Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Zeptejte se

Dobrý den,

suť lze odvézt na recyklační skládku Chýnov Libčice.

http://www.piskovna-libcice.cz/index.php/skladka/

Miroslava Koušová
Správa majetku
+420 601 540 554

Miroslava Koušová, 5. 2. 2024

Situace s přístupem na ostrovní nástupiště je velmi svízelná, stavebně technický stav a čistota podchodu, schodišť i obou výtahů nedobrý. 

Výtahy vedoucí na nástupiště patří do majetku Správy železnic a.s. a údržbu výtahů zajišťuje společnost SKYLift (dispečink na poruchy tel.603 418 969). Potíže se snažíme řešit a apelujeme na Správu železnic, aby zintenzivnila údržbu a cestující se v podchodu a přilehlých prostorách včetně výtahu cítili komfortněji.  

Rozebrání přechodu je sice krok správným směrem, ale nesmí zůstat jen u něj. Navázat musí stavební úpravy v podchodu, výtahy nevyjímaje. Ideální by bylo nahradit výtahy rampami, ale to je záměr náročnější, musí se prověřit prostorové možnosti.

Na schodiště jsme prozatím díky iniciativě našich dobrovolných hasičů instalovali protiskluzové pásky. Pásky jsou pouze dočasným řešením do doby, než se podaří zaktivizovat Správu železnic. Nejde o trvalý stav.

Věřím však ve vzájemnou ohleduplnost a i když nejde o povinnost, že se mezi spolucestujícími vždy najde někdo, kdo např. mamince s kočárkem pomůže. Nikdo z nás nevíme, kdy podobnou pomoc bude potřebovat sami.

Petra Pelešková, starostka

Ing. petra Pelešková, 18. 1. 2024

Dobrý den,

komunikace jsme od časných ranních hodin udržovali, frekventovaná místa i včera. Ulici Nádražní kolegové sypali opakovaně kolem 4 hod ranní. Účinnost posypu je omezená a povětrnostní situace výjimečná. V údržbě pokračujeme po celý den.

Prosíme o trpělivost.

Děkuji,
Miroslava Koušová
odbor správy majetku

Miroslava Koušová, 18. 1. 2024

Není možné uvést hlasování o „Zavedení nového sytému svozu odpadu“, protože o tomto se  na jednání zastupitelstva města nehlasovalo. O změně frekvence svozu se diskutovalo v rámci schvalování rozpočtu města pro příští rok. Oproti návrhu rozpočtu předloženému radou města , který byl nakonec schválen v původním znění, byl předložen protinávrh, který navrhoval navýšení § Odpady o částku 1,5 mil. Kč, která odpovídá orientačně nákladům na navýšení frekvence svozu opět na týdenní interval. Tento protinávrh byl zamítnut.

Zde je průběh hlasování:

Hlasování o protinávrhu v tomto znění: 

a) zastupitesltvo města navyšuje paragraf 3722 (Odpady) o 1 500.000 Kč na 5 500.000 Kč.

b) zastupitesltvo města ověřuje místostarostku města, aby bezodkladně zajistila smlouvu s FCC Regios a.s. tak, aby byl zajištěn svoz směsného komunálního odpadu v celém městě v týdenním intervalu.

c) zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2024 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 87 369.000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 92 401.000 Kč, se zapojením přebytku z minulých let ve výši 5 032.000 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu se stanoví jednotlivé paragrafy.

Pro:

6

J. Sochor, V. Penížek, L. Reichel, M. Kiselica, G. Bittengel,

 J. Lain

Proti:

6

M. Macurová, P. Pelešková, T. Nehasilová, I. Ptáčková, L. Kučera,

T. Lisý

Zdržel se:

2

J. Menšík, J. Rous

Protinávrh nebyl schválen.

Hlasování o původním návrhu: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2024 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 87 369.000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 90 901.000 Kč, se zapojením přebytku z minulých let ve výši 3 532.000 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu se stanoví jednotlivé paragrafy.

Pro:

10

P. Pelešková, T. Nehasilová, I. Ptáčková, J. Menšík, L. Kučera,

T. Lisý, J. Sochor, M. Kiselica, J. Rous, M. Macurová

Proti:

1

V. Penížek

Zdržel se:

3

L. Reichel, J. Lain, G. Bittengel

Tereza Nehasilová, 5. 1. 2024

Dotaz jsme chtěli zodpovědět až po uzavření zápisu z jednání zastupitelstva města, což proběhlo těsně před Vánoci. Omlouvám se tedy za čekání.

Na zastupitelstvu se nehlasovalo o úpravě frekvence svozu směsi v samostatném bodě, ale v rámci schválení rozpočtu. Průběh a jmenovité hlasování včetně diskuze je zaznamenáno v v bodě č. 6. Zápisu ZM č. 8/23, který najdete zde

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 4. 1. 2024

Na zastupitelstvu se nehlasovalo o úpravě frekvence svozu směsi v samostatném bodě, ale v rámci schválení rozpočtu. Průběh a jmenovité hlasování včetně diskuze je zaznamenáno v bodě č. 6. Zápisu z jednání ZM č. 8/23.

Ing. Tereza Nehasilová, 4. 1. 2024

Dobrý den, 

náklady na likvidaci odpadů jdou z valné většiny ze společné kapsy všech daňových poplatníků. Výběr poplatků od občanů pokryje jen část nákladů na odpady, přibližně 20 %. Roční poplatek je tedy spíše symbolickým příspěvkem každého z nás na celý systém odpadového hospodářství v obci, ať už využíváte či nevyužíváte všechny jeho možnosti a frekvence svozu (např. i svoz objemného nebo bio odpadu).

Bytové domy mají nádoby volně přístupné a je obtížné garantovat jejich objem jen pro ty, kdo bydlí v bytech, pro něž jsou nádoby určeny. Alespoň tedy do doby, než bude zavedeno opatření, jako např. zámek nebo čipy, nechceme frekvenci svozu směsi od bytových domů snížit.

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 11. 12. 2023

Dobrý den,

práce o tomto víkendu byly vyjímkou. Zahradníci nestihli úklid listí před tím, než napadl sníh (na některých stromech v době, kdy sněžilo, bylo ještě stále listí) a nyní podzimní práce dohánějí. Práci o víkendu měli od nás povolenou, s podmínkou nepoužívat fukary brzy ráno. 

S pozdravem,
Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 18. 12. 2023

Dobrý den paní Jelínková,

poplatek 700 Kč je poplatek za zapojení do systému odpadového hospodářství, tedy nikoliv jen za svoz směsi od domu. Kapacita nádob u bytových domů je nižší než u rodinných domků. U RD je jedna popelnice 120 l na max. 4 osoby, u bytových domů sdílí jednu nádobu o 1100 l třeba 12 nebo 16 domácností (příklad bytového domu v Letkách a v Chýnově). Kontejnery u bytových domů jsou zároveň přístupné komukoliv, tedy nelze zcela zajistit, že kapacita nádoby je pouze pro domácnosti žijící v bytech. Z těchto důvodů zatím týdenní frekvenci svozu od bytových domů zachováváme.

Chápu Vaší obavu ze zápachu odpadu v letních měsících. To může nastat, pokud ve směsi zůstane bio nebo gastro odpad. Nakládání s těmito odpady se budeme v příštích letech více věnovat. Nyní můžete využít hnědou nádobu na bioodpad rostlinného původu, vlastní kompostér, příp. v kombinaci s bokashi kompostováním, které si poradí i s odpadem z vařených jídel a zbytky masa.

Vývoz modrých nádob se ve vaší ulici bohužel Regiosu nepovedl.

Psala jsem již včera upozornění na Regios aby byli důslednější. Tento svoz je v začátcích, prosím tedy o trpělivost.

Miroslava Koušová
Správa majetku

-------------------------------

Dobrý den, paní Jelínková,

náklady na likvidaci odpadů jdou z valné většiny ze společné kapsy všech daňových poplatníků. Výběr poplatků od občanů pokryje jen část nákladů na odpady, přibližně 20 %. Roční poplatek je tedy spíše symbolickým příspěvkem každého z nás na celý systém odpadového hospodářství v obci, ať už využíváte či nevyužíváte všechny jeho možnosti a frekvence svozu (např. i svoz objemného nebo bio odpadu).

Bytové domy mají nádoby volně přístupné a je obtížné garantovat jejich objem jen pro ty, kdo bydlí v bytech, pro něž jsou nádoby určeny. Alespoň tedy do doby, než bude zavedeno opatření, jako např. zámek nebo čipy, nechceme frekvenci svozu směsi od bytových domů snížit.

Tereza Nehasilová, místostarostka

8. 12. 2023

Dobrý den,

starý nábytek můžete odvézt přímo na skládku do Úholiček, odložení zde je ale zpoplatněno. Sběrný dvůr v Kralupech bohužel nevyužíváme, důvodem je evidence odpadů pocházejícího z jiného územního obvodu (ORP). Zkuste využít nábytkovou farmu v Kralupech https://nabytkovafarma.cz/ , kde je možné odložit starý nábytek. Svoz objemného odpadu bude opravdu až 13.3.2024.

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 9. 12. 2023

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie