Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo nové VZMR - Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera a Revitalizace parku v ulici Letecká a Modernizace sálu ZUŠ. Podrobnosti k zakázkám NAJDETE ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

  • v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

KOMPLETNÍ INFORMACE K VOLBÁM NAJDETE ZDE:

Volby do Evropského parlamentu 2024

Delegace do okrskové volební komise

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, může delegovat jednoho člena + jednoho náhradníka do okrskové volební komise nejpozději dne 8. května 2024 do 16:00 hodin.

Pro předání seznamu členů do okrskových volebních komisí na podatelnu MěÚ Libčice nad  Vltavou dne 8.5.2024 od 8:00 do 16:00 hodin volejte na telefonní číslo 608 519 585.


Informace pro členy okrskové volební komise

Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

V Libčicích nad Vltavou jsou 3 volební okrsky. Sídlem volebního okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, sídlem volebního okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441 a sídlem volebního okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou, Chýnovská 367.

Počet členů v každé okrskové volební komisi je 5. Zapisovatel a 4 členové.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, může delegovat nejpozději dne 8. května 2024 do 16:00 hodin jednoho člena + jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Pokud delegací nebylo dosaženo minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, jmenuje členy starostka na neobsazená místa.

První zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 15. května 2024 v 17:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou. Na prvním zasedání komise vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu.

Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise jsou povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které se koná dne 20. 5. 2024 ve 13:00 hodin v budově Městského úřadu Roztoky se sídlem náměstí 5. května č. p. 2.


spis č. 126/2024
MeULi/1443/2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka města Libčice nad Vltavou podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  •  pátek 7. června 2024 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  •  sobotu 8. června 2024 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

5. května (42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)
Bratrská (126, 127, 128, 150, 170)
Bratří Fischerů (798, 804, 836,871)
Dělnická (161, 274)
Fügnerova (135, 156, 157, 158, 159, 169, 186, 187, 197, 198, 220, 221, 223, 224, 225, 235, 241,
242, 243, 272, 276, 293, 296, 297, 298, 299, 308, 323, 328, 358, 755, *5)
Hašlerova (25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206, 268, 325, 334, 340, 344, 820, 824, 833, 834, 840, 844, 861, 863, 866, 867, 879, 882, 883, 890, 892, *10)
Holubická (41, 78, 278, 292, 350, 733, 758, 761, 762, 838, *38, *41)
Hřbitovní (1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97, 205, 288, 342, 735, 789, 881)
Chýnovská (73, 80, 83, 84, 85, 86, 93, 122, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 175, 179, 180, 182, 196, 202, 207, 209, 237, 240, 252, 291, 301, 333, 367, 578, 579, 580, 586, 587, 730, 777, 799, 839, 864)
K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)
K. H. Borovského (110, 200, 219, 262, 267, 283, 347, 379, 720, 727, 729, *25)
Kralupská (4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 176, 266, 753, *35, *36, *39,*40, *44,*46, *47, *48, *49)
Křivá (352, 577, 743, 749)
Letecká (87, 88, 91, 98, 111, 112, 113,120,213)
Libušina (34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738, 750, 760)
Lidická (234, 238, 248, 250, 251, 264, 270, 280, 281, 285, 303, 310, 312, 313, 314, 315, 329, 338, 343, 348, 355, 359, 724, 736, 748, 782, 818)
Na Růžku (153, 316, 773, 776)
Na Spojce (115, 118, 119)
náměstí Svobody (81, 90, 130, 152, 177, 218, 227, 244, 247, 249, 254, 255, 305, 346, 356, 377, 765, 817, 841)
Nerudova (124, 144, 149, 172, 178, 190, 290, 320, 725, 797)
Pod Hrádkem (12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294, 780, 781)
Pod Kameníčkem (603, 604, 606, 679, 680, 682)
Pod Kostelem (21, 30)
Pod Nádražím (74, 341)
Proti Škole (279, 326, 770, 783)
Tyršova (168, 171, 181, 183, 184, 185, 189, 192, 194, 195, 199, 201, 203, 204, 210, 228, 229, 231, 239, 246, 256, 261, 277, 324, 769, 794, 805, 825, 845,848)
U Černé hory (62, 71)
U Krytu (123, 217, 284, 345, 368, 759, 784)
U Staré školy (107)
V Pražce (317, 318, 319, 321, 339, 363, 369, 375, 740, 741, 775, 785, 807, 852)
Ve Staré cihelně (16, 330, 332, 351, 357, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 372, 378, 719, 721, 731, 734, 754, 763, 767, *6, *7)
Vltavská (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)
Zahradní (114, 125, 214, 215, 232, 258, 259, 260, 263, 269, 271, 273, 275, 282, 300, 304, 307, 309, 311, 327, 331, 335, 337, 349, 353, 373, 732, 771, 778, 786, 787, 830)
Za Kovárnou (376, 826)

  • ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Bratrská (230, 253, 306)
Dělnická (422, 442, 472, 517, 728, 822)
Drážní domek (407)
Družstevní (193, 216, 245, 257, 265, 289, 374, 802, *3)
Hřiště (527)
Kolonie (411)
Letecká (116, 117,121,148, 174, 191, 286, 302, 336, 354, 362, 410, 416, 426, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 491, 497, 508, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 739, 742, 747, 757, 790, 810, 891, 892)
Letecké náměstí (380, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 461, 464, 494, 505, 509, 552)
Na Radosti (447, 448, 452, 453, 454, 457, 458, 462, 463, 466, 801)
Na Výsluní (400, 418, 467, 475, 476, 492)
Palackého (208, 211, 212, 222, 226, 233, 236, 295, 322, 746)
Pod Hliníkem (888)
Pod Strání (446, 501, 504, 516, 803, 880)
Pod Viničkou (490, 495, 496, 498, 499, 500, 503, 507, 511, 513, 546, 752, 774, 788, 791, 792, 793, 796, 806, 808, 827, 828, 829, 832, 886,*15, *17, *27)
Pod Zastávkou (387)
Tržní (449, 451, 468, 470, 842)
Turská (381, 384, 406, 417, 419, 425, 427, 488, 506, 514, 515, 532, 533, 551, 850, 887, *19, *37)
U Přívozu (420, 493, 537, 779, 887)
U Zastávky (382, 383, 385, 388, 391, 392, 479)
V Zahrádkách (386, 398, 399, 402, 403, 415, 421, 423, 424, 428, 443, 444, 455, 456, 459, 460, 465, 469, 471, 474, 477, 478, 486, 487, 502, 512, 554, 756, 766, 768, 800, 858, *23, *28, *34)

  • ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou, Chýnovská 367, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:

Chýnovská (556, 563, 581, 582, 583, 588, 596, 602, 605, 608, 610, 611, 618, 683, 684)
K Sídlišti (555, 744)
Ke Křižovatce (560, 561, 570, 576, 835)
Ke Studánkám (717, 809, 811, 812, 814, 815, 819, 821, 823, 831, 837, 843, 846, 849, 853, 854, 855, 862, 869, 875, 876, 877, 885)
Křivá (621, 639)
Lesní (557, 558, 559, 564, 565, 566, 573, 642, 772)
Luční (851, 857, 874,870,884, 889)
Na Vrchách (584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 764, 813, 856, *20)
Na Vršku (567, 568, 569, 571, 572)
Pod Hájem (630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648,649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 718)
Pod Kameníčkem (619, 620, 636, 637, 638, 670, 681, 698, 726, 847)
Pod Saharou (534, 535, 536, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 705, 712, 713, 714, 715, 722, 723, 795, 868)
Saharská (737)
V Akátech (574, 575, 622, 816, 865)

* evidenční číslo

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volení místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6. V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Městském úřadu v Libčicích nad Vltavou na tel. číslech 607 040 036, 233 101 654, 233 101 655 a 233 101 656.

V Libčicích nad Vltavou dne 15.4.2024

Ing. Petra Pelešková
starostka

Originál dokument Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu NAJDETE ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 117.96 kB

Skenovanou a podepsanou verzi dokumentu Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu NAJDETE ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 1.42 MB


Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

Spis č. 126/2024
MeULi/1397/2024
V Libčicích nad Vltavou 11. dubna 2024

V souladu s ustanovením § 16 písm. e) a zákona č. 62/20003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, Vám oznamuji, že

vyrozumívám

předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise - volební okrsek č. 1, č. 2 a č. 3 v Libčicích nad Vltavou pro volby do Evropského parlamentu, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat

dne 20. 5. 2024 ve 13:00 hodin

v budově Městského úřadu Roztoky se sídlem Nám. 5. května č. p. 2.

Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již
nebylo možné účast na školení zajistit.

Ing. Petra Pelešková
starostka města

Rozdělovník:
Předseda okrskové volební komise
Místopředseda okrskové volební komise
Zapisovatel okrskové volební komise

Originál dokument Vyrozumění členů okrskové volební komise NAJDETE ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 118.42 kB

Skenovanou a podepsanou verzi dokumentu Vyrozumění členů okrskové volební komise NAJDETE ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 405.98 kB


Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Spis č. 126/2024
MeULi/1398/2024
V Libčicích nad Vltavou 11. dubna 2024

V souladu s ustanovením § 16 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční dne 15. května 2024 v 17.30 hodin v obřadní síni Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít sebou občanský průkaz.

Ing. Petra Pelešková
starostka města

Originál dokument Svolání prvního zasedání okrskové volební komise NAJDETE ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 81.41 kB

Skenovanou a podepsanou verzi dokumentu Svolání prvního zasedání okrskové volební komise NAJDETE ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 278.77 kB


Spis č. 126/2024
MeULi/1387/2024
V Libčicích nad Vltavou 10. dubna 2024

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024, o počtu a sídle
volebních okrsků:

Počet okrsků: 3

  • Sídlo volebního okrsku č. 1: obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou
  • Sídlo volebního okrsku č. 2: Základní umělecká škola, Letecká 441, Libčice nad Vltavou
  • Sídlo volebního okrsku č. 3: Mateřská škola, Chýnovská 367, Libčice nad Vltavou.

Ing. Petra Pelešková
starostka města

Originál dokument Informace o počtu a sídlech volebních okrsků NAJDETE ZDE.  Typ: PDF dokument, Velikost: 83.84 kB

Skenovanou a podepsanou verzi dokumentu Informace o počtu a sídlech volebních okrsků NAJDETE ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 322.56 kB

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie