Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení na zakázku Rekonstrukce chodníků v ulici Hřbitovní a Dělnické. Příjem nabídek do 29.7.2024 do 10 hodin. Kompletní informace najdete ZDE nebo na portálu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.

Zábor veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

 • provádění výkopových prací,
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
 • pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
 • zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
 • umístění skládek,
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa
 • a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Žádost o povolení záboru veřejného prostranství


Výše poplatku

Sazba za každý m2 a za 1 den (i započatý)
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30
za provádění výkopových prací 5
za umístění stavebních zařízení 5
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1
za umístění zařízení cirkusů 1
umístění skládek 10
 

Kdo poplatek hradí

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby.

Splatnost poplatku

Poplatek ve stanovené výši je splatný při užívání veřejného prostranství po dobu kratší
30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Kompletní informace najdete ve vyhlášce:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021města Libčice nad Vltavou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:

 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely

Od poplatku jsou osvobozeni:

 • akce pořádané Městem Libčice nad Vltavou,
 • akce pořádané organizacemi, které jsou zřízené Městem Libčice nad Vltavou,
 • poplatník, který užívá veřejné prostranství ve vlastnictví Města Libčice nad Vltavou na základě písemné smlouvy o výpůjčce, nájmu či pachtu.

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Seznam ulic a veřejných prostranství

 

zábor veřejného prostranství

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie