Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Zimní Libčice

Městská knihovna rozšiřuje provozní dobu o čtvrtek od 8 do 14 hodin. 

Stavební úřad je z důvodu nemoci do 30. ledna uzavřen.

Nabídka zaměstnání – Vedoucí Odboru Územního plánování

Nabídka zaměstnání – Vedoucí Odboru Územního plánování

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Odboru Územního plánování

Náplň práce

 • Zajišťování správních činností orgánu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním území obce s rozšířenou působností Černošice
 • Řízení, organizace a kontrola zaměstnanců odboru územního plánování zajišťujícího agendu orgánu územního plánování
 • Podílí se na tvorbě a čerpání rozpočtu odboru územního plánování
 • Podílí se na vyřizování stížností a poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 sb., osvobodném přístupu k informacím, které souvisejí s výkonem činnosti orgánu územního plánování
 • Vykonává činnosti uložené Radou města Černošice
 • Vykonává činnosti uložené tajemníkem Městského úřadu Černošice

Nabízíme

 • platové ohodnocení v 12. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • termín nástupu dle dohody
 • zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna, příspěvek na vzdělávání, stravování a volnočasové aktivity aj.
 • pracoviště Černošice (13 minut vlakem ze Smíchovského nádraží
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
 • prostor pro seberealizaci a perspektivu
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu veřejné služby, vstřícně vůči klientům

Požadujeme

 • kvalifikační předpoklady a praxe:
 • autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru nebo
 • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
 • vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
 • vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním
 • zvláštní odborná způsobilost v územním plánování případně autorizace v oboru výhodou
 • orientace v problematice územního plánování výhodou
 • praxe při výkonu územně plánovací činnosti, ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word) – znalost prostředí GIS výhodou
 • komunikační a vyjednávací schopnosti
 • flexibilita při řešení pracovních úkolů
 • spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost kvalitního ovládání jednacího jazyka v mluvené i písemné formě)
 • svéprávnost
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)

Osobnostní předpoklady

 • pracovitost, schopnost zvládnout problém a dotáhnout ho do konce, umět rozhodnout, rád pracovat v týmu, být komunikativní, mít respekt k sobě i druhým.

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 30. 7. 2021. Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – Vedoucí odboru územního plánování.

Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti

a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce prosím připojte tyto doklady

a) strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
c) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
d) kopii dokladu o složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
e) čestné prohlášení o bezúhonnosti – dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt související s výkonem poptávané činnosti.
f) úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení (nebo dokladu o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2 a § 4 zák. č. 451/1991 Sb.; neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

* v případě cizích státních příslušníků, jejichž domovský stát tento dokument nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením o bezúhonnosti (tj. že dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt za jednání související s druhem práce, na kterou se hlásí) 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Datum vložení: 9. 7. 2021 15:25
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2021 15:29
Autor:

Život ve městě

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Důležitá sdělení


Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
1
2 3 4 5 6 7 8
9
1
10
1
11
1
12
1
13
3
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
3
22
1
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
4
29
3
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie