Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Velkoobjemové kontejnery na objemný i dřevěný odpad budou přistaveny 14. 10. od 8 do 12 hodin v ulici U Krytu.

Rodný list

Rodným listem se prokazuje narození

K vyřízení prvopisu rodného listu na matričním úřadu, v místě narození, je třeba předložit:

U dítěte narozeného za trvání manželství
 • oddací list,
 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží
 • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • rodný list,
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li jí vydán,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství nebo jehož otcem je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas, předloží jeden z rodičů
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

Správní poplatek

Matrika v místě, kde se fyzická osoba narodila, vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu.

Za vydání prvopisu rodného listu se neplatí správní poplatek.

Matrika

Mgr. Martina Žitná

Telefon: 233 101 651

Email: matrika@libcice.cz

rodný list

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie