Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Městská knihovna bude do 25.června z důvodu dovolené uzavřena. 

Rodný list

Rodným listem se prokazuje narození

K vyřízení prvopisu rodného listu na matričním úřadu, v místě narození, je třeba předložit:

U dítěte narozeného za trvání manželství
 • oddací list,
 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží
 • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • rodný list,
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li jí vydán,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství nebo jehož otcem je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas, předloží jeden z rodičů
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

Správní poplatek

Za vydání prvopisu rodného listu se neplatí správní poplatek. 
Za vydání stejnopisu rodného listu se platí správní poplatek 300 Kč.

Matrika v místě, kde se fyzická osoba narodila, vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu.

Za vydání prvopisu rodného listu se neplatí správní poplatek.

Matrika

Mgr. Martina Žitná

Telefon: 233 101 651

Email: matrika@libcice.cz

rodný list

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie