Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení na zakázku Rekonstrukce chodníků v ulici Hřbitovní a Dělnické. Příjem nabídek do 29.7.2024 do 10 hodin. Kompletní informace najdete ZDE nebo na portálu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.

Zeptejte se

Dobrý den, 

sociální služby lze poskytovat na základě oprávnění k poskytování SS podle zákona 108/2006 Sb. Toto oprávnění vzniká na základě rozhodnutí KÚP nebo MPSV. Pokud ji chcete poskytovat pod záštitou města, žádost o registraci může podat i město – zřizovatel. Tam je pak dobré domluvit se přímo na MěÚ.

Naše město má vlastní PS, která pokrývá poptávku a není potřeba spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb. Obce, které nemají vlastní PS, uzavírají smlouvu s okolní obcí, která PS má, nebo příspěvkovou organizací, která má k této činnosti registraci.  

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.

Vedoucí pečovatelské služby

Bc. Magdalena Šaclová

Telefon: 602 168 574
Email: magdalena.saclova@libcice.cz

Magdalena Šaclová, 4. 7. 2024

Dobrý den,

pokud není na území naší obce vyhlášen zákaz pálení (většinou vyhlašuje Středočeský kraj na návrh ČHMÚ), je pálení dřeva za dodržení bezpečnostních podmínek na vlastním pozemku pro fyzické osoby legální a není povinnost oheň nahlašovat.

Jakmile jste právnická osoba či pálíte mimo vlastní pozemek, nahlásit oheň musíte. 

Nicméně je dobré nahlásit plánovaný oheň (byť malý táborák na zahradě) na webu https://paleni.izscr.cz/ vždy . Předejde tak nepříjemné návštěvě hasičů, když se někomu bude mylně zdát, že nejde o táborák, ale požár domu atp. Online zaevidování vašeho ohně trvá jen 1-2 minuty. Jen pozor, nahlášení neznamená automatické povolení. 

 

S pozdravem,
Jan Menšík
Hasiči Libčice

 

Mgr. Jan Menšík, 17. 6. 2024

Dobrý den, pane Kratochvíl,

dnes probíhal svoz jen od bytových domů. Svoz nádob se směsným odpadem od rodinných domů bude 5.6. 2024. 

Miroslava Koušová

Provozně-technická referentka

Telefon:    601 540 554
Email:       miroslava.kousova@libcice.cz

Mirka Koušová, 29. 5. 2024

Dobrý den, paní Skalová,

poruchy veřejného osvětlení se mohou hlásit na můj email nebo přes Munipolis nebo sms na mé číslo 601540554. Stačí opsat štítek označení lampy nebo adresu kde se lampa nachází.

Děkuji. 

Miroslava Koušová

Provozně-technická referentka

Telefon:    601 540 554
Email:       miroslava.kousova@libcice.cz

Miroslava Koušová, 1. 5. 2024

Dobrý den,

s tímto dotazem se prosím obraťte přímo na Správu majetku města, paní Mirku Koušovou, která s vámi vyřeší reklamaci svozu.

Miroslava Koušová

Provozně-technická referentka

Telefon:    601 540 554
Email:       miroslava.kousova@libcice.cz

-----------------------------------------------------------------

Dobrý den,

bohužel ulice na Vrchách byla blokována vozem před domem č.p.595 červenou dodávkou.

Svozové auto neprojelo. Majitel byl upozorněn, veřejně se i omluvil na FB.

Bohužel v tomto případě nemáme možnost jak řešit reklamace na svozovou firmu je neoprávněná.

Kateřina Hrachovcová, 2. 5. 2024

Dobrý den,

město Libčice nad Vltavou vede pasport komunikací. V dubnu 2024 proběhla jeho aktualizace. Pasport je po domluvě k nahlédnutí na městském úřadě na odboru správy majetku města. 

S pozdravem

Ing. Kamila Votrubová

Investiční referentka

Telefon:   724 322 669
Email:      kamila.votrubova@libcice.cz

Ing. Kamila Votrubová, 7. 5. 2024

Dobrý den,

dle informací Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se bude v nadcházejících dnech opravovat povrch komunikace Libčice nad Vltavou – Úholičky, jak zmiňujete. Letos proběhne také záplatování a turbování komunikace Tursko – Kralupy nad Vltavou a v červenci 2024 se plánuje oprava komunikace Velké Přílepy – Roztoky. Oprava komunikace Libčice nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou letos v plánu není.

Ing. Kamila Votrubová

Investiční referentka

Telefon:   724 322 669
Email:      kamila.votrubova@libcice.cz

Ing. Kamila Votrubová, 6. 5. 2024

Dobrý den, 

farmářské trhy v areálu sokolovny jsou spolkovou aktivitou Libčického občanského spolku LOS. Prosím kontaktujte hlavní koordinátorku paní Petru Novákovou emailem na petra.sadkova@gmail.com . Věřím, že najdete řešení a nabídka trhů se rozšíří ku prospěchu návštěvníků. 

S pozdravem 
K. Hrachovcová

Kateřina Hrachovcová,

Dobrý den, paní Prokůpková,

staré oděvy a boty které už nejsou vhodné na charitu je možné odložit do modrých sběrný kontejnerů které jsou na Staré Sahaře u polo podzemních nádob.

Starý dřevotřískový stůl se dá rozložený na desky, odložit do objemného odpadu který je vždy jednou za měsíc.

Termíny: 13. dubna,11. května,8. června,10. července,14. září,12. října,9. listopadu.

Miroslava Koušová
Správa majetku Města Libčice nad Vltavou
+420 601 540 554

Miroslava Koušová, 3. 4. 2024

Dobrý den, paní Dávidová, 

rozebranou skříňku i starý kočárek můžete vyhodit do objemného kontejneru, který město každý měsíc přistavuje u seřadiště v ulici Tržní a Nerudova. Nejbližší termín je v sobotu 13. dubna 2024. Kontejnery jsou přistaveny od 8 do 12 hodin. Pokud je skříňka dřevěná, jen je třeba odstranit kovové části a vyhodit ji do kontejneru na dřevo. Pracovníci města vám na místě ochotně poradí. Podrobné informace najdete také ZDE.

Bližší informace vám také poskytne paní Mirka Koušová ze správy majetku na čísle 601 540 554 nebo emailem na miroslava.kousova@libcice.cz. 

S pozdravem 
K. Hrachovcová

Kateřina Hrachovcová,

Dobrý den, paní Sládková

jízdní řád přívozu ve spodní liště webu města je aktualizovaný. Momentálně je platný jízdní řád od 1. října 2023. Letní jizdní řád bude pravděpodobně platit od dubna 2024, ale ještě tuto informaci provozovatel (Výzkumný ústav včelařský v Dole) nepotvrdil.

Děkuji za pochopení
K. Hrachovcová
Město Libčice nad Vltavou

 

 

Kateřina Hrachvcová, 18. 3. 2024

Dobrý den, paní Jányšová, 

tištěné noviny jsou k dispozici na městském úřadě na podatelně u paní Pencové nebo v kanceláři. 
Můžete mi prosím poslat Vaší adresu, abych upozornila kluky, kteří noviny roznáší a příště se neopakovalo. 
Děkuji a přeji pěkný víkend


S pozdravem 
za redakci Libčických novin
Kateřina Hrachovcová

Kateřina Hrachovcová,

Dobrý den,

suť lze odvézt na recyklační skládku Chýnov Libčice.

http://www.piskovna-libcice.cz/index.php/skladka/

Miroslava Koušová
Správa majetku
+420 601 540 554

Miroslava Koušová, 5. 2. 2024

Situace s přístupem na ostrovní nástupiště je velmi svízelná, stavebně technický stav a čistota podchodu, schodišť i obou výtahů nedobrý. 

Výtahy vedoucí na nástupiště patří do majetku Správy železnic a.s. a údržbu výtahů zajišťuje společnost SKYLift (dispečink na poruchy tel.603 418 969). Potíže se snažíme řešit a apelujeme na Správu železnic, aby zintenzivnila údržbu a cestující se v podchodu a přilehlých prostorách včetně výtahu cítili komfortněji.  

Rozebrání přechodu je sice krok správným směrem, ale nesmí zůstat jen u něj. Navázat musí stavební úpravy v podchodu, výtahy nevyjímaje. Ideální by bylo nahradit výtahy rampami, ale to je záměr náročnější, musí se prověřit prostorové možnosti.

Na schodiště jsme prozatím díky iniciativě našich dobrovolných hasičů instalovali protiskluzové pásky. Pásky jsou pouze dočasným řešením do doby, než se podaří zaktivizovat Správu železnic. Nejde o trvalý stav.

Věřím však ve vzájemnou ohleduplnost a i když nejde o povinnost, že se mezi spolucestujícími vždy najde někdo, kdo např. mamince s kočárkem pomůže. Nikdo z nás nevíme, kdy podobnou pomoc bude potřebovat sami.

Petra Pelešková, starostka

Ing. petra Pelešková, 18. 1. 2024

Dobrý den,

komunikace jsme od časných ranních hodin udržovali, frekventovaná místa i včera. Ulici Nádražní kolegové sypali opakovaně kolem 4 hod ranní. Účinnost posypu je omezená a povětrnostní situace výjimečná. V údržbě pokračujeme po celý den.

Prosíme o trpělivost.

Děkuji,
Miroslava Koušová
odbor správy majetku

Miroslava Koušová, 18. 1. 2024

Není možné uvést hlasování o „Zavedení nového sytému svozu odpadu“, protože o tomto se  na jednání zastupitelstva města nehlasovalo. O změně frekvence svozu se diskutovalo v rámci schvalování rozpočtu města pro příští rok. Oproti návrhu rozpočtu předloženému radou města , který byl nakonec schválen v původním znění, byl předložen protinávrh, který navrhoval navýšení § Odpady o částku 1,5 mil. Kč, která odpovídá orientačně nákladům na navýšení frekvence svozu opět na týdenní interval. Tento protinávrh byl zamítnut.

Zde je průběh hlasování:

Hlasování o protinávrhu v tomto znění: 

a) zastupitesltvo města navyšuje paragraf 3722 (Odpady) o 1 500.000 Kč na 5 500.000 Kč.

b) zastupitesltvo města ověřuje místostarostku města, aby bezodkladně zajistila smlouvu s FCC Regios a.s. tak, aby byl zajištěn svoz směsného komunálního odpadu v celém městě v týdenním intervalu.

c) zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2024 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 87 369.000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 92 401.000 Kč, se zapojením přebytku z minulých let ve výši 5 032.000 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu se stanoví jednotlivé paragrafy.

Pro:

6

J. Sochor, V. Penížek, L. Reichel, M. Kiselica, G. Bittengel,

 J. Lain

Proti:

6

M. Macurová, P. Pelešková, T. Nehasilová, I. Ptáčková, L. Kučera,

T. Lisý

Zdržel se:

2

J. Menšík, J. Rous

Protinávrh nebyl schválen.

Hlasování o původním návrhu: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2024 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 87 369.000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 90 901.000 Kč, se zapojením přebytku z minulých let ve výši 3 532.000 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu se stanoví jednotlivé paragrafy.

Pro:

10

P. Pelešková, T. Nehasilová, I. Ptáčková, J. Menšík, L. Kučera,

T. Lisý, J. Sochor, M. Kiselica, J. Rous, M. Macurová

Proti:

1

V. Penížek

Zdržel se:

3

L. Reichel, J. Lain, G. Bittengel

Tereza Nehasilová, 5. 1. 2024

Dotaz jsme chtěli zodpovědět až po uzavření zápisu z jednání zastupitelstva města, což proběhlo těsně před Vánoci. Omlouvám se tedy za čekání.

Na zastupitelstvu se nehlasovalo o úpravě frekvence svozu směsi v samostatném bodě, ale v rámci schválení rozpočtu. Průběh a jmenovité hlasování včetně diskuze je zaznamenáno v v bodě č. 6. Zápisu ZM č. 8/23, který najdete zde

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 4. 1. 2024

Na zastupitelstvu se nehlasovalo o úpravě frekvence svozu směsi v samostatném bodě, ale v rámci schválení rozpočtu. Průběh a jmenovité hlasování včetně diskuze je zaznamenáno v bodě č. 6. Zápisu z jednání ZM č. 8/23.

Ing. Tereza Nehasilová, 4. 1. 2024

Dobrý den, 

náklady na likvidaci odpadů jdou z valné většiny ze společné kapsy všech daňových poplatníků. Výběr poplatků od občanů pokryje jen část nákladů na odpady, přibližně 20 %. Roční poplatek je tedy spíše symbolickým příspěvkem každého z nás na celý systém odpadového hospodářství v obci, ať už využíváte či nevyužíváte všechny jeho možnosti a frekvence svozu (např. i svoz objemného nebo bio odpadu).

Bytové domy mají nádoby volně přístupné a je obtížné garantovat jejich objem jen pro ty, kdo bydlí v bytech, pro něž jsou nádoby určeny. Alespoň tedy do doby, než bude zavedeno opatření, jako např. zámek nebo čipy, nechceme frekvenci svozu směsi od bytových domů snížit.

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 11. 12. 2023

Dobrý den,

práce o tomto víkendu byly vyjímkou. Zahradníci nestihli úklid listí před tím, než napadl sníh (na některých stromech v době, kdy sněžilo, bylo ještě stále listí) a nyní podzimní práce dohánějí. Práci o víkendu měli od nás povolenou, s podmínkou nepoužívat fukary brzy ráno. 

S pozdravem,
Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 18. 12. 2023

Dobrý den paní Jelínková,

poplatek 700 Kč je poplatek za zapojení do systému odpadového hospodářství, tedy nikoliv jen za svoz směsi od domu. Kapacita nádob u bytových domů je nižší než u rodinných domků. U RD je jedna popelnice 120 l na max. 4 osoby, u bytových domů sdílí jednu nádobu o 1100 l třeba 12 nebo 16 domácností (příklad bytového domu v Letkách a v Chýnově). Kontejnery u bytových domů jsou zároveň přístupné komukoliv, tedy nelze zcela zajistit, že kapacita nádoby je pouze pro domácnosti žijící v bytech. Z těchto důvodů zatím týdenní frekvenci svozu od bytových domů zachováváme.

Chápu Vaší obavu ze zápachu odpadu v letních měsících. To může nastat, pokud ve směsi zůstane bio nebo gastro odpad. Nakládání s těmito odpady se budeme v příštích letech více věnovat. Nyní můžete využít hnědou nádobu na bioodpad rostlinného původu, vlastní kompostér, příp. v kombinaci s bokashi kompostováním, které si poradí i s odpadem z vařených jídel a zbytky masa.

Vývoz modrých nádob se ve vaší ulici bohužel Regiosu nepovedl.

Psala jsem již včera upozornění na Regios aby byli důslednější. Tento svoz je v začátcích, prosím tedy o trpělivost.

Miroslava Koušová
Správa majetku

-------------------------------

Dobrý den, paní Jelínková,

náklady na likvidaci odpadů jdou z valné většiny ze společné kapsy všech daňových poplatníků. Výběr poplatků od občanů pokryje jen část nákladů na odpady, přibližně 20 %. Roční poplatek je tedy spíše symbolickým příspěvkem každého z nás na celý systém odpadového hospodářství v obci, ať už využíváte či nevyužíváte všechny jeho možnosti a frekvence svozu (např. i svoz objemného nebo bio odpadu).

Bytové domy mají nádoby volně přístupné a je obtížné garantovat jejich objem jen pro ty, kdo bydlí v bytech, pro něž jsou nádoby určeny. Alespoň tedy do doby, než bude zavedeno opatření, jako např. zámek nebo čipy, nechceme frekvenci svozu směsi od bytových domů snížit.

Tereza Nehasilová, místostarostka

8. 12. 2023

Dobrý den,

starý nábytek můžete odvézt přímo na skládku do Úholiček, odložení zde je ale zpoplatněno. Sběrný dvůr v Kralupech bohužel nevyužíváme, důvodem je evidence odpadů pocházejícího z jiného územního obvodu (ORP). Zkuste využít nábytkovou farmu v Kralupech https://nabytkovafarma.cz/ , kde je možné odložit starý nábytek. Svoz objemného odpadu bude opravdu až 13.3.2024.

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 9. 12. 2023

Dobrý den paní Slavíková,

poplatek 700 Kč je poplatek za zapojení do systému odpadového hospodářství, tedy nikoliv jen za svoz směsi od domu. Kapacita nádob u bytových domů je nižší než u rodinných domků. U RD je jedna popelnice 120 l na max. 4 osoby, u bytových domů sdílí jednu nádobu o 1100 l třeba 12 nebo 16 domácností (příklad bytového domu v Letkách a v Chýnově). Kontejnery u bytových domů jsou zároveň přístupné komukoliv, tedy nelze zcela zajistit, že kapacita nádoby je pouze pro domácnosti žijící v bytech. Z těchto důvodů zatím týdenní frekvenci svozu od bytových domů zachováváme.

Chápu Vaší obavu ze zápachu odpadu v letních měsících. To může nastat, pokud ve směsi zůstane bio nebo gastro odpad. Nakládání s těmito odpady se budeme v příštích letech více věnovat. Nyní můžete využít hnědou nádobu na bioodpad rostlinného původu, vlastní kompostér, příp. v kombinaci s bokashi kompostováním, které si poradí i s odpadem z vařených jídel a zbytky masa.

Tereza Nehasilová, místostarostka

Ing. Tereza Nehasilová, 5. 12. 2023

Dobrý den, paní Jahodová,
děkuji za podnět. Ano, víme bohužel o tom.
Do některých libčických ulic se dnes nedostali popeláři. Papír od domu tak bude vyvezen v sobotu 2.12.2023.

Miroslava Koušová
Správa majetku

Miroslava Koušová, 30. 11. 2023

Dobrý den, přihlášku na nádoby na tříděný odpad vám zašleme emailem a vyplněnou ji můžete zaslat zpět. Nové nádoby rozvážíme momentálně 1 x za týden.

Miroslava Koušová
Správa majetku

Mirka Koušová, 20. 11. 2023

Vážená paní Slavíková, 
omlouvám se za prodlevu, se kterou zodpovídáme Váš dotaz. Nastalá situace si žádá komplexnější posouzení. Nicméně parkování obytných aut na letecké náplavce vedení města zaznamenalo a bude režim náplavky řešit ve smyslu co na náplavce umožnit a co by mělo být regulováno zákazem.

S přáním pěkného dne
K. Hrachovcová

K. Hrachovcová, 18. 9. 2023

Dobrý den, pane Popeláku,

ke zpomalovačům v ulici z komunikace Pod Viničkou jsme v tomto roce obdrželi několik podnětů od místních obyvatel, kteří byli svědky mnoha úrazů a pádů projíždějících cyklistů. Tvar retardérů byl technicky nevyhovující a nebezpečný při jen trochu rychlejší jízdě na kole (vlastní zkušenost), nebyly viditelně označeny barvou. Sejmout svislé dopravní značení jsme však zapomněli, nápravu provedeme.
Po pravdě nikdo nečekal, že při počtu aut parkujících v úzké Podviničce, dojde vzápětí k efektu závodní dráhy.
Přemýšlíme na alternativním řešením, které povede k udržení klidného provozu a tolerance pěších, cyklistů i řidičů.

Díky za Váš postřeh a zpětnou vazbu, co odstranění zpomalovačů přineslo.

S přáním příjemného dne
Petra Pelešková

Ing. Petra Pelešková, starostka, 14. 9. 2023

Dobrý den, 
k zaevidování k poplatku za svoz komunálního odpadu je třeba rodné číslo majitele a adresa trvalého bydliště popřípadě doručovací adresa. Poté co obdržím tyto informace vygeneruji VS pro platbu.

Děkuji, 
Mgr. Martina Žitná, matrikářka

Martina Žitná, 4. 9. 2023

Dobrý den,

záměr vybudovat v katastru obce recyklační centrum má soukromý investor, společnost Rinidera s r.o., a ta jej plánuje na pozemcích ve svém vlastnictví. Nejde tedy o záměr města. Město se zapojilo do procesu posuzování hned v počátku, kdy nám Krajský úřad předal investorem zpracované oznámení o záměru. Oznámení se v tomto kroku hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí a z hlediska souladu s územním plánem. Záměr jsme v minulém týdnu projednali s komisí životního prostředí a následně jsme zaslali vyjádření města k záměru Krajskému úřadu. K záměru jsme zaslali několik významných připomínek a v této podobě se záměrem nesouhlasíme a požadujeme detailnější projednání.

S vyjádřením veřejnost seznámíme.

Tereza Nehasilová, Petra Pelešková, 27. 7. 2023

Dobrý den, 

pokud Váš dotaz směřuje na vstupné na libčické koupaliště, tak to je: 

do 3 let zdarma,
do 15 let, důchodci, ZTP40 Kč/den,
dospělí 80 Kč/den

Bazény: otevřeno denně 10–19 hodin 
Restaurace: 10–21 hodin 
Kontakt: 732 927 799, www.libcickaplovarna.cz

Kateřina Hrachovcová, 19. 7. 2023

Dobrý den,

chápu, že se divíte, proč je dražší vstupné, ale voda není čistší než loni. 

Velký bazén prochází od loňského roku změnou na přírodní koupání bez chemie. Změna, jak se letos po spuštění provozu ukázalo, nebyla dokončena. Koupaliště jsme navíc zdědili bez potřebné dokumentace i bez jasného plánu, jak dál s rozšiřováním technologie postupovat. Tajemník úřadu Ing. Dědič, který se na změnách technologie osobně podílel, těsně po volbách z úřadu odešel, dokumentaci nedokončil, ani nesplnil úkol uložený mu zastupitelstvem, tj. zpracování provozního řádu, technologických schémat, a pokynů pro provoz a údržbu nového

zařízení koupaliště (usnesení č. 3/26-2022 ze dne 15.6.2022).

 

Aby toho nebylo málo, město sice vlastní areál, ale není jeho provozovatelem a stávající nájemní smlouva mu nedává příliš prostoru, jak mít na chod koupaliště větší vliv. Nechceme se však vymlouvat, taková jsou fakta, snažíme se však najít řešení, jak nad těmito nesnázemi zvítězit. Příští sezónu bude koupaliště již provozovat nový nájemce, který vzejde z výběrového řízení.

 

Pokusím se níže popsat problémy, kterými koupaliště trpí. 

 1. Základní rozdíl mezi malým a velkým bazénem je nejen v objemu vody (poměr zhruba 200/1600 m3) ale zejména v rozdílné technologii čištění. Zatímco malý je má zařazený pískový filtr a dávkování bazénové chemie, velký je bez přídavné pískové filtrace a pouze na bázi převážně mechanického čištění. 
 2. Technologie, která byla v loňském roce pro čištění velkého bazénu nově instalovaná, nebyla sestavena odborníkem. Chybí k ní projekt i provozní řád, který by stanovil jasná pravidla a pokyny pro obsluhu bazénu, určil maximální počet návštěvníků koupaliště. Chybí pokyny k optimálnímu fungování systému. Z čerstvých letošních zkušeností se ukazuje, že jednotlivá zařízení nestíhají zachytávat ve vodě se množící řasy.
 3. Koupaliště nemá vlastní zdroj vody, což je základní nedostatek, od kterého se odvíjejí další problémy. Voda na koupaliště, dodávána  vodovodem z areálu šroubáren, se čerpá přímo z Vltavy. Voda z řeky s sebou nese poměrně dost živin, které umožňují řasám v kombinaci s teplotou a dostatkem světla rychlý růst. Řasy samy o sobě nejsou škodlivé, v dobře nastaveném systému biologického čištění dokonce významně pomáhají vodu čistit, ale to není, alespoň zatím, náš případ. Nájemce koupaliště provádí pravidelné odběry vzorků vody a dosud je voda v pořádku, tj. nepřekračuje přípustné hygienické limity. Vlivem slunečních paprsků se však během dne z řas uvolňují bublinky plynů, které stoupají vzhůru a vynášejí s sebou vzhůru i shluky řas. 
 4. Skimery a nedostatečná rychlost proudění vody ve velkém bazénu jsou dalším neduhem, kterým velký bazén trpí. V minulosti, při izolaci bazénu folií, došlo ke zrušení obvodového odtokového žlábku, který efektivně pomáhal oběhu vody v bazénovém systému. Nahradily ho méně výkonné skimery, které se ale nacházejí jen na jednom a ještě k tomu nevhodném konci nádrže. Podle převažujícího západního směru větru by měly být na straně protější, blíže k provozní budově. Nečistoty z hladiny se tak jen velmi pomalu dostávají do míst, z nichž mohou být nasáty a odstraněny.
 5. Vstupné nájemce koupaliště zvýšil proti loňskému roku o 10,- Kč na 80,- Kč na celý den. Přičemž náklady na elektřinu, které v případě výtlaku vody na koupaliště nelze při převýšení cca 40 m provést jinak než pomocí výkonných čerpadel, výrazně vzrostly proti loňsku kvůli vyšším cenám elektřiny. Vstupné je v současné době plně v režiji stávajícího nájemce a město nemá možnost jej ovlivnit.

Jsme si vědomi, že je situace s vodou na koupališti značně mrzutá. Přestože se snažíme soustavu regulovat a zefektivnit čištění, stav není dobrý. Nedokážeme nastavit optimální fungování technologie, která už od začátku vykazuje známky poddimenzování. Na objem 1600 m3 jednoduše nestačí, pravděpodobně by nestačila ani na objem třetinový. 

Toto vše však nebylo možné zjistit dříve než se bazény v květnu napustily a systém jsme začali monitorovat.

Instalovali jsme vodoměry na jednotlivé větve rozvodu vody, díky tomu teď víme, kolik vody se musí v důsledku oplachů filtrů dopouštět do velkého bazénu a kolik do malého. Výše uvedené neduhy čištění vody zhoršují i další skutečnosti. Tak třeba že malý ani velký bazén nemají čisticí zónu, kde by si každý před vstupem do vody alespoň opláchl nohy od trávy a písku. Nebo že na ovládání sprch dosáhne pouze vysoký člověk, malé děcko bez pomoci

dospělého se samo neopláchne, protože na kohoutek nedosáhne. 

Areál dosud nepočítal s důsledným hospodařením s vodou. V určitých chvílích se tedy systém stává takřka

průtočným, což v dnešní době, kdy za dopravovanou vodu zaplatíme nemalou částku, je doslova spláchnutí peněz do kanálu.

Tolik tedy na vysvětlení, proč se vstupné zvýšilo, ale voda je přesto zelená. Vím, že je to neradostné konstatování,

ale taková jsou zjištěná fakta. Pro další sezonu musíme technologii a provoz bazénu za pomoci

vodohospodářských odborníků upravit, aby se jednak zajistila větší efektivita čištění a zároveň se s vodou více

šetřilo. Voda tak sice stále nebude křišťálově průzračná, protože to u přírodních nádrží prostě nejde, ale nebude

určitě obsahovat takové množství zeleného materiálu jako nyní. 

Děkuji za pochopení.

 

Petra Pelešková, 10. 7. 2023

Dobrý den, paní Dubnová,
staré pletivo je možné složit u hasičů v Kralupské ulici, ideálně po domluvě s někým se sboru, 
přikládám kontakt: jan.mensik@libcice.cz
S přáním hezkého dne
K. Hrachovcová
správa webu města

K. Hrachovcová, 4. 7. 2023

Dobrý den, paní Neumannová,

restaurace u nádraží už bohužel nefunguje. 

K. Hrachovcová
správa webových stránek 
Město Libčice nad Vltavou

Kateřina Hrachovcová, 14. 6. 2023

Dobrý den, 
starý bojler, protože se jedná o elektro odpad, lze odložit na dvou místech v Libčicích:

 • v ulici Družstevní za kulturním domem vedle domu čp. 435 anebo
 • v ulici Kralupská u Hasičské zbrojnice. 

Miroslava Koušová
Správa majetku
Město Libčice nad Vltavou

Miroslava Koušová, 24. 5. 2023

Dobrý den, 
pod uvedeným odkazem Ministerstva dopravy je vše přehledně vysvětleno:
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Registr-vozidel/vypis-z-evidence-(3)
Nejbližší úřad najdete v Kralupech nad Vltavou.

S pozdravem

Monika Peterková,
referent MěÚ Libčice nad Vltavou

Monika Peterková, referent MěÚ Libčice nad Vltavou, 17. 5. 2023

Dobrý den, paní Nováková,

objemný odpad je nově nutné třídit na dřevěný a ostatní objemný dopad. K tomu potřebujeme mít na stanovišti vždy dva velké kontejnery vedle sebe. V Letkách ani na jiných lokalitách není možné složit a manipulovat se dvěma kontejnery, ty se nám podařilo umístit jen u koupaliště, kde je ulice dostatečně široká. Pokud nemáte auto a potřebujete odložit tento typ objemného odpadu, poproste sousedy, věřím, že pomohou.

Tereza Nehasilová, místostarostka

Tereza Nehasilová, 3. 5. 2023

Dobrý den, pane Melichare,

vzniklo trochu nedorozumění, které nesouvisí přímo s vaším dotazem. Dovolte, abych ho nejdřív vysvětlila. Váš původní dotaz mi přišel od kolegyně z mailové adresy libcickenoviny@libcice.cz. Mylně jsem pochopila, že dotaz byl adresován redakci Libčických novin, proto jsem se vás v odpovědi snažila nasměřovat na vhodnější adresáty, tedy vedení města nebo žadatele o příspěvek.

A když už spolu komunikujeme, tak přímá odpověď ode mne (tedy zástupce vedení města): Rada města schválila doporučení dotační komise ze dne 1.2.2023. Dotační komisi tvoří zástupci napříč politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu města. Rozhodli jsme se doporučení komise přijmout v neměnném rozsahu. Ples AFK a Sokola se konal koncem února, tedy po rozhodnutí rady města. 

Pořadatelům jsme uveřejnění pozvánky na akci v kalendáři města a v novinách nabídli, ale ti to z obavy z omezené kapacity sálu, odmítli.  

Příjemce dotace je povinen splnit náležitosti povinné publicity vyplývající ze smlouvy. Ve smlouvě ale není explicitně napsáno, že má příjemce povinnost akci propagovat prostřednictvím kalendáře akcí na webu města nebo v novinách.

Dotační řízení a stejně tak i nastavení smluv je proces otevřený připomínkám. Toto bude pro příští rok jedna z nich.

Děkuji za Váš podnět,
Tereza Nehasilová, místostarostka

Tereza Nehasilová, 7. 4. 2023

Dobrý den, 

o potřebě doplnit nádobu na drobný kov v Letkách víme, umístíme ji tam v nejbližších týdnech, děkujeme za pochopení. 

S pozdravem
Tereza Nehasilová

Ing. Tereza Nehasilová, místostarostka, 22. 3. 2023

Dobrý den, paní Langerová,

V tuto chvíli lze odvézt odpad tohoto typu do přistaveného velkoobjemového kontejneru na dřevěný odpad, který bude v termínech uvedených na webu města přistaven v ulici U krytu (u koupaliště).

Termíny pro tento odpad jsou: 

 • 15.4.2023
 • 13.5.2023
 • 10.6.2023
 • 12.8.2023
 • 9.9.2023
 • 14.10.2023
 • 11.11.2023

Do kontejneru na dřevěný odpad patří: 
Dřevěný nebo dřevotřískový nábytek bez skleněných výplní a větších kovových částí, stavební prkna, trámky, apod.

Momentálně sběrný dvůr v Libčicích není, což nás moc mrzí a na této situaci se pracuje.

Miroslava Koušová
Správa majetku
Město Libčice nad Vltavou
Tel.: 233 101 658

miroslava.kousova@libcice.cz

Miroslava Koušová, 20. 3. 2023

Dobrý den, 

vydání cestovního pasu řeší úřad s rozšířenou působností. Nejbližší Kralupy nad Vltavou a Praha.

Martina Žitná, matrikářka

9. 1. 2023

Dobrý den, 

z Fondu sociálních výpomocí bude možné začít čerpat přibližně od března, kdy budou nastavena nová pravidla. Občané si budou moci v souladu s těmito pravidly požádat o příspěvek na konkrétní potřeby.

Až bude možné žádost podat, dáme vám vědět.

S pozdravem

Tereza Nehasilová, místostarostka

2. 1. 2023

Dobrý den, 

známky se na popelnici budou vylepovat až v únoru 2023, zatím se seznam ulic a termíny připravují. Informaci zveřejníme na webu města v nejbližších dnech. Děkuji za pochopení. 

Za redakci Libčických novin
K. Hrachovcová

 

3. 1. 2023

Vážená paní Laušmanová,

letošní novoroční ohňostroj ještě proběhne, neboť tak již byl avizován a lidé s tím počítají. Nicméně rozhodli jsme, že bude zkrácený, za použití tišší pyrotechniky a bez zvukových efektů. Díky tomu by mělo dojít k menšímu a kratšímu rušení zvěře.

Ohledně budoucnosti ohňostrojů pořádaných městem v příštích letech plánujeme dát prostor obyvatelům Libčic, aby rozhodli. 

S pozdravem,
Jan Menšík

Radní ​​​​​​​Jan Menšík, 30. 12. 2022

Dobrý den,

Pro zřízení trvalého bydliště v Libčicích potřebujete platný občanský průkaz, a pokud se opravdu jedná o podnájem, je třeba souhlas bytového družstva, smlouva o odkupu družstevního podílu a osobní návštěva úřadu. 

Mgr. Martina Žitná, matrikářka

9. 12. 2022

Dobrý den, 

termín slavnostního obřadu Vítání občánků bude stanoven na základě počtu narozených dětí (minimum je 10), a proto předpokládáme, že další obřad proběhne na jaře 2023, asi v březnu. O přesném termínu bude veřejnost s předstihem informována v novinách, na webu města a dalších informačních kanálech. 

odbor matriky

matrika, 1. 12. 2022

Dobrý den, 

nejpřesnější informace Vám poskytne přímo prodejce borůvek. Zkuste zavolat na uvedený kontakt:  Míra Borůvka 737 375 112.

S pozdravem

K. Hrachovcová

Kateřina Hrachovcová, 1. 9. 2022

Správce plovárny není představitel města, je pouze nájemce areálu a zodpovídá za provoz, dodržování čistoty a pořádku. 

Ing. Roman Dědič

Tajemník

Roman Dědič, 9. 8. 2022

Dobrý den,

dnes začala několikadenní údržba městského rozhlasu, jejíž součástí jsou i zvukové zkoušky.

Děkujeme za pochopení. 

Jaroslav Čermák

Správa majetku města

9. 8. 2022

Dobrý den,

kontejnery na kovové obaly jsou určeny pouze na vybrané druhy nápojových obalů, viz polepy. Jedná se o specifické druhy kovových slitin určených k dalšímu zpracování. Jiné nelze. Ostatní kov je třeba odevzdat přímo ve sběrnách kovů nebo kovošrotech.

Jaroslav Čermák

Technik správy majetku

Jaroslav Čermák, 1. 8. 2022

Dobrý den, v současné době nelze řešit umístění sběrného dvora. Možnost nastane až po schválení nového územního plánu v roce 2023.

S pozdravem

Jaroslav Čermák

Technik správy majetku

Jaroslav Čermák, 21. 7. 2022

Dobrý den,

voda je sledována hygienou, minulý týden bylo měřeno organické znečištění, která je na minimální měřitelné hranici.

Zelenou vodu způsobuje jednobuněčná řada, která se rozmnožila po tropickém víkendu a není škodlivá. Voda je mechanicky filtrována, ozařována UV lampami a čištěna pomocí bakterií, proto také má minimální organické znečištění.  Více o biotopech v přiloženém článku. 

S pozdravem

Ing. Roman Dědič

Tajemník

--------------------------------------

Kam za koupáním v Česku: Nejhezčí biotopy, kde se snoubí příroda i komfort
Zdroj: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia
Léto si nedovedete představit bez koupání? Za vodou nemusíte jen do vykachličkovaných bazénů. V Česku konečně přibývá přírodních biotopů.

Letní teploty udeřily naplno, kde jinde je strávit, než u vody. Nemusíte volit jen mezi chlorovaným bazénem na často přeplněném koupališti, a rybníkem, ve kterém se boříte po kotníky do bahna. V Česku přibývá koupacích biotopů, které mají blíž k přírodě, ale nabízí i potřebný komfort.

Biotopy se od klasických bazénů liší především v tom, jak udržují vodu čistou. Poradí si bez chloru a jiné chemie, k čištění vody využívají ekosystémů plných vodních rostlin a drobných živočichů. Nemusíte se ale bát, že se vám při plavání o nohy otře kapr a zamotáte se do spleti řas a chaluh. Biotopy mají dvě oddělené části, biologické čištění probíhá v té, která pro plavce není určená, a voda se mezi oběma průběžně promíchává.

Zelenou vodou se nenechte odradit

Kvalita vody je zde kontrolovaná stejně jako v jakýchkoli jiných koupacích místech, nemusíte tedy mít obavy. I když je ale voda čistá, nepočítejte s tím, že bude blankytně modrá. Díky přítomnosti mnoha organismů a nezkonzumovaných nečistot může být voda v biotopech lehce zakalená a nazelenalá, což ale koupání rozhodně nevadí. Naopak oceníte, že vás v očích neštípe a kůži nedráždí chlór. S dětmi se můžete pokochat rozkvetlými lekníny a živočichy kolem vody, přírodní koupací bazény lákají například vážky. Za koupáním ale vyrazte včas, kapacita biotopů bývá menší a přísně dodržovaná, velké množství lidí totiž samočistící schopnost systému zpomaluje. I když se první biotopy v Česku objevily sotva před patnácti lety, dnes už jich v tuzemsku najdete několik desítek. Mění se v ně i dosloužilá koupaliště.

Roman Dědič, 27. 6. 2022

Dobrý den, 
na Váš dotaz bude možné odpovědět po získání závazného termínu dodání podzemních betonových šachet. Čekám na vyjádření dodavatele. Termín dodání se posouvá proti původnímu domluvenému.

Děkuji za pochopení
Jaroslav Čermák

Jaroslav Čermák, 23. 5. 2022

Dobrý den,

PB lahev není možné přidat do nebezpečného odpadu, protože se jedná o tlakovou nádobu. Je třeba najít specializovanou firmu pro likvidaci tlakových lahví.

S pozdravem

Jaroslav Čermák

Jaroslav Čermák, 11. 5. 2022

Dobrý den, 

není nám známo, protože ČOV není v majetku města. Dotaz je třeba směrovat na VKM, a.s.

S pozdravem

Jaroslav Čermák

Technik správy majetku

Město Libčice nad Vltavou

Jaroslav Čermák, 11. 3. 2022

Hezký den Dano. 

Problematika ochrany obyvatel jak v míru tak ve válečném stavu je v kompetenci státu Konkrétně spadá pod HZS Kladno. V Libčicích nad Vltavou žádné kryty CO nejsou.

Pavel Bartoš

Pavel Bartoš, 2. 3. 2022

Dobrý den, 

v případě zájmu o inzerci v dubnovém čísle Libčických novin je ceník ZDE
termín pro odevzdání podkladů je pondělí 14. 3., v případě dalších datazů prosím volejte, děkuji

S pozdravem
Kateřina Hrachovcová
redakce Libčických novin
m 777 002603

 

Kateřina Hrachovcová, 3. 3. 2022

Dobrý den, paní Horáková, 

web města bohužel neobsahuje kontakty na dodavatele a katalog služeb z důvodu zastarávání informací, děkujeme za pochopení. 

K. Hrachovcová

20. 1. 2022

Dobrý den,

známky na oba typy odpadu jsou pro rok 2022 vylepovány, v rámci změny, pracovníky správy majetku. Seznam ulic s uvedeným datem vylepení (vždy středa) je zveřejněn na webu města a v novinách. Upozornění je též odesíláno v rámci mobilního rozhlasu.

Ano, používáte-li i hnědou popelnici na bioodpad, prosím vyvést a ponechat obě (černou i hnědou), aby pracovníci městské čety mohli vylepit obě známky. 

S pozdravem

Jaroslav Čermák

Jaroslav Čermák, Technik správy majetku, 10. 1. 2022

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie