Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Libčická náplavka

Libčická náplavka 2

Město připravilo krajinářskou soutěž na prostor náplavky. Odborná porota hodnotila 4 kvalitní návrhy, vítězem je ateliér Rehwaldt Landscape Architects.

S cílem koncepčně rozvíjet libčickou náplavku město v roce 2021 začalo připravovat architektonickou soutěž. Ta byla vyhlášena v březnu 2022 a v květnu soutěžící odevzdali návrhy.

V rámci přípravy proběhl průzkum mezi občany města a výsledkem byl požadavek na zachování přírodního rázu místa.

Účastníci museli také respektovat limity území a dle hodnocení poroty, jejíž řádnými (hlasujícími) členy byli doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D, Ing. Petra Pelešková, Ing. Martina Imramovská, Ph.D. , Ing. Štěpán Špoula a Ing. Adam Vokurka je pro město nejvhodnější návrh číslo 2 ateliéru Rehwaldt Landscape Architects. 

Detail jednotlivých návrhů včetně autorského textu najdete ZDE.


1. místo Rehwaldt Landscape ArchitectsRehwaldt Landscape Architects

Porota komentuje tento návrh mimo jiné: Návrh upravující Libčickou náplavku podporuje její současný přírodní charakter, přičemž si je vědom jejího umělého původu i vazby na městský kontext. Návrh vhodně upravuje průběh břehové linie a vytváří mokřad v místě zaústění stávající strouhy. Návrh diferencuje využití prostoru cyklostezky (aktivnější) a linie podél vody (přírodnější, relaxační). Dále je kladně hodnoceno ukončení břehové cesty v severní špičce náplavky a podoba navrženého mobiliáře, který je originální, s příběhem lze jej přizpůsobit požadavkům povodňové ochrany. Porota má připomínku k umístění zázemí - WC, bod technické infrastruktury, preferuje umístění k parkovým plochám. Návrh vytváří dvě štěrkové pláže s břehovými biotopy na ukončení důležitých příčných os a promyšleně pracuje s terénem, vodou, vegetací a má kvalitní zonace zhlediska režimu péče. Návrh nejlépe reflektuje omezené investiční možnosti, šetří s množstvím zpevněných ploch, využívá původní materiál (lomový kámen z navigace na dláždění pobřežní cesty). Rozpočet návrhu je zpracován realisticky, porota má výhrady k uvedené ceně mola u kotviště lodi.


2. místo Terra Florida + IN-SITETerra Florida + IN-SITE

Porota komentuje tento návrh mimo jiné: Z předložených návrhů dává tento přírodě nejvíce prostoru. V okrajových oblastech předpokládá vznik zcela přírodních zón s podporou přirozené sukcese a biodiverzity a cestu vede po jejím druhém okraji. Návrh je velmi kvalitní, propracovaný a odvážný, na území v blízkosti břehů však připouští jen extenzivnější pobyt v přírodě mimo cesty, který může být pro část obyvatel hůře dostupný či neatraktivní. Návrh nedostatečně architektonicky řeší detail mobiliáře a prvků využití pro různé skupiny uživatelů. Řešení pláže s mělčinou v řečisti vyžaduje větší teréní úpravy, ale nabízí vyšší uživatelský komfort - mělčina pro děti v návaznosti na štěrkovou pláž. Pozitivně je vnímáno zapojení odpadní vody z ČOV a dešťových vod do mokřadní sníženiny. Návrh řeší investičně pouze středovou iniciační zonu, krajní (severní, jižní cíp) přírodní úpravy předpokládá, že budou navázány na dotační tituly. Přírodní zóny je nutné udržovat formou řízené sukcese, což je odborná a nákladná činnost.

3. místo Atelier ParteroAtelier Partero

Porota komentuje tento návrh mimo jiné: Klady návrhu porota spatřuje ve strategii postupného rozvoje, práci s aktivitami pro obyvatele města. Nedostatky návrhu však porota vidí především v celkovém pojetí náplavky jako městského parku jehož půdorys je řešen shcematicky bez přihlédnutí ke specifickému kontextu místa. V návrhu vysazené stromy nepůsobí jako integrální součást řešení. Návrh nedostatečně využil potenciálu spojení lidí a řeky, nereaguje na budoucí propojení do přestavbové plochy bývalého průmyslového areálu. Společný okruh nediferencuje jednotlivé uživatele náplavky. Prostor pro rybáře postrádá krajinou intimitu a v přímém sousedství okruhu je nerealistický, návrhu vůbec chybí jasnější prostorová diverzifikace z hlediska potřeby soukromí a klidu. Návrh řeší prostor spíše jako městský park než jako integrální součást širší krajiny z prostorového i ekologického hlediska a opomíjí vhodné krajinářské přístupy, což se projeví ve větší závislosti na pravidelné péči. Přístup k propojení města a řeky je velmi konzervativní.


4. místo Stavex Praha

Stavex Praha

Porota komentuje tento návrh mimo jiné: V návrhu je přehnaný poměr zpevněných ploch, navržené prvky mobiliáře a vybavení typu dešťových laviček, dětského hřiště nerespektují požadavky protipovodňové ochrany. Řešení plochy pro akce ve formě velkého mlatového jasně vymezeného kruhu není provozně vhodné, nákladné na dodatečnou údržbu a neudržitelné (prorůstání travou). Rozšířená vodní plocha v místě stávající strouhy sice počítá se zadržením vody v jezírku s břehovou vegetací, ale svoji velikostí i městským tvaroslovím s navazující vydlážděnou plochou působí v místě cizorodě a nevyužívá dostatečně přírodního potenciálu místa. Vzhledem k celkovému městskému složitému řešení je návrh investičně nejdražší a dále nerespektuje doporučený finanční limit.

Datum vložení: 1. 7. 2022 18:04
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2022 19:10

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie