Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení na zakázku Rekonstrukce chodníků v ulici Hřbitovní a Dělnické. Příjem nabídek do 29.7.2024 do 10 hodin. Kompletní informace najdete ZDE nebo na portálu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.

VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Libčice nad Vltavou hledá na nově vzniklou pozici vedoucí Odboru správy majetku města kolegu se zájmem o rozvoj města. Chcete-li se podílet na utváření podoby města, máte chuť přispět svými znalostmi, posílit náš pracovní tým a nebojíte se nových výzev, tak zašlete svou přihlášku.

Starostka města vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici vedoucího pracovníka(-ce): 

vedoucí Odboru správy majetku města

Pro náš temperamentní tým pracovníků odboru správy majetku přijmeme spolehlivého kolegu, kterému není cizí práce v terénu, na stavbách, ale vyzná se i v přípravě a řízení projektů. O pestrou práci není na správě majetku nouze.

Nabízíme prostor pro samostatnou práci, vlastní rozvoj a iniciativu pomáhat rozvíjet naše město. Umožníme Vám dále se učit a zlepšovat se, budeme Vás podporovat vadaptaci v novém zaměstnání.

Jaká práce Vás čeká?

 • řízení činnosti odboru vč. technické čety, budete odpovídat vedení města
 • dohled a odpovědnost za evidenci, správu, údržbu a využívání nemovitého a movitého majetku, vč. revizí a pravidelných kontrol nemovitostí
 • kontrolní činnost nad správou domovního a bytového fondu prostřednictvím správní firmy
 • odpovědnost za koordinaci a přípravu zadávání a realizace veřejných zakázek v souladu s platnou právní úpravou, usneseními rady města příp. zastupitelstva
 • dohled nad investičními projekty vč. dotačních projektů
 • spolupráce s právními zástupci ve věcech majetkoprávních
 • koordinace přípravy a odpovědnost za kvalitu materiálů pro jednání samosprávy
 • výkon silničního správního úřadu
 • odpadové hospodářství
 • zajišťování dílčích úkolů, činností a výstupů v rámci krizového řízení města

Další činnosti vedoucího odboru:

Vede, řídí, kontroluje a hodnotí podřízené zaměstnance; plní povinnosti zaměstnavatele přenesené na vykonávaný stupeň řízení včetně zajišťování dílčích činností BOZP a PO; zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky odboru, zpracovává návrh rozpočtu odboru (výdajovou i příjmovou část); hospodaří podle schváleného rozpočtu; spolupracuje s finančním odborem při sledování čerpání rozpočtu a navrhuje rozpočtové změny; zpracovává materiály do jednání rady, zastupitelstva, popř. dalších orgánů města, dle pokynů nadřízených se účastní jejich jednání; aj.

Nástup: 1.8.2024 (nebo dle dohody) 

Místo výkonu práce - město Libčice nad Vltavou

Co nabízíme?

 • zaškolení a odbornou podporu i možnost rozvíjet se v rámci dalšího vzděláván
 • smysluplnou, zajímavou a různorodou práci v přátelském kolektivu
 • Platové zařazení: plat. třída 11 (podle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb.)
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny placeného pracovního volna
 • zaměstnanecké benefity
 • odměny a osobní ohodnocení (po zkušební době)
 • možnost profesního vzdělávání a osobnostního růstu, prostor pro seberealizaci a vlastní invenci

Co požadujeme?

 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání – v technickém oboru výhodou
 • základní orientace v níže uvedených právních předpisech: zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC; zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména části týkající se vlastnictví a nájmů nemovitostí); zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost koncepčního a analytického myšlení,
 • psychická odolnost, komunikativnost a schopnost jednat s lidmi vč. zvládání stresových situací
 • výborná znalost práce PC (Word, Excel, ISSS Ginis, Misys a další) - výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
 • respekt k hodnotám a standardům práce zřizovatele
 • zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
 • ochotu k dalšímu vzdělávání a schopnost aktivní práce v týmu
 • praxe ve veřejné správě vítána

S dotazy na upřesnění nabízené pozice neváhejte kontaktovat starostku Ing. Petru Peleškovou (petra.peleskova@libcice.cz) 

Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením:

Výběrové řízení – vedoucí Odboru správy majetku města.

Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Libčice nad Vltavou na adresu:
nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou.

V případě elektronického podání prostřednictvím datové schránky nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce;
 • datum a místo narození zájemce;
 • státní příslušnost zájemce;
 • adresu trvalého pobytu zájemce;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státníhoobčana;
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce prosím připojte tyto doklady:

 1. profesní životopis;
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce (stačí k ústnímu pohovoru)
 3. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (prostá) – úředně ověřenou kopii stačí předložit k ústním pohovoru);
 4. čestné prohlášení o bezúhonnosti - uchazeč nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt za jednání související s druhem práce, na kterou se hlásí
 5. podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zaujala Vás tato pracovní pozice? Pošlete nám Váš strukturovaný životopis, budeme se těšit! Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do pátku 26.července 2024, do 10:00 hodin.

V Libčicích nad Vltavou dne 29. 6. 2024

Ing. Petra Pelešková starostka města Libčice nad Vltavou

Datum vložení: 16. 7. 2024 11:40
Datum poslední aktualizace: 16. 7. 2024 12:15
Autor: správa webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie