Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Nové centrum města - studie

Shrnutí velké rekonstrukce koupaliště 2021–2022

velký bazén srpen 2022

Během dvou let jsme udělali zásadní přestavbu provozu bazénů a zásobování
vodou. Poslední velká úprava proběhla před 16 lety, kdy došlo k přepažení velkého bazénu.

Podařilo se dokončit systém ekonomicky udržitelného zásobování vodou, kdy voda trvale neodtéká do dešťové kanalizace a čerpadla ve šroubárně spínají pouze v případě odběru. Výpadek vody ve studni je vyřešen dotováním z vodojemu ve šroubárně.

Malý bazén

Ten byl přestavěn již v minulém roce a pracuje na principu cirkulace uzavřeného okruhu s hrubým předčištěním a štěrkopískovým filtrem doplněné iontovou úpravou vody. Výsledek je patrný, i když při velké zátěži může dojít ke krátkodobému zhoršení kvality.

Velký bazén

Přestavba velkého bazénu na ekonomicky udržitelný provoz byla těžším oříškem. Existovala studie chlorového bazénu s pískovou filtrací z roku 2006 s příkonem 37 KW a vysokým dávkováním chloru, který se intenzivně odpařuje a je třeba ho neustále doplňovat. Systém byl také náročný na spotřebu vody při proplachu filtrů. Finanční náročnost je cca 10 milionů korun. Proto jsem pozval firmu specializující se na pískové filtrace. S technologií nebyl problém, ale obtížně řešitelná byla cirkulace vody, neboť současné plnicí rozvody a trysky byly nedostatečné.

Situace s kvalitou vody byla v minulých letech velmi špatná. Absencí jakékoli technologie neprobíhalo žádné čištění a voda byla neudržitelná, jak vidíte na fotce z roku 2020. Až vyschnutí studny v roce 2021 dalo impulz k technickému řešení. Na jaře 2022 se podařilo se realizovat cirkulaci vody, a to není jen potrubí kolem bazénu, nedílnou součástí je hlavně jímání vody z hladiny a ze dna. Naštěstí nebylo nutné rozkopat celý bazén, jak navrhovala firma před několika lety.

Sezona 2022

Velký bazén letos poprvé od svého vzniku pracuje v režimu cirkulace uzavřeného okruhu a mechanické odstranění hrubých nečistot zajišťuje bubnový filtr, který se automaticky neustále vyplachuje. Dále voda protéká biologickou částí, kde je intenzivně provzdušňována plovoucím médiem, který funguje jako nosič čisticích bakterií. Bazén pracuje jako biotop, se spotřebou elektřiny 1,5 KW.

Součástí letošní akce byla i řada dílčích úprav. Nový přívod vody do obou bazénů a nový přívod elektřiny k velkému bazénu. Ten obsahuje i optický kabel a je na konci osazen veřejným wifi vysílačem. Investiční náklady na technologii ve výši 1,5 mil Kč považuji v dnešních cenách za naprosto minimální a jsou dány i vlastní výrobou některých atypických částí.

Technologie naplnila prognózy, které jsem uváděl v úvodní investiční studii. Dělí se do tří částí – cirkulace, mechanické čištění a biologické čištění. První 2 části fungují stoprocentně, provoz biologické části je v letošním roce zkušební. Bohužel vliv mají některé negativní faktory – spuštění až začátkem koupací sezony, kdy se biologie ještě nezaběhla, a bazén navštívilo v prvním tropickém víkendu skoro 1 000 lidí. Pro srovnání biotop Radotín má 5x větší objem vody a má stop stav při 700 návštěvnících. Voda není organicky ani mechanicky znečištěná, ale zelenou vodu způsobuje jednobuněčná neškodná řasa. Nejedná se však o sinice, které v současné době zamořily mnoho jiných přírodních koupališť. 

Letošní sezona je velkým počtem tropických dní a velkou návštěvností opravdu náročná. U biotopů se neposuzuje kvalita vody jestli je zelená nebo modrá, je prostě zelená, ale posuzuje se „průhlednost“, která dosahovala letos 80 cm, pro srovnání Máchovo jezero má tak 30 cm, pokud není zamořeno sinicemi. Dále se může posuzovat organické znečištění, které bylo k 25 8. na úrovni CHSK 3, což je optimální hodnota, 0 je pitná voda, 10 je silně znečištěná voda. 

 Aktualizace: rozbor Zdravotního ústavu ze dne 31.8.2022-průhlednost 1,2 m, přírodní znečištění-0, znečištění odpady-0, sinice-0.

Aktualizace k 6. 9. 2022: průhlednost vody je 150 cm, je vidět dno v přední části bazénu.

V polovině srpna provedl provozovatel vyvločkování řasy za účelem projasnění vody. Řasa rozptýlená ve vodním sloupce se shlukuje a odchází do filtrace, kde je separována do odpadu. Na fotografiích je vidět vyzrálý kal z biokomor a vyvločkovaná řasa odtékající do odpadu. V minulých letech toto všechno zůstávalo v bazénu. Při letošním počtu tropických dní by byl bazén bez této minimální investice již v červenci uzavřen.

Za celkem úsměvné považuji poslední facebukové příspěvky nějakého zřejmě dítěte, které doposud nepoznalo rozdíl mezi chlorovým akvaparkem za 10 x větší vstupné a naším přírodním koupalištěm.

Objektivně však musím přiznat, že provozovatel měl vhodným způsobem upozornit návštěvníky, že se nejedná o hnití vody ale proces vyvločkování řasy za účelem projasnění vody. Největší výhodou systému je rozšíření biologické kapacity bez zásahů do okolí bazénu, neboť systém cirkulace je tak výkonný, že na něj lze napojit ještě jeden bioblok a přizpůsobit kapacitu čištění nárazovému počtu návštěvníků.

Roman Dědič, tajemník města


Velký bazén v roce 2020

Velký bazén v roce 2020

 
Vyzrálý odpadní kal z biotechnologie velkého bazénu

Vyzrálý odpadní kal z biotechnologie velkého bazénu

 

Cirkulace a technologie velkého bazénu 2022

Cirkulace a technologie velkého bazénu 2022

 

Cirkulace velkého bazénu

Cirkulace velkého bazénu

 

Malý bazén v roce 2019

Malý bazén v roce 2019

 

Velký bazén podzim 2021

Velký bazén podzim 2021

 

Odtok vyvločkované řasy

Odtok vykličkované řasy

Datum vložení: 19. 9. 2022 10:05
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2022 10:05
Autor:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie