Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo nové VZMR - Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera a Revitalizace parku v ulici Letecká a Modernizace sálu ZUŠ. Podrobnosti k zakázkám NAJDETE ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

  • v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

KOMPLETNÍ INFORMACE K VOLBÁM NAJDETE ZDE:

Ceník správních poplatků

Poplatky

na úseku matrik dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: 
POPIS ÚKONU SPRÁVNÍ POPLATEK
Vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listu a nebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize. zdarma
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu. 300 Kč
Vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu.  
Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matiční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis. 50 Kč
Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958. 200 Kč za každou i započatou hodinu
Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného. 200 Kč
Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení. 300 Kč
Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech. 3000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR. 5000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR. 3000 Kč
Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce. 1000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu. 3000 Kč
Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. 500 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného patrnerství v cizině nebo s cizincem. 500 Kč
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, v úřední úschově, z rgistrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu. 30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další i započatou stránku
Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu. 50 Kč

 

Zveřejněno a aktualizováno dne: 1. leden 2024.

 

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie