Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Z technických důvodů svozové firmy FCC Regios bude svoz tříděného papíru z popelnic s modrým víkem umístěných u rodinných domů vyvezen v náhradním termínu, a to ve středu 6.12. Prosíme nechte popelnice dostupné, děkujeme. 

 

POZOR, z důvodu uzavírky silnice Tursko-Libčice dochází ke změně jízdního řádu linky 456 - více ZDE.

Vydávání druhopisu matričního dokladu

Matriční úřad vydá druhopis matričního dokladu těmto oprávněným osobám

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za členy rodiny se dle zákona o matrikách považují – manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • fyzické osobě, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství a 30 let u knihy úmrtí,
 • fyzické osobě, která žádá o vydání úmrtního listu a prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Co je třeba předložit

 • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu s datem matriční události,
 • platný průkaz totožnosti,
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny   a jeho sourozenců,
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec těchto osob,
 • případně další doklady potřebné k prokázání skutečností, požadovaných k vydání druhopisu matričního dokladu.

Správní poplatek

Za vydání druhopisu matričního dokladu zaplatí žadatel správní poplatek 100 Kč.

Matriční úřad je povinen rozhodnout o vydání druhopisu matričního dokladu do 30 dnů, v komplikovaných případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Pokud budete žádost vyřizovat poštou, matriční doklad Vám bude zaslán na doručenku do vlastních rukou nebo jej matriční úřad předá po předložení platného průkazu totožnosti.

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 • žádost o vydání druhopisu matričního dokladu pro použití v ČR
 • žádost o vydání druhopisu matričního dokladu pro použití v cizině

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Důležitá sdělení


Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie