbývá čas. Přesto zůstává aktivní členkou a nadále se bude se svými kolegyněmi ráda vídat.

Děkujeme paní Kvapilové za její dosavadní obětavou činnost a přejeme jí v jejím novém chvályhodném působení hodně úspěchů. Novou předsedkyní klubu se stala paní Eva Králová, která je dlouholetou členkou klubu, a tak jeho činnost pro ni není žádnou novinkou.

Její zástupkyní je paní Jana Janovská, která byla do roku 2014 předsedkyní organizace SPCCH, a tak po sjednocení obou skupin převzala funkci místopředsedkyně. Klub je otevřený a rád uvítá do svých řad každého a každou, kteří nechtějí jen sedět doma u televize a i v pokročilém věku se scházet a něco společně dělat.

Kontakt

  • Sídlo klubu: Letecká ulice, 252 66 Libčice nad Vltavou
  • Předsedkyně: Eva Králová , tlf. 737 526 629, e-mail: kralovaeva41@seznam.cz
  • Místopředsedkyně: Jana Janovská tlf. 725 865 826, e-mail: jaja31@atlas.cz

 

Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu Bez názvu Krajkou i papírem zdobené kraslice a výšivky Na výstavě Šikovné ruce seniorů v Lysé nad Labem Slavnostní setkání v KDL Výstavní expozice rukodělných prací v Lysé nad Labem