Stavební úřad

 

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Žádost o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí 277 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 275 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na ú 296 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 305 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o vydání rozhodnutí v ochraném pásmu 188 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o vydání rozhodnutí na dělení nebo zcelování pozemků 209 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 296 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o územní souhlas 204 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o stavební povolení 233 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na výstavbu 87 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Žádost o povolení předčasného užívání stavby 248 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Oznámení změny v užívání stavby 205 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Oznámení stavebního záměru s certifikátem inspektora 239 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Oznámení o užívání stavby 211 kB 12.9. 2013
Dokument typu pdf Ohlášení stavby 251 kB 11.9. 2013
Dokument typu pdf Ohlášení odstranění stavby 236 kB 11.9. 2013
Dokument typu pdf Návod na pořízení žádost o Mawis 628 kB 24.2. 2011
Dokument typu doc Webová služba pro veřejnost 19 kB 15.12. 2010
Dokument typu jpg Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením 545 kB 20.4. 2010
Dokument typu jpg Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby 545 kB 20.4. 2010
Dokument typu pdf Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 46 kB 20.4. 2010
Dokument typu pdf Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o umístění stavby 51 kB 20.4. 2010
Dokument typu pdf Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o změně využití území 49 kB 20.4. 2010
Dokument typu pdf Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací 43 kB 20.4. 2010
Dokument typu pdf Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby 30 kB 20.4. 2010
Dokument typu pdf Rozsah a obsah projektové dokumentace 83 kB 20.4. 2010
Dokument typu pdf Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 138 kB 20.4. 2010