Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo nové VZMR - Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera a Revitalizace parku v ulici Letecká a Modernizace sálu ZUŠ. Podrobnosti k zakázkám NAJDETE ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

 • v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

KOMPLETNÍ INFORMACE K VOLBÁM NAJDETE ZDE:

Poskytování informací

Informace pro veřejnost k zák. č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 5 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sdělujeme:
a) Město Libčice n/Vlt. se sídlem Městského úřadu v Libčicích n/Vlt. nám. Svobody 90 je povinným subjektem dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon)
b) Místem pro podání žádosti o poskytnutí informace je podatelna Městského úřadu Libčice n/Vlt. (dále jen Měú)
c) Odvolání proti rozhodnutí Měú lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst.4. zákona. Odvolání se podává v podatelně Měú Libčice n/Vlt.
d) Měú je povinen při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů dodržovat tento postup a příslušné lhůty:

 • žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně
 • není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel
 • informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Měú
 • z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, vyzve Měú žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Měú rozhodne o odmítnutí žádosti
 • Měú poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
 • lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit jen ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů
 • žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informován

e) za poskytnutou informaci jsou stanoveny následující sazby:
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na

 1. pořízení kopií: 1 strana A4  za 2 Kč, 1 strana A3 za 4 Kč
 2. opatření technických nosičů dat: 1 ks CD, DVD za 15 Kč
 3. mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka 150 Kč
 4. za poskytnutí ústní informace do 10 min. zdarma

Výše úhrady bude stanovena na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. V ostatních případech bude stanovena jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě individuální kalkulace nákladů.

f) dle § 17 zákona je vydání informace podmíněno zaplacením úhrady v hotovosti.


Schváleno radou města pod usnesením č. 2/19-2015

Rok 2024

Istav Media, s.r.o.

IstavMedia.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,54 kB
Vloženo: 15. 4. 2024

Support communication s. r. o.,

509_Support communication.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,14 kB
Vloženo: 19. 2. 2024

Vyžádaná informace - fotovoltaická elektrárna

104_Mazur.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,96 kB
Vloženo: 24. 1. 2024

Stavební úpravy ZUŠ - Istav Media, s. r. o.

9_istav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,38 kB
Vloženo: 24. 1. 2024

Istav Media, s.r.o. - 1.1. 2024

2024_2_Istav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,28 kB
Vloženo: 29. 1. 2024

Rok 2023

Vyžádaná informace - PB SCON, s.r.o.

1017_PB SCOM s. r. o.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,17 kB
Vloženo: 28. 4. 2023

Vyžádaná informace - Istav Media, s.r.o.

1014_istav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,33 kB
Vloženo: 2. 5. 2023

Vyžádaná informace - Istav Media, s.r.o.,

2835_istav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,11 kB
Vloženo: 9. 2. 2024

Vyžádaná informace - Istav Media, s.r.o.

21_istav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,95 kB
Vloženo: 10. 1. 2023

Květináče v ul. Tyršova

2023-2501_Zubáč-květináče Tyršova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,99 kB
Vloženo: 31. 8. 2023

Poskytnutí informace - architektonická soutěž náplavka

Ehl_odpoved na 106_arch.soutez naplavka_fin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,44 kB
Vloženo: 9. 2. 2024

Rok 2022

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,33 kB
Vloženo: 28. 2. 2023

Poskytnutí informace 3-2022

poskytnutí informace 3-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 689,2 kB
Vloženo: 19. 12. 2022

poskytnutí informace 2-2022

Poskytnutí informace 2-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,98 kB
Vloženo: 7. 2. 2022

poskytnutí informace 1-2022

2565-poskytnuti-informace-1-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,45 kB
Vloženo: 5. 1. 2022

Rok 2021

výroční zpráva o poskytování informací 2021

2553-vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-2021. informací 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,3 kB
Vloženo: 3. 1. 2022

poskytnutí informace 1-2021

2206-poskytnuti-informace-1-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,77 kB
Vloženo: 5. 1. 2021

poskytnutí informace 2-2021

2231-poskytnuti-informace-2-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,77 kB
Vloženo: 11. 2. 2021

poskytnutí informace 3-2021

2254-poskytnuti-informace-3-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,12 kB
Vloženo: 1. 3. 2021

poskytnutí informace 4-2021

2294-poskytnuti-informace-4-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,95 kB
Vloženo: 12. 4. 2021
Zobrazeno 1-20 ze 61

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie