Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo nové VZMR - Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera a Revitalizace parku v ulici Letecká a Modernizace sálu ZUŠ. Podrobnosti k zakázkám NAJDETE ZDE.

 

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu prohlašovatele nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. Nezletilý starší 15 let připojí k prohlášení svůj souhlas.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Druhé jméno můžete zvolit pouze ze zapsaných jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Prohlášení o volbě jména není časově omezeno, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.  Zvolené druhé jméno nesmí být stejné.

 

Upozornění

Fyzická osoba, které byl vydán rodný list, ve kterém jsou uvedena obě jména, má povinnost v úředním styku užívat obě jména uvedená v tomto matričním dokladu.

Co je nutné předložit

Písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

 

K prohlášení je třeba připojit

  • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména,
  • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu),
  • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství.

Formuláře nejsou předepsány.

Je stanoven pouze obsah prohlášení o zvolení jména.

Správní poplatek

Za učiněné prohlášení o volbě druhého jména se neplatí správní poplatek.

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení s podklady nový rodný list. V komplikovaných případech vydá rodný list nejdéle do 60 dnů.

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie