Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo nové VZMR - Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera a Revitalizace parku v ulici Letecká a Modernizace sálu ZUŠ. Podrobnosti k zakázkám NAJDETE ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

  • v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

KOMPLETNÍ INFORMACE K VOLBÁM NAJDETE ZDE:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství

Vysvědčení vydá na žádost státního občana ČR (dále jen „občan“) nebo na žádost osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území ČR (dále jen „bezdomovec“), matrika  místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

Předkládá se při uzavření manželství nebo ke vstupu do partnerství občana v cizině. Předložení vysvědčení může požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo ke vstupu do partnerství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství nebo ke vstupu do partnerství svého státního občana.

O vydání vysvědčení se žádá osobně.

 

Co musíte předložit:

  • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
  • rodný list výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen. 

Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 

Formuláře

  • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

Správní poplatky

Vydání vysvědčení je zpoplatněno částkou 500 Kč.

UPOZORNĚNÍ

Má-li být vysvědčení použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí  matriční úřad, který vysvědčení vydal.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti vydání vysvědčení je lhůta do 30 dnů, v komplikovaných případech do 60 dnů.

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie