Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Velkoobjemové kontejnery na objemný i dřevěný odpad budou přistaveny 14. 10. od 8 do 12 hodin v ulici U Krytu.

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 111
Beseda v Kotelně

Michal Stehlík a Martin Gro­man v Kotelně

Datum: 26. 9. 2023

Při příležitosti promítání filmu Muž, který stál v cestě v sobotu 30. září organizátoři Kina Kotelna pozvali do Libčic autory populárního podcastu Přepište dějiny. Nenechte si ujít zajímavou besedu s historiky a popu­larizátory dějin Michalem Stehlíkem a Martinem Gro­manem.

Svoz tříděného odpadu od domu 1

Přihláška ke svozu tříděného odpadu u domu

Datum: 25. 9. 2023

Umístění nádob a svoz tříděného odpadu u domu je služba, kterou vám město zajistí zdarma. Svozová firma vám jednou za měsíc vyveze papír a jednou za měsíc plast a tetrapak. Tuto službu budou moci postupně využít téměř všichni, nádob bude dostatek.

Deratizace kanalizační sítí

Deratizace kanalizační sítí

Datum: 22. 9. 2023

Od 25.9. bude probíhat ochranná deratizace jako preventivní opatření, poté v případě potřeby proběhne likvidace hlodavců (myš, potkan, krysa). Deratizace se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění škodám, které způsobují hlodavci. Přípravky budou kladeny 2 týdny, dávejte pozor na děti.

Milostivé léto 2023 2

Milostivé léto 2023

Datum: 22. 9. 2023

Problémy s dluhy se v současné těžké ekonomické situaci týkají stále větší skupiny obyvatel. Třetí Milostivé léto, které probíhá od července do konce listopadu 2023, je akcí státu na pomoc dlužníkům se zvládnutím dluhů.

27. Libčický Divadelní Podzim

27. Libčický Divadelní Podzim

Datum: 21. 9. 2023

Libčické Ochotnické Ďivadlo LOĎ vás zve na divadelní podzim plný vtipných, poučných představení i těch ze života. Sledujte kalendář akcí a nezapomeňte si rezervovat lístky včas, kapacita míst je omezená.

Nabídka výuky angličtiny

Nabídka výuky angličtiny

Datum: 20. 9. 2023

Pan Libor Svoboda bude pro místní občany pořádat od září kurzy Angličtiny a Španělštiny. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky, věčné začátečníky i mírně pokročilé
všech věkových kategorií bližší informace získáte na mailu info@liborsvoboda.cz.

Nabídka kroužků

Nabídka kroužků

Datum: 1. 9. 2023

Centrum Malina nabízí volnočasové kroužky pro všechny věkové skupiny.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Datum: 1. 9. 2023

Vážení rodiče, dne 14. 10. 2023 se pod záštitou vedení města Libčice nad Vltavou uskuteční slavnostní obřad vítání občánků, kteří se narodili v období od 1. 1. do 30. 6. 2023.

Národní plán obnovy (NPO)

Modernizace veřejného osvětlení

Datum: 6. 8. 2023

Uličního osvětlení si všimneme, až když zhasne. Každý rok však spolkne provoz a údržba jeden a půl milionu korun. Z toho náklady na elektřinu loni činily přes 800 tisíc, což není malá částka, a proto je na místě hledat úspory.

Spolufinancováno EU

Bezdrátový městský rozhlas

Datum: 4. 8. 2023

Naše město loni získalo finance z Operačního programu Životní prostředí na projekt Protipovodňová opatření pro město Libčice nad Vltavou. Ten zahrnuje prvky základní technické podpory v podobě varovného systému (městský rozhlas) a také vytvoření digitálního povodňového plánu.

Šatnička o prázdninách 1

Šatnička o prázdninách

Datum: 29. 6. 2023

O letních prázdninách bude šatnička otevřená každou druhou středu, konkrétně 12. a 26. července a 9. a 23. srpna v čase 18 – 19 hodin. Těšíme se na vás v Hřbitovní ulici (vedle firmy Ludvík před úřadovnou Policie ČR).

Výsledek konkurzního řízení na ředitele/ku Základní školy  1

Výsledek konkurzního řízení na ředitele/ku Základní školy

Datum: 22. 6. 2023

ZŠ Karla Hašlera má s účinností od 1. srpna novou ředitelku. Je jí paní Mgr. Martina Talpová, která vzešla jako nejvhodnější uchazečka z řádného konkurzního řízení. Děkujeme současnému řediteli panu PhDr. Františkovi Bahenskému za nasazení, se kterým se poslední tři roky naší škole věnoval.

Moudrá Síť pomáhá seniorům bezpečně ovládat moderní technologie 1

Moudrá Síť pomáhá seniorům bezpečně ovládat moderní technologie

Datum: 29. 5. 2023

Projekt Moudrá Síť se zaměřuje na pomoc seniorům 60+ jak správně a bezpečně používat jejich zařízení (chytrý telefon, tablet, počítač, notebook, jiné) přímo v místě bydliště. Poradí vám na www.moudrasit.cz nebo volejte na bezplatnou linku 800 220 044 (pondělí až pátek 8:00—16:00).

Informace pro ubytovatele 3

Informace pro ubytovatele

Datum: 25. 5. 2023

MPSV a MV ČR informuje o změnách, které se dotýkají ubytování uprchlíků před ruskou válečnou agresí.

Akční plán 2023- 2024 1

Akční plán 2023- 2024

Datum: 3. 5. 2023

Zastupitelstvo města, které proběhlo 19. dubna, schválilo akční plán s platností na roky 2023- 2024. Tento strategický dokument zahrnuje přehled projektů pro naplnění strategických cílů do roku 2030, dále přehled investic 2023 - dílčí projekty a přehled projekčních příprav.

Individuální podpora pro občany

Sociální výpomoc

Datum: 2. 5. 2023

Rada města na návrh komise pro sociální a zdravotní záležitosti schválila pravidla pro individuální podporu občanům (sociální výpomoc), kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Občané mohou požádat město o finanční příspěvek.

Rozkvětlé Libčice 2023

Rozkvetlé Libčice 2023

Datum: 2. 5. 2023

Město vyhlašuje již pátý ročník soutěže. Tentokrát ve zjednodušené verzi.

workshop

Rozhovor s tanečnicí Cécile Da Costa

Datum: 21. 4. 2023

V galerii současného umění Arto.to v Uhelném mlýně se konají jedinečné taneční díly. V květnu jsou dva termíny, kdy můžete vyzkoušet tento nevšední zážitek. Bližší informace najdete v kalendáři akcí.

Optické zasíťování města 1

Optické zasíťování města

Datum: 3. 4. 2023

Rádi bychom vás informovali o záměru společnosti CETIN, a. s., která má v úmyslu zmodernizovat stávající síť elektronických komunikací na území města a provozovat sdílenou optickou síť. Zahájení prací na projektu a obhlídka města se předpokládá v dubnu.

Likvidace pneumatik

Likvidace pneumatik

Datum: 3. 4. 2023

Sběrné místo pneumatik v Letkách u stodoly bylo zrušeno.
Nejbližší místo zpětného odběru: u prodejny FR PNEU, Ke Statkům, Tursko.

Cyklus přednášek o bezpečnosti na internetu 2

Cyklus přednášek o bezpečnosti na internetu

Datum: 10. 3. 2023

Spolek LIBČICE.NET připravil tři zajímavé přednášky o tom, jak se nenechat nachytat. Přednáší Pavel Duchan, konzultant informační bezpečnosti.

Termíny uzavírání manželství  1

Termíny uzavírání manželství

Datum: 9. 1. 2023

Rozhodli jste se k zásadnímu životnímu kroku a plánujete svatbu? Dotazník na matrice musíte vyplnit nejpozději měsíc před svatbou, kde si také rezervujete termín.

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji! 1

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Datum: 14. 12. 2022

Státní veterinární správa z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností.

#

Sociální poradenství

Datum: 12. 12. 2022

V pondělí odpoledne proběhlo setkání s pracovníky z oddělení sociální pomoci, kteří poskytli praktické informace, jak zvládnout zvyšující se náklady na energie, např. požádáním o příspěvek na bydlení. Pokud se vám nehodil termín, kontaktujte je přímo.

#

ZALOŽTE SI DATOVOU SCHRÁNKU

Datum: 15. 11. 2022

0d 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem.

Výluky na železnici září – prosinec 2022 2

Výluky na železnici září – prosinec 2022

Datum: 25. 10. 2022

Rozsáhlejší výluky na železnici ve Středočeském kraji (září – prosinec 2022) - uvedený přehled tratí, kde jsou plánovány výluky s dobou konání delší než 1 týden.

Klub seniorů 1

Klub seniorů

Datum: 21. 10. 2022

Pravidelná setkání v Letecké ulici probíhají každou středu od 14 do 16 hodin. Na programu jsou ruční práce. 

Jízdní řád přívozu 2

Jízdní řád přívozu

Datum: 3. 10. 2022

Jízdní řád přívozu Dol – Libčice platný od 1. října 2022.

Rozšíření pečovatelské služby 2

Rozšíření pečovatelské služby

Datum: 6. 9. 2022

Pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou oznamuje, že od roku 2023 zavádí časové rozšíření svých služeb. Služby budou poskytovány formou pohotovosti od 7 do 19 hodin včetně sobot, nedělí i svátků. Konkrétní forma bude před zahájením upřesněna.

Dokumentace k novostavbě RHG spol. s r.o. Klidné místo Libčice nad Vltavou 1

Dokumentace k novostavbě RHG spol. s r.o. Klidné místo Libčice nad Vltavou

Datum: 4. 8. 2022

Jedná se o polyfunkční stavbu občanské vybavenosti. V nadzemních podlaží budou 2 oddělení LDN (zdravotnické zařízení) a dále ubytování pro seniory včetně společných prostor. V 4.patře se uvažuje s ubytováním pro personál nemocnice. V přízemí jsou navrženy dvě ordinace lékaře, lékárna a zázemí.

Zobrazeno 1-30 ze 111

Život ve městě

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie