Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Z technických důvodů svozové firmy FCC Regios bude svoz tříděného papíru z popelnic s modrým víkem umístěných u rodinných domů vyvezen v náhradním termínu, a to ve středu 6.12. Prosíme nechte popelnice dostupné, děkujeme. 

 

POZOR, z důvodu uzavírky silnice Tursko-Libčice dochází ke změně jízdního řádu linky 456 - více ZDE.

Zeptejte se

Dobrý den paní Slavíková,

poplatek 700 Kč je poplatek za zapojení do systému odpadového hospodářství, tedy nikoliv jen za svoz směsi od domu. Kapacita nádob u bytových domů je nižší než u rodinných domků. U RD je jedna popelnice 120 l na max. 4 osoby, u bytových domů sdílí jednu nádobu o 1100 l třeba 12 nebo 16 domácností (příklad bytového domu v Letkách a v Chýnově). Kontejnery u bytových domů jsou zároveň přístupné komukoliv, tedy nelze zcela zajistit, že kapacita nádoby je pouze pro domácnosti žijící v bytech. Z těchto důvodů zatím týdenní frekvenci svozu od bytových domů zachováváme.

Chápu Vaší obavu ze zápachu odpadu v letních měsících. To může nastat, pokud ve směsi zůstane bio nebo gastro odpad. Nakládání s těmito odpady se budeme v příštích letech více věnovat. Nyní můžete využít hnědou nádobu na bioodpad rostlinného původu, vlastní kompostér, příp. v kombinaci s bokashi kompostováním, které si poradí i s odpadem z vařených jídel a zbytky masa.

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 5. 12. 2023

Dobrý den, paní Jahodová,
děkuji za podnět. Ano, víme bohužel o tom.
Do některých libčických ulic se dnes nedostali popeláři. Papír od domu tak bude vyvezen v sobotu 2.12.2023.

Miroslava Koušová
Správa majetku

Miroslava Koušová, 30. 11. 2023

Dobrý den, přihlášku na nádoby na tříděný odpad vám zašleme emailem a vyplněnou ji můžete zaslat zpět. Nové nádoby rozvážíme momentálně 1 x za týden.

Miroslava Koušová
Správa majetku

Mirka Koušová, 20. 11. 2023

Vážená paní Slavíková, 
omlouvám se za prodlevu, se kterou zodpovídáme Váš dotaz. Nastalá situace si žádá komplexnější posouzení. Nicméně parkování obytných aut na letecké náplavce vedení města zaznamenalo a bude režim náplavky řešit ve smyslu co na náplavce umožnit a co by mělo být regulováno zákazem.

S přáním pěkného dne
K. Hrachovcová

K. Hrachovcová, 18. 9. 2023

Dobrý den, pane Popeláku,

ke zpomalovačům v ulici z komunikace Pod Viničkou jsme v tomto roce obdrželi několik podnětů od místních obyvatel, kteří byli svědky mnoha úrazů a pádů projíždějících cyklistů. Tvar retardérů byl technicky nevyhovující a nebezpečný při jen trochu rychlejší jízdě na kole (vlastní zkušenost), nebyly viditelně označeny barvou. Sejmout svislé dopravní značení jsme však zapomněli, nápravu provedeme.
Po pravdě nikdo nečekal, že při počtu aut parkujících v úzké Podviničce, dojde vzápětí k efektu závodní dráhy.
Přemýšlíme na alternativním řešením, které povede k udržení klidného provozu a tolerance pěších, cyklistů i řidičů.

Díky za Váš postřeh a zpětnou vazbu, co odstranění zpomalovačů přineslo.

S přáním příjemného dne
Petra Pelešková

Ing. Petra Pelešková, starostka, 14. 9. 2023

Dobrý den, 
k zaevidování k poplatku za svoz komunálního odpadu je třeba rodné číslo majitele a adresa trvalého bydliště popřípadě doručovací adresa. Poté co obdržím tyto informace vygeneruji VS pro platbu.

Děkuji, 
Mgr. Martina Žitná, matrikářka

Martina Žitná, 4. 9. 2023

Dobrý den,

záměr vybudovat v katastru obce recyklační centrum má soukromý investor, společnost Rinidera s r.o., a ta jej plánuje na pozemcích ve svém vlastnictví. Nejde tedy o záměr města. Město se zapojilo do procesu posuzování hned v počátku, kdy nám Krajský úřad předal investorem zpracované oznámení o záměru. Oznámení se v tomto kroku hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí a z hlediska souladu s územním plánem. Záměr jsme v minulém týdnu projednali s komisí životního prostředí a následně jsme zaslali vyjádření města k záměru Krajskému úřadu. K záměru jsme zaslali několik významných připomínek a v této podobě se záměrem nesouhlasíme a požadujeme detailnější projednání.

S vyjádřením veřejnost seznámíme.

Tereza Nehasilová, Petra Pelešková, 27. 7. 2023

Dobrý den, 

pokud Váš dotaz směřuje na vstupné na libčické koupaliště, tak to je: 

do 3 let zdarma,
do 15 let, důchodci, ZTP40 Kč/den,
dospělí 80 Kč/den

Bazény: otevřeno denně 10–19 hodin 
Restaurace: 10–21 hodin 
Kontakt: 732 927 799, www.libcickaplovarna.cz

Kateřina Hrachovcová, 19. 7. 2023

Dobrý den,

chápu, že se divíte, proč je dražší vstupné, ale voda není čistší než loni. 

Velký bazén prochází od loňského roku změnou na přírodní koupání bez chemie. Změna, jak se letos po spuštění provozu ukázalo, nebyla dokončena. Koupaliště jsme navíc zdědili bez potřebné dokumentace i bez jasného plánu, jak dál s rozšiřováním technologie postupovat. Tajemník úřadu Ing. Dědič, který se na změnách technologie osobně podílel, těsně po volbách z úřadu odešel, dokumentaci nedokončil, ani nesplnil úkol uložený mu zastupitelstvem, tj. zpracování provozního řádu, technologických schémat, a pokynů pro provoz a údržbu nového

zařízení koupaliště (usnesení č. 3/26-2022 ze dne 15.6.2022).

 

Aby toho nebylo málo, město sice vlastní areál, ale není jeho provozovatelem a stávající nájemní smlouva mu nedává příliš prostoru, jak mít na chod koupaliště větší vliv. Nechceme se však vymlouvat, taková jsou fakta, snažíme se však najít řešení, jak nad těmito nesnázemi zvítězit. Příští sezónu bude koupaliště již provozovat nový nájemce, který vzejde z výběrového řízení.

 

Pokusím se níže popsat problémy, kterými koupaliště trpí. 

  1. Základní rozdíl mezi malým a velkým bazénem je nejen v objemu vody (poměr zhruba 200/1600 m3) ale zejména v rozdílné technologii čištění. Zatímco malý je má zařazený pískový filtr a dávkování bazénové chemie, velký je bez přídavné pískové filtrace a pouze na bázi převážně mechanického čištění. 
  2. Technologie, která byla v loňském roce pro čištění velkého bazénu nově instalovaná, nebyla sestavena odborníkem. Chybí k ní projekt i provozní řád, který by stanovil jasná pravidla a pokyny pro obsluhu bazénu, určil maximální počet návštěvníků koupaliště. Chybí pokyny k optimálnímu fungování systému. Z čerstvých letošních zkušeností se ukazuje, že jednotlivá zařízení nestíhají zachytávat ve vodě se množící řasy.
  3. Koupaliště nemá vlastní zdroj vody, což je základní nedostatek, od kterého se odvíjejí další problémy. Voda na koupaliště, dodávána  vodovodem z areálu šroubáren, se čerpá přímo z Vltavy. Voda z řeky s sebou nese poměrně dost živin, které umožňují řasám v kombinaci s teplotou a dostatkem světla rychlý růst. Řasy samy o sobě nejsou škodlivé, v dobře nastaveném systému biologického čištění dokonce významně pomáhají vodu čistit, ale to není, alespoň zatím, náš případ. Nájemce koupaliště provádí pravidelné odběry vzorků vody a dosud je voda v pořádku, tj. nepřekračuje přípustné hygienické limity. Vlivem slunečních paprsků se však během dne z řas uvolňují bublinky plynů, které stoupají vzhůru a vynášejí s sebou vzhůru i shluky řas. 
  4. Skimery a nedostatečná rychlost proudění vody ve velkém bazénu jsou dalším neduhem, kterým velký bazén trpí. V minulosti, při izolaci bazénu folií, došlo ke zrušení obvodového odtokového žlábku, který efektivně pomáhal oběhu vody v bazénovém systému. Nahradily ho méně výkonné skimery, které se ale nacházejí jen na jednom a ještě k tomu nevhodném konci nádrže. Podle převažujícího západního směru větru by měly být na straně protější, blíže k provozní budově. Nečistoty z hladiny se tak jen velmi pomalu dostávají do míst, z nichž mohou být nasáty a odstraněny.
  5. Vstupné nájemce koupaliště zvýšil proti loňskému roku o 10,- Kč na 80,- Kč na celý den. Přičemž náklady na elektřinu, které v případě výtlaku vody na koupaliště nelze při převýšení cca 40 m provést jinak než pomocí výkonných čerpadel, výrazně vzrostly proti loňsku kvůli vyšším cenám elektřiny. Vstupné je v současné době plně v režiji stávajícího nájemce a město nemá možnost jej ovlivnit.

Jsme si vědomi, že je situace s vodou na koupališti značně mrzutá. Přestože se snažíme soustavu regulovat a zefektivnit čištění, stav není dobrý. Nedokážeme nastavit optimální fungování technologie, která už od začátku vykazuje známky poddimenzování. Na objem 1600 m3 jednoduše nestačí, pravděpodobně by nestačila ani na objem třetinový. 

Toto vše však nebylo možné zjistit dříve než se bazény v květnu napustily a systém jsme začali monitorovat.

Instalovali jsme vodoměry na jednotlivé větve rozvodu vody, díky tomu teď víme, kolik vody se musí v důsledku oplachů filtrů dopouštět do velkého bazénu a kolik do malého. Výše uvedené neduhy čištění vody zhoršují i další skutečnosti. Tak třeba že malý ani velký bazén nemají čisticí zónu, kde by si každý před vstupem do vody alespoň opláchl nohy od trávy a písku. Nebo že na ovládání sprch dosáhne pouze vysoký člověk, malé děcko bez pomoci

dospělého se samo neopláchne, protože na kohoutek nedosáhne. 

Areál dosud nepočítal s důsledným hospodařením s vodou. V určitých chvílích se tedy systém stává takřka

průtočným, což v dnešní době, kdy za dopravovanou vodu zaplatíme nemalou částku, je doslova spláchnutí peněz do kanálu.

Tolik tedy na vysvětlení, proč se vstupné zvýšilo, ale voda je přesto zelená. Vím, že je to neradostné konstatování,

ale taková jsou zjištěná fakta. Pro další sezonu musíme technologii a provoz bazénu za pomoci

vodohospodářských odborníků upravit, aby se jednak zajistila větší efektivita čištění a zároveň se s vodou více

šetřilo. Voda tak sice stále nebude křišťálově průzračná, protože to u přírodních nádrží prostě nejde, ale nebude

určitě obsahovat takové množství zeleného materiálu jako nyní. 

Děkuji za pochopení.

 

Petra Pelešková, 10. 7. 2023

Dobrý den, paní Dubnová,
staré pletivo je možné složit u hasičů v Kralupské ulici, ideálně po domluvě s někým se sboru, 
přikládám kontakt: jan.mensik@libcice.cz
S přáním hezkého dne
K. Hrachovcová
správa webu města

K. Hrachovcová, 4. 7. 2023

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Důležitá sdělení


Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie