Libčice nad Vltavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytnout sociální službu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zabezpečit jejich životní potřeby v domácím prostředí, podporovat a zachovat co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí, co nejdéle.


Město provozuje pečovatelskou službu od roku 2006, kdy ji převzalo od středočeského kraje a zajišťuje servis klientům města i okolních obcí.

Pečovatelská služba sídlí v ulici Na Radosti 457, kde je prováněna pedikúra, praní prádla, úkony osobní hygieny a dále je zde možnost pronájmu bezbariérové koupelny.

Pečovatelská služba je určena především pro občany se zdravotním nebo sociálním handicapem. Noví zájemci mohou získat informace na Městském úřadě v kanceláři vedoucí pečovatelské služby nebo v ulici Na Radosti v centru pečovatelské služby. 

V kanceláři vedoucí pečovatelské služby se můžete také poradit, jak postupovat v nenadálých životních situacích, na koho a kam se obrátit, když budete potřebovat např. vyřídit dávky státní sociální podpory, dopravu pro handicapované, zjistit možnosti služeb v okolí a jiné.


Vedoucí pečovatelské služby

Bc. Magdalena Šaclová

Telefon: 602 168 574
Email: magdalena.saclova@libcice.cz

 

NABÍDKA SLUŽEB:

Služby jsou poskytovány od 7 do 19 hodin včetně sobot, nedělí i svátků.

Kromě služeb popsaných v sazebníku úhrad základních nebo fakultativních činností zajišťuje pečovatelská služby zprostředkovaně pro své klienty obědy ze školní jídelny.

Od 1.5. 2023 je cena za oběd 97,- Kč.

pečovatelská služba


Postup podání žádosti o poskytnutí pečovatelské služby:

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby obdržíte na městském úřadě v kanceláři vedoucí pečovatelské služby, u pečovatelek nebo si ji můžete vytisknout z webových stránek města: e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-99-845-cs_1.pdf&original=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20Pe%C4%8Dovatelsk%C3%A9%20slu%C5%BEby.pdf

Vyplněnou a podepsanou žádost odnesete nebo pošlete na MěÚ k rukám vedoucí Pečovatelské služby. Následně počkáte na telefonát a domluvíte se na sociálním šetření, které proběhne v domácnosti žadatele. Během sociálního šetření se zjišťuje, jaká je Vaše zdravotní i sociální situace, o jaké služby máte zájem, a které potřebujete.

Při splnění podmínek bude sepsána smlouva o poskytování pečovatelské smlouvy.

Pro rozšíření služeb stávajícím klientům je potřeba TAkÉ podat Žádost o poskytnutí pečovatelské služby a uvést, že se jedná o rozšíření služeb.

Nevíte si rady?

Neváhejte nás kontaktovat na 602 168 574 nebo magdalena.saclova@libcice.cz 

logo SK

Služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.