Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Město Libčice nad Vltavou vyhlásilo nové VZMR - Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera a Revitalizace parku v ulici Letecká a Modernizace sálu ZUŠ. Podrobnosti k zakázkám NAJDETE ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

 • v pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

KOMPLETNÍ INFORMACE K VOLBÁM NAJDETE ZDE:

Sociální výpomoc

Rada města na návrh komise pro sociální a zdravotní záležitosti schválila v roce 2023 pravidla pro individuální podporu občanům (sociální výpomoc), kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Občané mohou požádat město o finanční příspěvek.


Smyslem pravidel je dát tzv. sociálním výpomocem pevný rámec, který poskytne občanům jistotu, že se mohou v nečekané složité životní situaci obrátit o pomoc na vedení města.

sociální výpomoc

V jakém případě lze požádat:

 • nečekaná životní situace (např. úmrtí rodiče nezletilých dětí nebo živitele rodiny, ztráta bydlení z důvodu živelní pohromy),
 • na zdravotní či kompenzační pomůcky, které nejsou v plném rozsahu hrazeny jinými subjekty/dávkami/pojišťovnami apod.,
 • na péči v domácím prostředí, kterou nelze uhradit z příspěvku na péči,
 • příspěvek na využívaní registrované sociální služby,
 • další situace dle individuálního posouzení.

Podmínky podání žádosti (stačí splnit jednu):

 • nečekaná životní situace nebo
 • příjemce příspěvku na péči I. – IV. stupně nebo
 • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo
 • osoba v hmotné nouzi (dle rozhodnutí úřadu práce).

Způsob podání žádosti: 

 • doručení na podatelnu v uzavřené obálce, na které je uvedeno NEOTVÍRAT (sociální výpomoc),
 • adresátem je starostka (k rukám paní starostky),
 • v levém horním rohu doplnit odesílatele.

Význam má včasná pomoc

Posouzení příspěvku musí proběhnout do dvou měsíců od podání žádosti. S ohledem na fakt, že se jedná o záležitosti velmi osobního charakteru bude zajištění maximální míry soukromí je samozřejmostí. 

Žádosti budou podávány výhradně k rukám starostky, případně předsedkyně sociální komise. Komise pro sociální a zdravotní záležitosti bude z důvodu ochrany osobních údajů žádost projednávat vždy v anonymizované podobě. 

 


PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL NAJDETE ZDE (158.26 kB)


ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ PODPORU (81.34 kB)


Kontakt: 

Petra Pelešková, starostka  petra.peleskova@libcice.cz
Martina Macurová, předsedkyně komise   martina.macurova@los-libcice.cz

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie