Elektronické podání žádosti správcům sítí

Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům v Libčicích nad Vltavou

Městský úřad Libčice nad Vltavou nabízí svým občanům bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem "vyjádření k existenci sítí".

Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do této služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení poštou v obálce. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.

Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní a rychlý způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.

K podání žádosti postačí připojení na internet, běžný webový prohlížeč a tiskárna pro vytištění žádostí správcům inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí elektronickou formou. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu.

Tato služba je dostupná na adrese: https://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/

Návod najdete zde: www.libcice.cz/dokumenty/218-navod-na-porizeni-zadost-o-mawis.pdf